ประโยคบอกเล่า

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

ประโยคบอกเล่า

 

ประโยคบอกเล่า
คนเรา เมื่อเวลาผ่านไป อายุเริ่มมากขึ้น

สิ่งที่ ต้องเพิ่มขึ้น คือ วุฒิภาวะ
สิ่งที่ต้อง ลดลง คือ อารมณ์
สิ่งที่ต้อง คิดให้มากขึ้น คือ ส่วนรวม
สิ่งที่ต้อง คิดให้น้อยลง คือ ส่วนตัว
สิ่งที่ต้อง พูดให้มากขึ้น คือ ไม่เป็นไร
สิ่งที่ต้อง พูดให้น้อยลง คือ จะเอายังไง
สิ่งที่ต้อง ทำให้มากขึ้น คือ การให้
สิ่งที่ต้อง ทำให้น้อยลง คือ การรับ

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010072668393453 Mins