อานิสงส์ของการเจริญจาคานุสติ

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของการเจริญจาคานุสติ

1.ทำให้ได้รับความสุขจากการสละ

2.ทำให้ไม่ละโมบ

3.ทำให้อยู่อย่างไม่มีทุกข์

4.ทำให้คิดถึงผู้อื่น

5.ทำให้เป็นที่รักของผู้อื่น

6.ทำให้ไม่สะทกสะท้านในกลุ่มคน

7.ทำให้มีปีติมาก

8.ทำให้จิตประกอบไปด้วยกรุณา

9.ทำให้อยู่เป็นสุข

10.ทำให้เข้าถึงเทวโลก

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 Total Execution Time: 0.014725216229757 Mins