คำสอนที่แท้จริงด้านการปฏิบัติ เพื่อบรรลุซึ่งมรรคผลได้เลือนหาย คงเหลือแต่คำว่า "ธรรมกาย"


หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว ๕๐๐ ปี
...อ่านต่อ
ให้เชื่อพุทธรัตนะ ให้เชื่อธรรมรัตนะ และให้เชื่อสังฆรัตนะ
...อ่านต่อ
เจ้าของมีจิตสามารถเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา น้อม (ผ้าจีวร) มาถวายพระสงฆ์
...อ่านต่อ
ทานนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนาไว้ ถ้าปราศจากทานการให้แล้ว ศาสนาก็ไม่มีเครื่อง หล่อเลี้ยง ทรงอยู่ไม่ได้
...อ่านต่อ
ศีล ๕ คือ...ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเม มุสา สุรา ๕ สิกขาบทนี้ ต้องบริสุทธิ์จริงๆ
...อ่านต่อ
การให้ เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลาย แต่ไหนแต่ไรมา คนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทาน
...อ่านต่อ
เจ้าภาพได้ชวนพวกพ้อง เตรียมเครื่องไทยทานวัตถุ มาทำบุญ
...อ่านต่อ
หากต้องการบุญ ก็เข้าไปกลางกายนั่นแหละ กลางของกลาง
...อ่านต่อ
สมบัติเงินทองข้าวของ  ที่เป็นทรัพย์ที่เราหาได้มา  เก็บหอมรอมริบไว้  หรือได้มรดกมาก็ดี  
...อ่านต่อ
ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนาก็ต้องอาศัย ปุพเพกตปุญญา ตา
...อ่านต่อ
ทางบริสุทธิ์นะ ก็ต้องเอาใจหยุด นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์ เอาใจหยุด นึกที่ไหน ศูนย์กลางดวงธรรม
...อ่านต่อ
ให้โภชนาหารอิ่มเดียว ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
...อ่านต่อ
ทานนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนาไว้ ถ้าปราศจากทานการให้แล้ว ศาสนาก็ไม่มีเครื่อง หล่อเลี้ยง
...อ่านต่อ
การตายของมนุษย์ อาจทำให้เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง กับมนุษย์คนนั้นดับลงไปด้วย
...อ่านต่อ
วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หายสาบสูญไปหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ 500 ปี
...อ่านต่อ
โลกจะได้รับความสุข ก็เพราะอาศัยความประพฤติทั้ง ๔ อย่าง
...อ่านต่อ
หลวงปู่ท่านได้พยากรณ์บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่ง ก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
...อ่านต่อ
ก่อนหน้านั้น..หลวงจบได้ยินผู้คนจำนวนมากร่ำลือกันว่า หลวงปู่วัดปากน้ำพาไปนรกสวรรค์ได้
...อ่านต่อ
แม้ในวัดปากน้ำมีพระ เณร และแม่ชีจำนวนมาก แต่ถ้าลูกศิษย์ แอบไปทำอะไรไม่ดี ก็ไม่สามารถปกปิดหลวงปู่ได้
...อ่านต่อ
ในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านผลิตพระผงวัดปากน้ำอ หรือพระของขวัญออกมามากถึง 3 รุ่น รุ่นละ 84,000 องค์
...อ่านต่อ
ลุงสายัณห์ ศรีธนชัย เล่าให้ฟังว่า ตอนแม่ของลุงตาย ลุงเสียใจมาก เพราะคิดไม่ถึงว่าแม่ จะตายจากไปเร็วขนาดนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล