ช่วงนี้เหลืออีกสิบห้าวันจะออกพรรษา พระบางรูปจำเป็นต้องลาสิกขาไป ดังนั้นพระลูกพระหลานใครก็มาร่วมกันถวายภัตตาหารสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์ปฏิบัติตามหลวงปู่  ซึ่งพวกเราก็สามารถทำได้  ให้แก้ไขตัวเอง  เรื่องทำมาหากินทำแต่พอดีแต่นั่งสมาธิเอาจริงยิ่งกว่าการทำมาหากิน
...อ่านต่อ
"วัด" เป็นเครื่องวัดของคนเข้าวัดว่า กิเลสหรือสิ่งไม่ดีนั้นหมดไปแค่ไหน ยังเหลืออีกแค่ไหน
...อ่านต่อ
ก่อนจะรักสังคม ก่อนจะรักพระพุทธศาสนาได้ ต้องรักตัวเองก่อน ..รักตัวเอง.. ต้องเริ่มต้นจากความสะอาด และความเป็นระเบียบ
...อ่านต่อ
การกระทำใดๆไม่ว่าของใคร หากทำแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นบาปและทุกข์ลดลง
...อ่านต่อ
อะไรที่เป็นบุญให้รีบทำกันให้เต็มที่ และให้ไปตาม Man Man มาบวชกันให้เต็มแผ่นดินนะ
...อ่านต่อ
หลังงานบุญพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 32 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ หอฉันคุณยายฯ
...อ่านต่อ
บุญของเราจะได้เพิ่มขึ้น อย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทำกันครั้งนั้นแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว “บุญ”
...อ่านต่อ
"เหตุผลใช้ได้กับเหตุผล เราไปใช้เหตุผลกับคนที่ไม่ต้องการเหตุผล"
...อ่านต่อ
มันยากมาก...แต่ตายง่าย ดังนั้นจะต้องรีบ สร้างบุญบารมีกันให้เยอะๆ
...อ่านต่อ
แม้ว่าถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรม ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคม
...อ่านต่อ
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ ก็จะประณีตตามไปด้วย
...อ่านต่อ
ใจของชาวโลกจะได้สว่างสไวไปพร้อมๆกันเพื่อสันติสุขที่แท้จริง วันนี้ที่เรามาร่วมใจถวายโคมเพื่อเตรียมจุดในวันเพ็ญที่จะมาถึง
...อ่านต่อ
วิสัยบัณฑิต แปลว่า ผู้มีความชำนาญในการรักษาใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นปกติ
...อ่านต่อ
ชาวโลกทั้งหลายกำลังแหงนคอรอเราอยู่
...อ่านต่อ
คิดก่อนทำหมายถึง คิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกาย ส่วนคิดก่อนพูดหมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาหรือคำพูด และคิดก่อนคิด หมายถึงคิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระทำทางความคิด
...อ่านต่อ
มีความจำเป็นนะ ชุดขาวเป็นสัญลักษณ์ของอุบาสกอุบาสิกา เรากำลังจะสถาปนายุคถิ่นกาขาว
...อ่านต่อ
ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ
...อ่านต่อ
จะเห็นว่าความสะอาดมีคุณค่าต่อการเข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่สะอาดภายนอก แต่ต้องสะอาดเข้าไปถึง กาย วาจา ใจ
...อ่านต่อ
และด้วยคุณธรรมข้อนี้เอง ที่ไม่เคยเถียงใคร บวกกับความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ว่าหลวงพ่อจะไปที่ใดก็ตาม ก็จะมีแต่คนรักและเมตตา ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ
ก็พบ ในภายหลังว่า ตรงนี้เป็นทำเลที่ถูกต้องที่สุด เหมาะจริงๆ มาโดยอำนาจบุญ เมื่อหลวงปู่ ท่านนั่งมากเข้าๆ ก็พบว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กลาง ของภพสามพอดี ท่านบอกว่า ศูนย์กลางของ พระนิพพาน ศูนย์กลางของภพสาม ศูนย์กลาง ของโลกันต์ ขึงเป็นเส้นตรงเดียวกันพอดี ผ่านตรงวัดปากน้ำ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร