วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 
 

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป

๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

         จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ แล้ว และยังเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งที่ได้รวมพุทธบริษัท ๔ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระศาสนา ฟื้นฟูสีลธรรมโลก และส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง..นำมาซึ่งสันติสุขโดยเร็ววัน

 
 

ตักบาตรพระ ๕,๕๕๕ รูป จังหวัดสกลนคร

         เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดงานมหาสังฆทานและ ตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร ๕,๕๕๕ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีสกลกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดสกลนคร นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

          การจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น อย่างดียิ่ง อาทิ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๓ จังหวัดทหารบกสกลนคร กรมทหารราบที่ ๓ สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสกลนคร ศูนย์กัลยาณมิตรนครพนม ศูนย์กัลยาณมิตรหนองคาย ศูนย์กัลยาณมิตรอุดรธานี ศูนย์กัลยาณมิตรเลย ศูนย์กัลยาณมิตรหนองบัวลำภู ศูนย์กัลยาณมิตรมุกดาหาร สโมสรโรตารี ชมรมรวมใจไทสกล สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป กรุงเทพมหานคร

         วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสนิกชนเขตจอมทองและบริเวณใกล้เคียง กรุงเทพมหานคร พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ๑,๐๐๓ รูป ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

          การจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง อาทิ คณะสงฆ์ทุกรูป วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร สำนักงานเขตจอมทอง สน.จอมทอง สน.บางขุนเทียน ชาตรามือ ลูกเสือชาวบ้านเขตจอมทอง บางขุนเทียน และบางบอน สมาคมส่งเสริมความดี สากล สมาคมบัณฑิตสดใส ศูนย์ปฏิบัติธรรมคอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้า ชมรมส่งเสริมความดี สมาคมวิทยุสมัครเล่น วชิรชัย สมาคมพุทธบุตร ๖๐ โรงเรียนวัดราชโอรสาราม มูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร