ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี


รักกันน่ะ รู้ ให้อยู่ในใจ นั่ง นอน เดิน ยืน  ทานข้าว ห่างกันไว้ อย่างน้อย 2 เมตร.
...อ่านต่อ
มีคนส่งคลิปของ คุณญาดา ที่อธิบายเรื่องการทำงานของไวรัสและระบบการป้องกัน การทำลายไวรัสของร่างกายมนุษย์
...อ่านต่อ
โควิด 19 จะจากไป แบบไม่ห่วงใยและอาลัยในตัวคุณ.
...อ่านต่อ
ธรรมะ องค์พระ ชัดใสสว่างที่กลางกาย ให้แข็งแรง มีกำลัง ไขมันส่วนเกินไม่มี
...อ่านต่อ
 เห็นพ่อสอนลูกให้กล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง อาราธนาศีล 5 และบูชาพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
คุณรู้ไหม ? ฝึกสติ ทำสมาธิ  ต้านโรควิตกจริต จากโควิด-19 ได้.
...อ่านต่อ
ปฎิบัติ ทำให้รู้ธรรม  ธรรม ทำให้พ้นทุกข์ ขอให้สนุก ไปกับการปฎิบัติธรรม.
...อ่านต่อ
ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ทำให้ต้องเจ็บป่วย เพราะร่างกายเราไม่ภูมิคุ้มกันเชื้อแบบนี้มาก่อน อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ทำให้เกิดการระบาดไปทั่วโลก. 
...อ่านต่อ
มีคำถามมากมายที่ตามมาหลังมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่หน่วยงานต่างๆออกกฎ
...อ่านต่อ
แบบนี้ เรียกว่า กายห่างโควิด แต่จิตใกล้โคม่า 555+
...อ่านต่อ
โควิด ขวิดเศรษฐกิจทั่วโลก ขวิดจนมีผู้สูญเสียชีวิตหลายชีวิต ขวิดจนทำให้สังคมหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ
ตรวจใจ ขอให้มีแต่หลวงปู่ พระผู้ปราบมาร.
...อ่านต่อ
พุทธศักราช 2563 นี้ นักสร้างบารมี ทำ 3 กิจนี้ก็พอ 1. กิจวัตร 2. กิจกรรม 3. กิจการ
...อ่านต่อ
ฤ ว่าปรสิต ไวรัสโคโรน่า Covid 19 คือ วิบากมาร เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวิญาณครอง แอบอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น ใช้เซลล์ชนิดอื่นเป็นแหล่งอาหารและที่พักอาศัย
...อ่านต่อ
เมื่อเราเป็นนักสร้างบารมี ต้องทำสูตรสำเร็จ คือ 1-2-3 คือ-เวียนประทักษิณ 1 รอบ -นั่งธรรมะ 2 ชั่วโมง -สวดธรรมจักร 3 จบ 
...อ่านต่อ
 วันนี้ได้ฤกษ์ย้ายจากหมู่กุฎิพระ 2 ที่อาศัยบังแดด บังลม บังฝน จำวัดมา 20 กว่าปี เข้าสู่อาคารพระผู้ปราบมาร
...อ่านต่อ
 ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 กับความศรัทธาที่เดินทางไกล มาให้กำลังใจแก่พุทธบุตร และพุทธบริษัท 4 เพื่อสืบอายุของพระพุทธศาสนา ในพื้นที่เสี่ยงภัย
...อ่านต่อ
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ความอดทนพิสูจน์นักสร้างบารมี 50 ปีมีแต่เรื่องสร้างบารมี นี่คือ วัดพระธรรมกาย.
...อ่านต่อ
การสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ เพื่อจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี นอกจากมีกำลังใจอันสูงส่งแล้วจะดีใจ เสียใจ น้อยใจไม่ได้เลย.
...อ่านต่อ
ได้ทราบข่าวการละสังขารของคุณอา สมถวิล บุนนาค ทำให้นึกถึง โอวาทพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่พระผู้ปราบมาร ใน ปัพพโตปมคาถา (๒๘ มีนาคม ๒๔๙๗) ความตอนหนึ่งว่า 
...อ่านต่อ
อยากเห็นธรรมะ อยากเห็นพระ ต้องชนะ นิวรณ์ 5
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร