สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ
...อ่านต่อ
จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต ฯ
...อ่านต่อ
อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุญญํ ปวฑฺฒติ อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ ฯ
...อ่านต่อ
“ผมรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ที่จะได้ห่มผ้าเหลือง จะได้เป็นพระและจะมีแม่เรา ที่เราบวชให้เขา และที่เราทุ่มเทฝึกตัวเองมา คือ ทำให้แม่ได้ บวชให้แม่ได้
...อ่านต่อ
ไปวัด เพราะไม่มีที่ไป “ตอนนั้นไปทุกวัน ไม่ใช่เป็นคนดี ไม่ได้เลื่อมใส แต่เพราะไม่มีที่ไป พอตอนเลิกเขาจะแจกน้ำปานะด้วย เราก็พลอยได้กินไปด้วย”
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ผ่านไปแถวร้านหนังสือ เห็นนิตยสาร Secret หน้าปกเป็นรูปของคุณโน้ต อุดม แต้พานิช รีบพลิกเข้าไปภายใน อยากรู้ว่าคุณโน้ตจะพูดเรื่องอะไร
...อ่านต่อ
ทันตแพทย์สม สุจีรา จบการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมีอาชีพเป็นทันตแพทย์แล้ว ท่านยังมีความสนใจในศาสตร์อื่นๆ รวมั้งพุทธศาสตร์ และที่สำคัญท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่ฝึกสมาธิ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อินเทรนด์มากๆในขณะนี้อีกด้วย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร