"สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2558

 

"สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

 

โอวาทพิเศษ อาทิตย์ที่20 กันยายน พ.ศ.2558 ตอน
"สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

ใครมาสวดธัมมจัก ฯ 
          ขอให้รวยสวนกระแส ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวดและเจริญภาวนา จะดลบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมด !!!

        เพราะธาตุแห่งความ บริสุทธิ์ของทุกคนมารวมกัน จะเกิดพลังอานุภาพให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จเป็นอัศจรรย์ !!!

      บุญที่ทำมาได้ช่องส่งผล เพราะกระแสธาตุบริสุทธิ์เปิดช่อง เชื่อมสายบุญไปถึงอายตนะนิพพาน !!!

มารดึงไปสู่กระแสความกังวล แต่พระดึงไปสู่กระแสมหากุศล ใจอยู่กับบุญกุศลดึงดูดกระแสธารแห่งบุญที่เราเคยสั่งสมมา ช่วยให้ฝ่ากระแสวิกฤตไปสู่ชีวิตที่ดีที่งดงาม ที่จะนำความสุขกายสบายใจมาให้แก่เรา ทั้งธุรกิจการงานและความสำเร็จของชีวิต หาบุญได้ต้องใช้บุญเป็น ต้องเรียกบุญมาใช้อย่างนี้ ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจอวิกฤตผจญมาร ท่านก็ เรียกบารมี 30 ทัศมาช่วย ที่เรากำลังผจญมารอยู่ตอนนี้ คือ วิกฤตทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น เราต้องนึกถึง บุญบารมีที่เราสั่งสมมา เอามาใช้ เรากำลังเดินตามรอย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีแรกที่ท่านนึกถึง คือ "ทานบารมี" !!!

เพราะฉะนั้นบุญที่เรา ทำมาเยอะแยะ ทั้งกฐินผ้าป่า และหลายๆบุญ ศีลเราก็รักษา ภาวนาเราก็นั่ง นึกเอาบารมีทั้งหลายมารวมกัน แล้วจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ !!!

 

 

สิริวรรณี ภูประเสริฐ
บันทึก

 


 

 Total Execution Time: 0.0085545341173808 Mins