กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรม ธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ ๕๐๐ รูป ส่งเสริมศีลธรรมสถาบันครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมงคลพุการาม และวัดสว่างภพ จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันรวมพลังปกป้องพระพุทธศาสนา 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทพระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ขออธิษฐานบารมีถวายแด่หลวงพ่อธัมมชโย หายอาพาธโดยเร็วพลัน
...อ่านต่อ
กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
วิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ปัจจุบันแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น ชาวมุสลิมก็ได้ให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็น รากฐานของอารยธรรมอันเก่าแก่ของตน
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน กตัญญูบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ฉลองวันวิสาขบูชา วันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธรรมกาย จัดโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 สมัครได้ที่ผู้ประสานงานกองที่ท่านสังกัด หรือ โทร. 02-831-1234
...อ่านต่อ
รวมพลัง UG5 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ -ตักบาตรพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน AEC ๑๐๐,๐๐๐ รูป -ถวายภัตตาหารเช้า-เพล พระภิษุสามเณร ๑๐๐,๐๐๐ รูป -พิธีหล่อรูปเหมือนด้วยทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตน อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง -สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาธรรม ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
สามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินลงมาจากวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อรับบิณฑบาตโปรดญาติโยม วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ตักบาตรสามเณร ๑๐,๐๐๐ รูป วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี
...อ่านต่อ
ทำบุญ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง