วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อุบลเขียว

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท

รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี

พระราชภาวนาวิสุทธิ์
         "ภาพอนาคต" เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ เมื่อเรากำหนด "ภาพปัจจุบัน" ให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ เพียงพอที่จะก่อเกิดผล และคงไม่มีภาพใดในโลก จะงดงามเท่ากับภาพการสร้างความดีร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ที่สร้างกระแสความสงบเย็นแห่งสันติธรรมอันอำไพให้แผ่ขยายกว้างออกไปอย่าง ไร้ขีดจำกัด แผ่ขยายไปยังสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนโลกใบนี้ให้คลายความทุกข์ร้อนใด ๆ ดังเช่น ภาพมหากุศลในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี พระราช-ภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

         นับเป็นภาพปัจจุบันที่กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มากพอที่จะทำให้เราเริ่มที่จะมองเห็นภาพอนาคต อันแจ่มชัดมากขึ้นทุกขณะ นั่นคือภาพพระภิกษุจากทุกเชื้อชาติภาษา ที่ต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อร่วมบรรพชาอุปสมทบทหมู่ เป็นเรือนแสนหลายแสน จนถึงล้านในวันข้างหน้า และจะไม่เป็นเพียงแค่ภาพในจินตนาการหรือในความฝันอีกต่อไปตราบเท่าที่เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหลาย ยังคงตั้งใจที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง
 

         รายรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายยามนี้ สดชื่นด้วยอากาศยามเช้าเย็นสบาย ภายใต้สวนป่าร่มครึ้ม เขียวขจีตัดกับสีขาวสะอาดตาของโบสถ์ทรงไทยประยุกต์ งดงามด้วยลักษณะพุทธศิลป์อันชดช้อยและสง่างาม ทั้งส่วนโค้งของช่อฟ้าที่ดูอ่อนโยน รับกับเสาโบสถ์ที่ดูแข็งแรงมั่นคง ดังจะยกใจคนทั้งโลกให้สูงขึ้น

         เหล่าสาธุชนชายหญิงในชุดขาวต่างเดินทางมาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันนี้กันอย่างเนืองแน่น ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. เพื่อลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตรรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ตลอดจนญาติมิตรผู้ร่วมอนุโมทนานั้น แสดงออกถึงความปีติสุขและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ราวกับว่าเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแสนนาน เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ซึ่งเป็นฐานะอันประเสริฐที่แม้เพียง สักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต่างปรารถนาพิธีเวียนประทักษิณและวันทาสีมา


         ริ้วขบวนนำหน้าด้วยพานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพานพุ่มดอกรักสีขาว และพานกรวยดอกลำเจียก นำหน้าขบวนนาคธรรมทายาท ต่อด้วยผู้ปกครองและญาติมิตรสะพายบาตร และประคองผ้าไตร ด้วยความปลื้มปีติในบุญใหญ่ ของการเป็นญาติแห่งพระพุทธศาสนาที่แท้จริง พลันเสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย "อิติปิโส ภควา.." ก้องกังวานไปทั้งแนวป่าประดู่ ทุกดวงใจต่างตรึกระลึกถึงบุญกุศลให้สว่างไสว ณ กลางใจ ตระหนักถึงคุณค่าแห่งบุญใหญ่ ที่จะไม่ยอมให้ตกให้หล่นไปแม้แต่นิดเดียว


พิธีขอขมาและรับผ้าไตร

         นาคธรรมทายาทหลายท่านไม่อาจข่มความปีติไว้ได้ น้ำตาของลูกผู้ชายอาบแก้มทั้งสองข้าง ดูจะไม่แตกต่างไปจากบิดามารดาและผู้ปกครองทุกท่าน นาคธรรมทายาทบางท่านเล่าให้ฟังว่า "ถ้าจำไม่ผิด รู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ได้กราบพ่อแม่อย่างจริงใจและตั้งใจที่สุด ความรู้สึกเหมือนกับท่าน ทั้งสองเป็นพระอรหันต์ที่นั่งอยู่ตรงหน้า และเมื่อรับผ้าไตรจากมือท่าน รู้สึกว่าความรัก ความหวังของทั้งพ่อ และแม่ที่มีต่อบุตรอันเป็นที่รักได้ถูกถ่ายทอดมากับผ้าไตรชุดนี้ เป็นวันที่ท่านรอคอยอย่างแท้จริง" มองเห็นนาคธรรมทายาทเดินกอดผ้าไตรอย่างแน่น ประหนึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุดในชีวิต ตระหนัก ถึงความโชคดีในความเป็นผู้ได้โอกาสที่ไม่ยอมเสีย โอกาสในการบวชที่เกิดขึ้นได้โดยยากยิ่ง

         เมื่อเสร็จสิ้นพิธีขอขมาแล้ว เหล่าสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายการต้อนรับท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ที่เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชา ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบท โดยมีองค์พระประธานสีทองประณีตงดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษเป็นสักขีพยาน ประหนึ่งว่าเราได้อยู่ต่อหน้า เบื้องพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่งจะบังเกิดอานิสงส์ จะนับจะประมาณมิได้แก่เหล่ากุลบุตร ผู้ฝึกหัดขัดเกลาตนเองด้วยศีลและสมาธิอย่างต่อเนื่อง พร้อมแล้วที่จะเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแก่หมู่ญาติ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับพระธรรมทายาทได้ตามอัธยาศัย

พิธีอุปสมบทหมู่

         โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรม-ทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยถือนิมิตหมายอันเป็นมงคล เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่ง ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี และยังเป็น "วันคุ้มครองโลก" ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกอีกด้วย

         ด้วยตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีต่อเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งภายใน และต่างประเทศตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ของการสร้างวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นต้นแบบต้นบุญแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมและชี้นำสาธุชน ทุกหมู่เหล่าให้เข้าถึงธรรม เพื่อนำสันติสุขอันไพบูลย์ มาสู่มวลมนุษยชาติ ท่านได้สละชีวิต อุทิศทั้งกายและ ใจ เพื่อน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาสร้างความสว่างไสวในดวงใจของผองศิษย์ อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
         บนเส้นทางของการสร้างบารมีที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นทั้ง "ผู้สร้าง" และ "ผู้ให้" อยู่ตลอดเวลา ยากจะหาผู้ใด ในโลกเสมอเหมือน ท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม มีความหนักแน่น อดทน อดกลั้น ไม่หวั่นไหว พร้อม ชูคบธรรมนำหน้าเหล่าศิษย์เพื่อถากถางหนทาง พระนิพพานให้กว้างไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดกระแสธารแห่งศรัทธาอย่างแรงกล้า และเปลี่ยนศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเล็ก ๆ ท่ามกลางผืนนาฟ้าโล่งแห่งทุ่งรังสิต ให้กลายมาเป็นวัดพระธรรมกาย ที่กว้างขวางร่มรื่น ต้อนรับการหลั่งไหลของสาธุชนที่ต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อแสวงหาธรรมะภายในกันอย่างไม่ขาดสาย นับได้จำนวนเรือน ล้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

         เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวียนมาบรรจบ ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ น้อมบูชาธรรมทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา อันเป็นการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่มีอยู่ในดวงใจของ เหล่าศิษย์อย่างเปี่ยมล้น ด้วยการบรรพชาอุปสมบท อันเป็นทางมาแห่งมหานิสงส์อันยิ่งใหญ่

         เพราะคำว่า "กัลยาณมิตร" เป็นคำเรียกขานที่ทรงพลังอบอุ่นและอ่อนโยน ยากจะอธิบายขยายความ
คุณค่าของกัลยาณมิตร ด้วยถ้อยคำใดได้ครบถ้วน คำเรียกนี้ ยังหมายรวมถึงภาระหน้าที่อันมาก มายของงานพระพุทธศาสนาที่กำลังรอผู้สานต่อ รอ ผู้ช่วยคิด ช่วยทำ เพื่อจะน้อมนำความสุขอันไพบูลย์ มาสู่ชาวโลก ด้วยสำนึกถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ เหล่าศิษย์ทั้งหลายจึงตั้งใจมั่น สรรค์สร้างแต่สิ่งที่ดีงาม ตามโอวาทที่ท่านได้ให้ไว้ทุกอย่าง ทุกประการ โดยไม่มีข้ออ้าง ข้อแม้ หรือเงื่อนไข เพื่อจุดประทีปธรรมต่อไปยังดวงใจชาวโลก ให้สมเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างแท้จริง..

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล