วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มาฆบูชามหาสมาคม ..วันที่บุญโอบฟ้า..


 


           มาฆปุรณมี เพ็ญดิถีกลางเดือน ๓ เวียนมาบรรจบ ปรารภเหตุอัศจรรย์วันประกาศหลักศาสนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ สาธุชนหลายหมื่นคน ร่วมบำเพ็ญมหากุศล จุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชานับแสนดวง และร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย ในพิธีมอบโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ รางวัลตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๒๔ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

          เวลา ๐๖.๐๐ น. เริ่มบุญใหญ่ในยามเช้า ด้วยการสร้างมหาทานบารมี ในพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนับพันรูป ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย กัลฯ นพ.พรชัย ภิญญพงษ์ กล่าวรายงาน ประธานพิธีตักบาตร กัลฯ อนันต์ อัศวโภคิณ กล่าวเปิดงาน
           คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร สาธุชนผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศ น้อมนำข้าวสารอาหารแห้งที่ตระเตรียมมาอย่างประณีต บรรจงใส่บาตรด้วยความอิ่มเอิบ เบิกบานในบุญใหญ่ เนื่องใน วันแห่งความรักพระพุทธศาสนา

          เวลา ๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ เจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสสะอาด เพื่อรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วงกลางวัน รับฟังเรื่องราวความประทับใจของตัวแทนนิสิต นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ในรายการสัมภาษณ์พิเศษ "สู้ต่อไป"

         ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๒๐ น.พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานและโล่คุณธรรม เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำโดยริ้วขบวนธง ขบวนพานดอกไม้ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมอัญเชิญรางวัล

 

          เมื่อท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี กัลฯ สันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า จากนั้น ท่านประธานสงฆ์ มอบโล่พระราชทานและโล่คุณธรรมแก่ผู้ชนะเลิศในระดับต่างๆ ตลอดจนสถานศึกษาดีเด่นในแต่ละภูมิภาค

 
 

           พิธีภาคค่ำ เป็นการจุดโคมมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ จุดไฟฤกษ์ นำเหล่าสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนากลั่นใจให้พิสุทธิ์ผ่องใส เพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ จากนั้นตัวแทนลูกหลานยายผู้มีบุญ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานสงฆ์ จุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้พระภาวนาวิริยคุณ เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณ

          เมื่อถึงเวลาอุดมมงคล พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำอธิษฐานโคมมาฆประทีป และกล่าวเชิญประธานในพิธี คือ ครอบครัววัชรศรีโรจน์ จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด วินาทีนั้นเอง ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย โคมประทีปอันตระการนับแสนดวง เปล่งประกายสว่างไสวไปทั่วทั้งลานมหาธรรรมกายเจดีย์ ดุจดังทะเลเทียน จนสามารถสะกดมหาชนในปริมณฑลให้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ ดุจดังจะประกาศความยิ่งใหญ่ของแก่นแท้แห่งพระพุทธ-ศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ที่ส่องสว่างหนทางธรรมอันประเสริฐให้แก่มวลมนุษยชาติมายาวนาน กว่าสองพันห้าร้อยปี


           เหล่าผู้มีบุญต่างอธิษฐานจิตต่อหน้าดวงประทีป ปลาบปลื้มยินดีกับมหากุศลที่ได้กระทำในบัดนี้ ประธานสงฆ์ นำกล่าวอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา

        

           ย้อนไปในสมัยพุทธกาล พระจันทร์วันเพ็ญเสวยมาฆฤกษ์ ค่ำคืนนั้นโอกาสโลกเป็นใจ ฟ้าใสกระจ่าง ดุจกระแสบุญห้อมล้อม เพื่อน้อมรับคำสอนอันประเสริฐ ให้เป็นแม่บทในการเผยแผ่พระศาสนาแก่เหล่าพระอรหันตสาวก ผู้ชนะแล้วในสมรภูมิชีวิต แสงสว่างจากเปลวประทีป คือ พระปัญญาอันรุ่งโรจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังคงส่องสว่างหนทางธรรมนำชีวิต จวบจนกระทั่งบัดนี้ ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีว่า โลกยังไม่มืดมน ตราบเท่าที่มีผู้จุดดวงประทีปส่งต่อกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง นำมาซึ่งปัญญารัตนะแก่มวลมนุษย์สุดจะประมาณได้ สมดังพุทธพจน์ที่ว่า

...พระอาทิตย์สว่างในเวลากลางวัน
...พระจันทร์สว่างในเวลากลางคืน
แต่แสงแห่งธรรมรังสี
ย่อมส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน

โดย ...อุบลเขียว


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล