อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เรื่องที่ ๓๖๙ฝรั่งมั่งคั่ง

เรื่องที่ ๓๖๙ฝรั่งมั่งคั่ง 

 
 
คุณแกรี่ แกร๊ก และภรรยา
ผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
 
 

อานุภาพอันไม่มีประมาณในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้ ให้ผลจริง ให้ผลไม่จำกัดกาลเวลาแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนและเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา ดังเรื่องของชาวอเมริกันชื่อ คุณแกรี่ แกร๊ก อายุ ๕๕ ปี ปัจจุบันพำนักอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา ทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจการดูแลระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของธนาคารชาติประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้แต่งงานกับหญิงไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ภรรยาชื่อ คุณบุษบา ซึ่งได้ไปเรียนจนจบปริญญาโทที่นั่น นับว่าคุณแกรี่เป็นชาวต่างประเทศอีกท่าน ที่มีโอกาสได้ศึกษาและใกล้ชิดพระพุทธศาสนา โดยมีภรรยาเป็นกัลยาณมิตรให้ และเป็นผู้หนึ่งที่นับได้ว่าปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ เพราะเวลามีอุปสรรคเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิต ภรรยาจะคอยแนะนำให้ไหว้พระระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณแกรี่ก็ปฏิบัติตามด้วยจิตที่บริสุทธิ์ แล้วอุปสรรคที่มองไม่เห็นช่องทาง ก็จะมีช่องทางให้ผ่านพ้น ไปได้อย่างอัศจรรย์

 

คุณบุษบา ย้อนอดีตเล่าให้ฟังว่าเมื่อ ๒๔ ปีที่แล้ว ตรงกับ พ.ศ.๒๕๑๘ ได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย ได้มีเพื่อนรุ่นพี่ที่นับถือกันมานาน แนะนำว่าให้ไปกราบพระภิกษุรูปหนึ่ง ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ผู้แนะนำบอกว่า "คุณบุษบาต้องเดินทางไปกราบท่านนะ ถ้าได้กราบท่านแล้วจะต้องศรัทธา ท่านสอนการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการเข้าถึงวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำ" คุณบุษบาบอกว่าสมัยนั้นถนนแถวรังสิตยังเป็นลูกรัง การเดินทางก็ลำบากพอสมควร แต่พอไปถึงบริเวณวัดแล้วทำให้ลืมความยากลำบากในการเดินทางจนหมดสิ้น เพราะบรรยากาศในวัดที่ได้สัมผัสมีแต่ความสงบร่มรื่นเจริญตาเจริญใจ ยิ่งเมื่อได้กราบสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาส รู้สึกประทับใจในปฏิปทาและมโนปณิธาน ที่ท่านตั้งใจขยายกระแสแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมไปทั่วโลก ให้ทุกคนได้พบสันติสุขภายใน แล้วสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้น ซึ่งแนวคิดเช่นนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า "Thinking Big" คนที่คิดใหญ่จึงจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของคุณบุษบาและคุณแกรี่ได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติควบคู่กับการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ยิ่งเมื่อได้ร่วมสร้างพระ สร้างเจดีย์ และได้รับพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุแล้ว ก็หมั่นสวดสรรเสริญมิได้ขาด แม้ว่าจะอยู่ต่างแดนห่างไกลจากดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา แต่อานุภาพของบุญยังคงติดตามคุ้มครองรักษาผู้ที่เป็นเจ้าของบุญและหมั่นสั่งสมความดีอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อได้รับพระของขวัญไว้บูชาได้ไม่นาน อานุภาพบุญที่ผ่านความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาสิริราชธาตุก็ได้แสดงอานุภาพ โดยในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงขอเสนอปรับขั้นเงินเดือนขึ้น ซึ่งปกติคนที่ทำงาน ๑๐ ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์ปรับขึ้นไม่เกิน ๓% สำหรับคุณแกรี่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจการดูแลระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของธนาคารชาติประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีสิทธิ์เสนอขอปรับเงินเดือนขึ้นเอง จึงทำหนังสือขออัตราเงินเดือนขึ้นไป ๗% คุณบุษบาเมื่อทราบเรื่องที่สามีขอปรับขึ้นเงินเดือน จึงหมั่นสวดสรรเสริญและอธิษฐานให้สามีสมปรารถนาตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อจะได้มีเงินมาไว้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีได้มาก ซึ่งในขณะสวดสรรเสริญคุณของพระมหาสิริราชธาตุก็จะนึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมาตลอด แล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น หลังจากที่คุณแกรี่ยื่นเรื่องไปแล้ว ๓ วัน ทางคณะกรรมการของบริษัทก็ดำเนินการพิจารณา และเห็นว่าคุณแกรี่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและเป็นผู้ที่มีจิตใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการทำงาน จึงได้รับหนังสืออนุมัติปรับเงินเดือนทันที และเมื่อผลเงินเดือนออกมาตามที่คุณแกรี่ต้องการ จึงลองไปสืบดูในตำแหน่งผู้ตรวจการดูแลระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของธนาคารชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่เคยมีใครขอปรับเงินเดือนได้สูงขนาดนี้ จึงนับว่าเป็นรายแรกของอเมริกาทีเดียว

 
ต่อมาอีกไม่นานคุณแกรี่ ก็ได้พบกับอานุภาพบุญอีก เพราะจู่ๆ คุณแกรี่ก็มีอาการผิดปกติภายในร่างกาย บริเวณช่องท้อง คุณหมอได้ตรวจเลือดดู พบว่ามีเอนไซน์มากเกินปกติในตับ จึงถูกส่งตัวไปหาคุณหมอมือหนึ่งในกรุงวอชิงตัน เพราะโรคนี้จะเกิดทั่วไปกับผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ แต่คุณแกรี่ไม่ดื่มเหล้าเลย จึงเป็นกรณีพิเศษ คุณหมอจึงยังไม่ทำการรักษาใดๆ เพียงแต่รอดูอาการไปก่อน คุณบุษบาได้แนะนำให้คุณแกรี่อาราธนาขอพรพระให้หายเป็นอัศจรรย์ และก่อนเริ่มทำงานในตอนเช้าก็ทำใจให้สงบๆ ก่อน ทำแบบนี้ ทุกวันๆ ภายในระยะเวลา ๒ เดือนอาการป่วยที่ตับ กลับหายเป็นปกติ สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับคุณหมอเป็นอย่างมากเพราะในประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ในกรณีของคุณแกรี่แพทย์ของโรงพยาบาลกล่าวถึงกันมากว่าเป็นไปได้อย่างไร และหายได้อย่างไร

 

 
 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ นี้ คุณแกรี่และคุณบุษบาได้เดินทางมาจากเวอร์จิเนีย เพื่อมาร่วมทำบุญค้ำจุนโลก โครงการทอดผ้าป่า ๑๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งสองท่านตระหนักถึงกองบุญกองทุนผ้าป่านี้จะได้ช่วยให้วัดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในกิจของสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป แถมยังเป็นการทำบุญอย่างชาญฉลาด เพราะทำทีเดียวได้ถึง ๑๐,๐๐๐ วัด ซึ่งที่ผ่านมาตั้งใจทำอย่างยิ่งยวดได้ไม่เกิน ๙ วัดต่อปี เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทาง ทำให้เสียเวลาไปมาก

 

คุณแกรี่และคุณบุษบาทราบข่าวนี้ พอมีเวลาว่างจึงบินมาถวายกองทุนก่อนเลย สำหรับผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ ทางวัดพระธรรมกายได้มอบรูปปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รุ่นมารสยบ สำหรับเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ พอคุณแกรี่ ได้รับมอบรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ มาอุ้มไว้กับตัว และพิจารณาดูท่านอย่างพินิจ พอมองเห็นเค้าหน้าของรูปปั้นอย่างชัดเจน คุณแกรี่ก็อุทานอย่างตื่นเต้น แกมฉงนตกใจ เพราะมั่นใจว่าคือพระรูปเดียวกับที่ท่านมาปรากฏให้เห็นในฝัน


คุณแกรี่จึงนึกย้อนอดีต เมื่อ ๒๖ ปีมาแล้วเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ขณะนั้นคุณแกรี่ทำงานด้านการเงินระหว่างสงครามไซ่ง่อนประเทศเวียดนาม โดยทางรัฐบาลสหรัฐ ส่งตัวคุณแกรี่ไปตามหาเงินก้อนใหญ่จำนวน ๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกนายพลเวียดนามโกงเงินที่รัฐบาลสหรัฐส่งไปให้ความช่่วยเหลือ และเกิดสูญหายไปนานถึง ๓๐ ปี ซึ่งงานนี้คุณแกรี่ต้องไปทำงานเพียงคนเดียวไม่มีผู้ติดตาม และทางการสหรัฐได้บอกแผนงานให้รีบหาหลักฐานให้เจอ แล้วรีบรายงานกลับอเมริกาโดยด่วน คุณแกรี่รู้สึกหนักใจเพราะงานนี้ค่อนข้าง เสี่ยงภัยอันตรายไม่น้อยเพราะเป็นประเทศที่เพิ่งจะสงบจากศึกสงครามและต้องเร่งปิดเรื่องให้ได้โดยเร็วที่สุด ทางรัฐบาลก็เร่งรัดมาทุกวัน แต่งานก็ยังไม่มีวี่แววที่จะหาหลักฐานที่ไหน ถ้าเป็นสำนวนไทยก็เรียกว่า มืดแปดด้าน คุณแกรี่จึงโทรปรึกษาภรรยา เล่าปัญหาหนักใจให้ฟัง คุณบุษบาซึ่งยึดมั่นอยู่ในบุญอยู่แล้ว บอกอย่างง่ายๆ ว่า "ไหว้พระซิ และอธิษฐานขอพระท่านให้ช่วย คลี่คลายปัญหา คุณแกรี่ก็รีบปฏิบัติตาม ในคืนวันนั้นเวลาใกล้รุ่งประมาณตี ๔ ถึงตี ๕ ครึ่งหลับครึ่งตื่น ฝันว่ามีคนมาขยับนิ้วหัวแม่เท้าให้ตื่น ในฝันพอตื่นขึ้นมาก็ตกใจ แล้วถามว่าเป็นใคร ชายคนนั้นก็ตอบว่าเป็นพระ คุณแกรี่ก็สังเกตดู พบว่าไม่มีผม ศีรษะโล้น นุ่งห่มเรียบร้อยด้วยผ้าสีเหลือง โดยเฉพาะใบหน้าสว่างผ่องใสอิ่มเอิบอย่างเห็นได้ชัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแววตาของท่านดูเด็ดเดี่ยวแต่แฝงด้วยความเมตตา แล้วท่านก็สั่งว่าให้ตื่นขึ้น แล้วรีบขึ้นรถออกไปโดยไม่ต้องคอยคนมารับเหมือนทุกวัน ให้นั่งรถแท็กซี่ไปเลย พอไปถึงที่ทำงานเข้าไปในห้องทำงานแล้วเดินไปเปิดลิ้นชักจะเจอสมุดเล่มนั้นๆ แล้ว เปิดไปจะเจอกลุ่มตัวเลขหลายร้อยตัว ท่านบอกอีกว่าให้ไปเปิด ๗-๘ เล่ม บอกตัวเลขเยอะมาก แล้วคุณแกรี่ก็ตกใจตื่นขึ้นมารีบไปตามที่ตนเองฝัน พอเข้าไปในห้องทำงานที่พระรูปนั้นบอกในฝันก็ไปเจอทุกๆ อย่างตามที่ฝัน เปิดเจอสมุดเล่มหนึ่งมีฝุ่นจับหนาเตอะ (เพราะวางตรงนี้นานมากกว่า ๓๐ ปี) พบตัวเลขตรงตามทุกอย่าง สามารถพบหลักฐานทุกอย่าง จึงส่งรายละเอียดไปยังรัฐบาลสหรัฐในวันนั้นทันที ส่งผลให้ได้ปรับขึ้นเงินเดือนภายใน ๓ เดือน หลังจากปิดงานนี้ได้สำเร็จภาพเมื่อ ๒๖ ปีที่แล้วผุดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อคุณแกรี่พบใบหน้า และแววตานี้อีกครั้ง เมื่อตนเองได้รับมอบพระของขวัญ รุ่นมารสยบ ซึ่งเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ นั่นเอง

 
คุณแกรี่ แกร๊ก
 
 

ส่วนคุณบุษบาก็ประสบอานุภาพบุญกับตนเองเช่นกัน เมื่อคิดอยากจะเปลี่ยนรถ BMW ซีรีส์ ๗ คันเดิมเป็นรุ่นใหม่ๆ ที่ใหญ่กว่าและกำลังขับแรงขึ้น หลังจากสวดสรรเสริญนั่งสมาธิเสร็จคุณบุษบาก็อธิษฐานจิตขอให้ขายรถได้ราคาดีจะได้มีเงินไปหาซื้อรถคันใหม่ที่สีสวย รุ่นที่ถูกใจได้ พอประกาศขายได้ไม่ถึงสัปดาห์ ก็มีคนมาติดต่อขอซื้อ โดยอู่ซ่อมรถช่วยแนะนำให้ คนซื้อเป็นลูกค้าที่นำรถมาซ่อมที่เดียวกัน ซึ่งในวันนัดส่งรถ คุณบุษบาก็ตั้งใจว่าถ้าส่งรถเสร็จก็จะหาเช่ารถ แล้วค่อยขับดูรถคันใหม่ตามอู่รถ ขณะที่กำลังขับรถเพื่อนำรถไปส่ง ก็ขับผ่านอู่รถเบนซ์ จึงลองแวะดูก็พบรถเบนซ์ ๔๐๐ สีรุ่นที่ดูถูกใจ และเข็มไมล์ยังต่ำอยู่ถูกใจมาก ก็ตกลงซื้อ ทางอู่ก็มอบกุญแจให้ทันที ยังไม่ได้จ่ายชำระค่ารถ เขาบอกไว้ใจว่าคุณจะต้องไม่เบี้ยว ไม่ได้ห่วงเลย ตกลงคุณบุษบาได้ขายรถคันเดิมและได้รถใหม่ขับสมดังความปรารถนาตามที่ขอไว้ทุกประการ

คุณบุษบาไม่ใช่เป็นแค่มิตรในเรือนชนิดธรรมดาของสามี แต่เป็นมิตรชนิดยอดกัลยาณมิตรเป็นผู้นำแสงสว่างมาให้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทั้งเป็นเครื่องหมายว่าจะพาให้ไปสู่สุคติในภพชาติเบื้องหน้า นับว่าเป็นโชคดีวิเศษสุดของคุณแกรี่ ที่ภรรยาเป็นผู้ชักนำให้ได้หว่านพืชในเนื้อนาบุญอันสมบูรณ์ ได้มีโอกาสพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมและได้นำไปใช้ขณะดำเนินชีวิตอยู่ในต่างแดนเรื่อยมา ต้องเรียกว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่บุญคู่บารมี เคยมีปุพเพกตปุญญตา ทำบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกันมาในชาติปางก่อน รวมทั้งเคยเป็นลูกศิษย์ของทั้งหลวงพ่อวัดปากน้ำ และพระราชภาวนาวิสุทธิ์ในอดีตชาติมาด้วยแน่นอน บุญบันดาลให้ได้มาพบกันอีก ทั้งที่มีกรรมบางอย่างดึงให้ไปเกิดต่างชาติต่างศาสนา

 

การที่คุณแกรี่ฝันเห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยที่ไม่รู้จักว่าท่านคือใคร เมื่อ ๒๖ ปีที่แล้วมา โดยท่านมาช่วยเหลือให้สามารถทำงานหาข้อมูลตัวเลขการใช้เงิน ๘ ล้านเหรียญของกองทัพสหรัฐ ในสงครามเวียดนามเมื่อ ๓๐ ปีก่อนแล้วได้ นับเป็นเรื่องสุดปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ แสดงว่าในอดีตชาติคุณแกรี่ต้องเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างแน่นอน มิฉะนั้นท่านไม่ตามช่วยเหลือถึงขนาดนี้ ทั้งที่คุณแกรี่เองในชาตินี้ไม่รู้จักท่านมาก่อน เพิ่งมาทราบ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อภรรยาทำบุญกองทุนฯ ให้วัดร่วมกับหมู่คณะที่รัฐเวอร์จิเนีย และได้รับรูปปั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำไปเป็นของขวัญ สามีเห็นเข้าจำได้ทันทีว่า พระภิกษุรูปนี้เองที่ช่วยเหลือตน


อย่างไรก็ตาม การจะประสบความสำเร็จต่างๆ เช่นคุณแกรี่พบความมีโชค เรื่องความก้าวหน้าได้เงินเดือนพิเศษก็ดี หายป่วยจากโรคตับโดยไม่ต้องรักษาก็ดี หรือภรรยาขายรถซื้อรถได้ดังปรารถนาก็ดี ล้วนมาจากเหตุที่ได้สร้างทานกุศลไว้ตลอดเวลา กระทั่งทำบุญสร้างองค์พระประจำตัวได้รับพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุ ๔ สี เมื่อมีบุญอยู่มาก ปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เกินกำลังบุญ เทพยดาท่านย่อมบันดาลให้ด้วยบุญฤทธิ์นั้น


ถ้าไม่ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้ แม้จะมีผู้นำองค์พระของขวัญมอบให้ฟรีๆ อธิษฐานเท่าใดยากที่ความสำเร็จจะพึงบังเกิดขึ้น
ถ้าเชื่อเรื่องบุญญานุภาพ และพุทธานุภาพแล้ว อธิษฐานสิ่งใดที่ดีงามมักประสบความสมหวัง บุญญานุภาพ คือ อานุภาพของคุณงามความดี ที่เราได้กระทำสั่งสมเอาไว้ เช่นบริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา พุทธานุภาพ คือ บุญที่เกิดจากการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อันเป็นอปจายนกุศล เป็นความดีงามพิเศษอีกประการหนึ่ง คนเราเมื่อบุญเก่ามีอยู่แล้ว มาทำบุญใหม่เพิ่มด้วย การระลึกถึงคุณพระมหาสิริราชธาตุ ซึ่งก็คือ ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยย่อมเหมือนไขกุญแจเปิดประตู นำบุญออกมาใช้ได้โดยง่ายดาย จึงพบความสำเร็จอย่างอัศจรรย์
อย่างไรก็ดี บุญก็เหมือนทรัพย์สมบัติ ขยันใช้ไม่ขยันหาก็ย่อมมีเวลาหมดสิ้นไป จึงควรใช้เท่าที่จำเป็น เท่าที่สมควร แต่เรื่องขยันหาต้องหาอยู่เสมอ หยุดไม่ได้


มีบางรายเล่ากันเป็นเรื่องขำขันว่า เขาเป็นคนชอบขอพรจากหลวงพ่อ วัดปากน้ำอยู่เสมอ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ขอร้องหลวงพ่ออยู่เรื่อย กระทั่งมีอยู่คืนหนึ่ง ฝันเห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างชัดเจน ท่านมาพูดต่อว่า "ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนี่เป็นยังไง ทำบุญใหญ่กันมีบุญเยอะแยะ ไม่รู้จักเรียกบุญมาช่วย เรียกแต่ให้ข้าช่วยอยู่ได้" 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล