ให้ตระหนักถึงคุณของพระผู้ใหญ่ที่ไปบุกเบิกไว้ก่อนโดยเฉพาะพระมหาเถระ ๓ รูป
...อ่านต่อ
คำสอนของหลวงพ่อล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ใช้ในการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
การอธิษฐานเป็นหนึ่งในบารมีสิบอย่างที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายได้กระทำกันมาอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินไปของวัดต่าง ๆ คือ การจัดกิจกรรม ซึ่งจะพบเห็นว่ามีหลายรูปแบบ
...อ่านต่อ
ผู้นำที่ดี ต้องศึกษาวิชาอักษรศาสตร์ให้แตกฉาน เพราะ จะต้องสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
...อ่านต่อ
ต้องให้สมาชิกใหม่ได้รู้จักและให้ความสำคัญกับคนรุ่นบุกเบิก โดยอาจจะต้องมีการทำสมุดภาพ หรือประวัติย่อ ๆ
...อ่านต่อ
ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมา คุณยายอาจารย์และหลวงพ่อธัมมชโย ให้หลักไว้เลยว่า ต้องนั่งหลับตา ถามว่าทำไมต้องหลับตา
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่ใหม่มาถึง คำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวจะก้องอยู่ในหัวเสมอ “ก่อนที่จะให้คนใหม่ลงมือทำงาน เอ็งอย่าลืมให้ความรู้เขาก่อนนะลูก”
...อ่านต่อ
ในยามที่มีสถานการณ์สำคัญเกิดขึ้น หากเราเป็นผู้ใหญ่ ก็คงจะต้องมองหาคนที่จะมารองรับงานสำคัญ ๆ
...อ่านต่อ
สิ่งหนึ่งที่อาตมาได้ประสบด้วยตนเองคือ การได้ครูดีทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ได้ส่งภาพมาให้ดูว่าได้ไปร่วมงาน
...อ่านต่อ
อาตมาได้ปรารภเหตุเรื่องประธานาธิบดีของสหรัฐคือ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่า ตั้งแต่วันที่เขารับตำแหน่ง มักจะมีคนคัดค้าน
...อ่านต่อ
ด้วยความรัก ความเคารพและความห่วงใยในสุขภาพของหลวงพ่อทัตตชีโว พวกเราจึงมักจะคอยดูว่า
...อ่านต่อ
เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของอาตมา ทำให้นึกถึงโอวาทของหลวงพ่อทัตตชีโวที่เคยให้ไว้ 
...อ่านต่อ
เคยบ้างไหม...ที่เจอะเจอปัญหารุมเร้าเข้ามาพร้อมกัน ๆ หลายด้าน จนกระทั่งรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวแล้ว
...อ่านต่อ
ในการทำงานบางครั้งเราก็มักจะคิดถึงแต่งานที่อยู่ตรงหน้า ทำให้ไม่ได้มองไปถึงสิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง
...อ่านต่อ
เนื่องจากงานเผยแผ่ในต่างประเทศนั้น หลวงพ่อธัมมชโยได้มอบหมายให้หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นผู้ดูแล
...อ่านต่อ
สิ่งที่หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นห่วงมากในการไปเผยแผ่ของเจ้าหน้าที่คือ ความไม่ชัดเจนในการทำงาน
...อ่านต่อ
อาตมาได้เคยนำโอวาทของหลวงพ่อทัตตชีโวมาเล่าสู่กันฟังในตอนที่ ๘๗ ว่าในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ท่านได้ทำอะไรบ้าง
...อ่านต่อ
อาตมามักจะกล่าวอยู่เสมอว่า ความภาคภูมิใจประการหนึ่งในการได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายคือ การได้หลวงพ่อทั้งสองและคุณยายอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์
...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่ต้องถือว่าภาพรวมของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร