อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เรื่อง ครูดีที่โลกต้องการ

คนสร้างวัด วัดสร้างคน
เรื่อง ครูดีที่โลกต้องการ
(อาจารย์ถาวร ชัยจักร)


ข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นครู ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีครู ๖๐ คน มีนักเรียน ๑,๕๐๐ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ได้ทำหน้าที่ของครูผู้บริหารโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ประสบผลสำเร็จมาอย่างดี ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมากมาย จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีความรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ทำหมดแล้ว สิ่งที่ครูและผู้บริหารจะได้รับการยกย่องก็ได้รับมาหมดแล้ว แต่เหตุใดปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่น เช่น ยาเสพติด ชู้สาว ความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การศึกษาเล่าเรียน มาตรฐานการศึกษาตกต่ำลงเรื่อยๆ ความประพฤติของครูยิ่งทวีความรุนแรง มีแต่ความน่าอัปยศอดสูในเกือบทุกด้าน นี่มันอะไรกัน รางวัลครูดีเด่น รางวัลผู้บริหารดีเด่น ฯลฯ มีมากมายที่องค์กรต่างๆ ระดมยกย่องกัน แต่ปัญหาของสังคม ประเทศชาติของเรากลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสมือนหนึ่งว่า บัดนี้สังคมของเรากำลังมาถึงทางตันแล้วหรือไร


นักเรียนคนแล้วคนเล่า ที่ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจให้ลาออก ให้ย้ายโรงเรียน หรือไล่ออก บางคนส่งไปสถานบำบัดยาเสพติด ฯลฯ ไม่มีวิธีอื่นใดที่ดีกว่านี้แล้วหรือ


ด้วยบุญบันดาล ทำให้ข้าพเจ้าได้พบเอกสารของวัดพระธรรมกาย โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน, โครงการอบรมวัยรุ่นคุณธรรม, โครงการอบรมเยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง, โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว ฯลฯ

ข้าพเจ้าได้เลือกเข้าอบรมในโครงการอบรมครู หลักสูตร ๕ วันเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ในวันที่สามของการอบรม ข้าพเจ้าถึงกับหลั่งน้ำตา มีกำลังใจที่จะทำหน้าที่ครู และพบแล้วว่า จะต้องจัดกิจกรรมและโครงการอะไรบ้าง และยังคิดเสียใจด้วยซ้ำไปว่า รางวัลที่เคยได้รับมานั้น มันช่างด้อยค่าเสียเหลือเกิน เมื่อเทียบกับโครงการที่ข้าพเจ้าจะกระทำต่อจากนี้ไป โครงการต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายในโรงเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหาร เช่น

- โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน
- โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
- โครงการวัยรุ่นคุณธรรม
- โครงการจัดการศึกษาในวัด (นักเรียนบวชเป็นสามเณรแล้ว ไปเรียนที่โรงเรียน จำวัดและอบรมที่วัด)
- โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์
- โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์
- โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
- โครงการปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา
ฯลฯ


บางโครงการจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย บางโครงการจัดขึ้นที่โรงเรียน ได้ผลดีอย่างคาดไม่ถึง ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว ฯลฯ ลดลงจนเกือบไม่มี โรงเรียนสะอาด เขียวสดสวย ห้องน้ำห้องส้วมสะอาดเอี่ยม เพราะได้ตัวอย่างจากการอบรม และร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกาย
ข้าพเจ้าย้ายไปทำหน้าที่ผู้บริหารหลายโรงเรียน ได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นทุกที่ ผลก็คือโรงเรียนทุกแห่งที่ข้าพเจ้าบริหาร เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ ครูอาจารย์รักใคร่กันดี นักเรียนเรียนเก่ง ความประพฤติดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น ถึง ๕ โรงเรียน คือ

- โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.๒๕๒๙
- โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.๒๕๓๐
- โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.๒๕๓๖
- โรงเรียนประชามงคล จ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ.๒๕๓๘
- โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๓๙


สำหรับข้าพเจ้าเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม เป็นรางวัลที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจมากกว่ารางวัลใดๆ ที่เคยได้รับ ครูอาจารย์จากทั้ง ๕ โรงเรียน ได้รับยกย่องว่าเป็นครูจริยธรรมดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งหมดนี้หากไม่มีวัดพระธรรมกาย ก็คงไม่มีความภูมิใจของข้าพเจ้า อย่างเช่นทุกวันนี้


ข้าพเจ้าไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ผู้คนในบ้านเมืองนี้ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มองหาวิธีการแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาตินี้อยู่ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีกำลังสมอง และมีความคิดอ่านไม่ด้อยกว่ากัน แต่จะติดตรงที่ว่าใครจะเริ่มก่อน หรือคนที่เริ่มก่อนอย่างวัดพระธรรมกาย และอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความจริงใจไม่เคลือบแคลงระแวงสงสัย และเท่าที่ข้าพเจ้าได้ติดตามกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายก็เห็นว่า บุคลากรของวัดทุกคนทำงานกันอย่างทุ่มเทมีความเหน็ดเหนื่อยกันจริงๆ แต่ทุกคนก็มีความหวังว่า สังคมจะต้องดีขึ้น หวังเพียงเท่านี้จริงๆ

 

อาจารย์ถาวร ชัยจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลที่ได้รับ - รางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมดีเด่นปี พ.ศ.๒๕๒๗
- รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ.๒๕๓๕
- ผู้บริหารดีเด่น เขตการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๔๐
- บุคคลตัวอย่างของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี พ.ศ.๒๕๔๑
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล