อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๑

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๑

"ธรรมกาย" เป็นหลักของชีวิต

มนุษย์ทุกคนในโลก แม้จะมีความแตกต่างโดยเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและมีอยู่ภายในกายของทุกๆ คนคือธรรมกาย ที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกันไปหมด เหมือนกับถอดพิมพ์เดียวกันออกมา เป็นสรณะที่พึ่งและที่ระลึกของมวลมนุษยชาติทั้งหลาย แต่ที่เราไม่รู้จักกันก็เพราะว่าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องธรรมกาย หรือบางคนได้ยินเรื่องธรรมกาย แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติแล้วยังเข้าไม่ถึง จึงไม่รู้จักธรรมกาย


แต่ผู้ที่ได้ตั้งใจจริง และทำถูกวิธี ทำอย่างต่อเนื่องจนเข้าถึงธรรมกายนั้น มีอยู่มากมายทีเดียว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ธรรมกายเป็นของมีจริง และเป็นของดีจริง เข้าถึงแล้วมีความบริสุทธิ์ มีความสุข มีความรู้แจ้งภายใน เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง นับจากหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพยานในการเข้าถึงมากมาย ไม่ใช่เป็นพันคน ไม่ใช่เป็นหมื่นคน ไม่ใช่เป็นแสนคน แต่เป็นล้านคนทีเดียว และอีกหลายล้านคนที่ได้กระจัดกระจายไปทั่วโลก


ธรรมกายนี้เป็นของมีจริง เป็นของดีจริง เข้าถึงได้จริงๆ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจริง อยากจะศึกษาค้นคว้าดู ทดสอบดูว่ามีจริงหรือไม่ ตั้งใจปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถูกวิธี ซึ่งวิธีที่จะเข้าถึงธรรมกายได้ ใจต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น จึงจะเข้าถึงได้


แต่วิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนั้น มีอยู่หลายสิบวิธี ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีถึง ๔๐ วิธี นอกคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีอีกหลายสิบวิธีทีเดียว เป็นวิธีที่จะหาอุบายดึงใจที่สับสนวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆ ให้กลับมาหยุดนิ่ง พอถูกส่วนเข้า ก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายใน


อย่างเช่น วิธีที่จะทำใจให้หยุดนิ่งด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก เอาใจจรดจ่อกับการเข้าการออกของลมหายใจอย่างสบายๆ พอถูกส่วนเข้าลมก็หยุดนิ่ง เหมือนไม่ได้หายใจ ลมจะหยุดนิ่งๆ เมื่อลมหยุด ใจก็หยุด ไม่ก่อนไม่หลังกัน หยุดไปพร้อมๆ กัน พอลมหยุดใจก็หยุด ใจหยุดลมก็หยุด พอถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงปฐมมรรค เห็นเป็นดวงใสๆ อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ อย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน นี้มาจากวิธีกำหนดลมหายใจ


บางท่านอาจจะกำหนดกสิณ กสิณดิน กสิณน้ำ เป็นต้น เช่น กสิณดินคือ เอาดินมาประกอบรูปเป็นวงกลม จำให้ติดตาติดใจ เป็นอุคหนิมิต นำมาตั้งเอาไว้ภายใน หรือตั้งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใจสบาย พอถูกส่วนเข้า ภาพดินก็ปรากฏชัด เหมือนเราถ่ายภาพของดินที่เป็นวงกลมนั้นเข้ามาอยู่ในใจของเรา ใหม่ๆ ก็เป็นสีทึบๆ เช่นเดียวกับดินข้างนอก แต่พอใจหยุดนิ่งหนักเข้า สีดินก็แปรเปลี่ยนไปเป็นสีสุดท้าย คือใสเป็นแก้ว เมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า ใจก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายใน ดวงปฐมมรรคก็ลอยเกิดขึ้นมา นี่มาจากวิธีกำหนดกสิณ


หรือจะกำหนดอสุภะ การกำหนดซากศพที่มีลักษณะอาการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง พอใจนิ่งถูกส่วนเข้าก็จะเห็นภาพศพนั้นชัดเจน เห็นชัดเจนกระทั่งเหมือนเราถ่ายภาพนั้นเข้ามาภายใน พอหยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆ ศพนั้นจะใสเป็นแก้ว พอนิ่งต่อไปอีกก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายใน ลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงธรรมดวงเล็กๆ เหมือนดวงดาวในอากาศบ้าง เหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์บ้าง


เพราะฉะนั้น วิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนี้ ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ๔๐ วิธี นอกคัมภีร์วิสุทธิมรรคอีกหลายวิธี ดังนั้นวิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนั้นมีหลายวิธี แต่เมื่อหยุดถูกส่วนแล้วจึงจะเข้าถึงธรรมกายภายใน เพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจกันตรงนี้นะ
ธรรมกายนี่เป็นหลักสำคัญทีเดียว ถ้าจะมัวแต่พูดคุยกันแล้วไม่ปฏิบัติ ก็ไม่มีวันได้รู้แจ้งเห็นจริง ผู้ที่เข้าไม่ถึง

นั้นมี ๒ พวกคือ พวกที่ไม่ได้ทำพวกหนึ่ง กับพวกที่ได้ทำแต่ว่ายังทำไม่ได้ เพราะไม่ถูกวิธี
พวกที่ไม่ได้ทำคือพวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง หรือได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติ นอกจากไม่ปฏิบัติแล้วยังคุยอย่างเดียว คัดค้านอย่างเดียว อย่างนี้ไม่รู้จักธรรมกาย ส่วนผู้ที่ได้ทำ แต่ถ้าไม่ถูกวิธี ไม่หยุด ไม่นิ่ง ไม่ต่อเนื่อง สติ สบาย สม่ำเสมอ ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เข้าไม่ถึง แต่ถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า มีทั้งสติ สบาย สม่ำเสมอ ก็เข้าถึง


ธรรมกายนี้เข้าถึงได้ทุกคนในโลก ถ้าตั้งใจจริงสามารถเข้าถึงได้ทั้งนั้น ชาวต่างชาติ ต่างภาษา เขามาเรียนธรรมะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ สมัยคุณยาย และแม้แต่ปัจจุบัน สมัยหลวงพ่อนี้ ก็มากัน ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนาด้วย เพราะการเรียนเข้าถึงธรรมกายนั้น ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิม ใครเกิดมาในตระกูลไหนเขาเชื่อถือกันอย่างไรก็เชื่อถือกันไป แต่ว่ามาปฏิบัติ พอทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมกาย ซึ่งมีอยู่แล้วในตัว ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมเลย และมีผู้เข้าถึงกันมากมายทีเดียว


เพราะฉะนั้น ธรรมกายเป็นของจริงแท้ ของดีจริง ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนาก็ปฏิบัติกัน เข้าถึงแล้วมีความสุขมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ จิตใจใหม่ เป็นจิตใจที่อยากจะทำแต่ความดี เป็นแหล่งกำเนิดของความคิด ทำให้คิดดี พูดดี ทำดี ผลออกมาคือการกระทำก็ดี สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุข


วัดพระธรรมกาย ผลิตธรรมกายอย่างนี้ให้กับผู้ที่ได้มาถึง ไม่ได้ไปผลิตอย่างอื่นเลย ผลิตธรรมกายอย่างเดียว ให้เข้าถึงอย่างเดียว วิธีจะทำลายความสงสัยได้ต้องมาปฏิบัติ ไม่ใช่มัวพูดโต้แย้งถกเถียงกัน จะเอาชนะกันด้วยคารมอย่างนั้นก็ไม่มีวันเข้าถึง เกิดมาตายไปเปล่าๆ
ต้องมาหยุดมานิ่งกัน มาปฏิบัติกัน สามารถเข้าถึงได้ทุกคนในโลก จะเป็นชาติไหน ภาษาไหน ศาสนาไหน ไม่สำคัญถ้าหยุดนิ่งได้ เป็นต้องเข้าถึงของจริงมีอย่างนี้ มีพยานเกิดขึ้นมากมายทีเดียว เพราะฉะนั้น จึงไม่หวั่นไหวที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายกันต่อไป ตราบจนกว่าจะหมดลม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็จะเผยแผ่วิชชาธรรมกาย


ธรรมกายนี้เป็นหลักของชีวิตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของมวลมนุษยชาติ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ ทั้งภายในและต่างประเทศ พึงหมั่นขยันฝึกฝนอบรมใจของเรา ทำไปทุกๆ วัน วันหนึ่งวันใดใจหยุดถูกส่วนต้องเข้าถึงอย่างแน่นอน ที่เข้าไม่ถึงเป็นไม่มีถ้าลองได้ทำอย่างสม่ำเสมอถูกวิธีการแล้วล่ะก็ จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอน และวันนั้นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทุกๆ ด้าน เพราะฉะนั้น อย่าทอดธุระกันนะ


คู่แข่งที่แท้จริง

ให้นึกถึงบุญและอธิษฐานจิต ให้มหาธรรมกายเจดีย์สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียว ไม่ว่าจะด้วยข่าวคราวจากทางไหนก็ตาม ก็ให้เกิดกุศลศรัทธาที่จะมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ และให้บุญนี้บันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คิดดี พูดดี ทำดี มีดวงตาสว่างไสว เห็นการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่ดี


โดยเฉพาะในยุคนี้ ความเห็นมนุษย์ชักจะเริ่มแปรเปลี่ยนเพี้ยนกันไป การที่หลวงพ่อชักชวนคนมาสร้างพระ สร้างเจดีย์ สร้างความดี กลายเป็นสิ่งไม่ดีไปแล้ว ทั้งๆ ที่การสร้างพระ สร้างเจดีย์ สร้างความดี เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ แล้วก็มีกันมายาวนานแล้ว ไม่ใช่สิบปี ไม่ใช่ร้อยปี ไม่ใช่เป็นพันปี แต่ว่าหลายพันปีทีเดียว มีมายาวนาน และไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เท่านั้น ก่อนหน้านี้มีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็แล้วแต่ ล้วนสนับสนุนให้สร้างบารมี สร้างคนดีที่โลกต้องการ สร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นทั้งนั้น


อธิษฐานจิตให้บุญนี้บันดาล ใครที่มีความเห็นผิดเพี้ยนไป ก็ขอให้เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ ให้จิตเป็นกุศล ให้บุญบันดาลให้หูตาสว่างไสวขึ้นมา ที่คิดจะเอาชนะกันให้เปลี่ยนแปลงไป เพราะพระพุทธศาสนาไม่มีแพ้ ไม่มีชนะ ไม่มีการแข่งขันกัน คู่แข่งที่แท้จริงก็คือกาลเวลาที่ผ่านไปกับพญามารคือกิเลสในตัวของเรา สิ่งนั้นเป็นคู่แข่งของเราที่แท้จริง ให้เขาเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันมาสร้างบารมีร่วมกัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล