วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พุทธบุตรผู้ใช้ชีวิตสมณะ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

 

  พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ท่านดำรงอยู่ในสมณะเพศรวมแล้ว ๓๙ พรรษา ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของท่าน

 

 

                 "อาตมาเป็นคนในพื้นที่นี้ คือ อ.ปะนาเระตั้งแต่เกิดเลย บวชมา ๕ พรรษาแรก จำพรรษา อยู่ที่วัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้น ได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ รวมแล้ว ๓๔ ปี เมื่อก่อนวัดแห่งนี้ร้างไม่มีพระอยู่ สิ่งแรกที่ทำเมื่อมาอยู่ที่นี่ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ทุกศาสนา เป็นผู้ให้โดยการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์แก่ ชาวบ้านในหลายๆ ด้าน จึงทำให้ในปัจจุบันแม้ว่า จะมีชาวพุทธอยู่บริเวณวัดไม่ถึง ๔๐ ครัวเรือน ก็ยังไม่เป็นปัญหาในส่วนตัวของอาตมา ในส่วนที่เป็นปัญหา คือ การลอบทำร้ายชาวพุทธ ซึ่งคนที่ โดนฆ่ามักจะเป็นคนที่ออกจากบ้านไปทำงาน ต่างพื้นที่ เมื่อตอนเย็นกลับบ้าน ก็จะถูกลอบทำร้าย ทำให้ชาวพุทธมีขวัญกำลังใจไม่ดีนัก แต่อาตมาเอง ก็พยายามใช้ธรรมะเป็นเครื่องจรรโลงใจให้ญาติโยม ดำเนินชีวิตอย่างไม่หวาดกลัว วัดของอาตมาเองเป็น พื้นที่สีแดง แต่อาตมาคิดว่า ถ้าทุกคนมีสติ และมีความสามัคคีกัน เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย ไม่ย้ายไม่หนี สักวันหนึ่งก็ต้องดีขึ้น โจรจะถอยเมื่อเจอคนจริง อาตมาเองจะขอตายในผ้าเหลือง อยู่ที่นี่แหละ ไม่ขอ ทิ้งแผ่นดิน ไม่ทิ้งพระพุทธศาสนา ไม่ทิ้งญาติโยม"

 

 

 

               หลวงพ่อท่าน คือ พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ในงานพิธีถวายไทยธรรมทุกครั้ง ท่านได้เล่าถึงความประทับใจว่า "อาตมาได้ประโยชน์มากที่ได้เห็นเพื่อนสหธรรมิกทุกเดือน ได้พูดคุยกัน ปรับทุกข์ ปรับสุขกันและกัน ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งขึ้น ยังไม่มีหน่วยงานไหนคิดจะทำแบบนี้ มีเฉพาะแต่ วัดพระธรรมกายเท่านั้น ส่วนไทยธรรมปัจจัยที่ได้ถวายมา ช่วยได้มากทีเดียว เพราะได้ไปช่วยเติมเต็ม หลายส่วนที่ขาด บางวัดขาดค่าไฟ ค่าน้ำ บางวัดขาด อาหารบิณฑบาต เช่น วัดของอาตมานำปัจจัยมาซื้อ อาหารเฉลี่ยวันละ ๕๐ บาท ทำให้ความเป็นอยู่ของ พระสงฆ์ดีขึ้นมาก ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อ (หลวงพ่อธัมมชโย) พร้อมกับพุทธบริษัท ๔ ที่ได้ทำบุญวัดละบาททุกๆ เดือน ขอให้โยมปลื้มใจและให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป"

                หลวงพ่อท่านยังเป็นพุทธบุตรที่มุ่งเน้นการสอน ศีลธรรม ท่านได้เล่าให้ฟังว่า "อาตมาจะเปิดเครื่องกระจายเสียง ทั้งเสียงสวดมนต์ ธรรมะต่างๆ และเปิดทีวีดาวธรรม ช่อง DMC เอาไว้ตลอด คิดอย่างเดียวว่า ใครก็ตามที่มาวัดเขาได้ดูได้เห็น แม้นว่าไม่กี่นาทีก็ยังประโยชน์ให้กับเขา เมื่อเขาสงสัยว่าเป็นช่องเกี่ยวกับอะไร ก็จะได้เป็นเหตุผลในการสนทนา มีเพื่อนต่างศาสนา ก็สนใจมานั่งชมกัน ยิ่งมาเจอกับการสอบศีลธรรมระดับโลก คือ World-PEC ก็ยิ่งตื่นตัวมาก โดยอาตมาได้ส่งญาติโยมสอบด้วย ๖ ทีม มีนายอำเภอปะนาเระพร้อมคณะเข้าสอบด้วย ถ้าทุกวัดทั่วประเทศ ส่งชาวพุทธสอบวัดละ ๑ ทีมเป็นอย่างน้อย รับรองได้ว่าจะมีการตื่นตัวกัน และจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างถูกจุด คือการแก้ไขตัวของเราเอง เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น"

                 ...นี่คือ ความในใจของพระสงฆ์ ผู้อุทิศชีวิต เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ยากยิ่งนักที่สังคมปัจจุบันจะมีโอกาส ได้พบกับบุคคลที่ไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ คิดแต่เรื่องผลของบุญ ยอมสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ คือ การรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคน ในสถานการณ์ที่ เสี่ยงอันตราย แต่ยอมถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา นี่คือ วิถีชีวิตอันล้ำค่าของพระสงฆ์ พุทธบุตรทั้ง ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้..

 

 

 

                 โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง ของพระพุทธศาสนา เพราะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ในส่วนหนึ่งของประเทศไทย คือ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เข้าสอบครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังสร้างนิมิตหมายที่ดีในความเป็น ต้นแบบ คือ พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เข้าร่วมสอบด้วย แม้ว่าท่านไม่มีครอบครัว แต่ท่านก็ต้องการ นำความรู้นี้ไปสอนให้ญาติโยมทุกคนมีครอบครัวที่อบอุ่น นับว่าเป็นความปลื้มที่ไม่รู้จบจริงๆ

 

 

                 หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พุทธบุตรทุกวัดทั้ง ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในงานพิธีถวายสังฆทาน และอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ ซึ่งใน ๑ เดือน จะเกิดเหตุการณ์ที่ดีอย่างนี้ขึ้น ๑ ครั้ง และสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้

                 ทางมูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๑ แล้ว โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

                 พิธีกรรมภาคเช้า ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ช่วงสาย มีรายการเสวนาธรรม ฟังความในใจของพุทธบริษัท ๔ หลังจากนั้นมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ต่อด้วยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำสาธุชนถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๖๖ วัด นำความปลื้มปีติ มายังพุทธบริษัท ๔ ทุกคนที่มาร่วมงาน

 

 

 

 

                พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นขวัญกำลังใจ แด่พุทธบุตรและพุทธบริษัท ๔ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

                ในการนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานขอกราบ ขอบพระคุณพระเทพวีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานสงฆ์ และนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายฆราวาส อีกทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนราชการ เอกชน ประชาชน จังหวัดสงขลา ทุกองค์กร ทุกคน ที่มีส่วนในการสนับสนุนกองบุญนี้ โดยร่วมกันทำบุญ วัดละ ๑ บาททุกเดือน ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของทุกคน และผลบุญเป็นของทุกท่าน

                 ในโอกาสหน้าเราจะพร้อมใจกันช่วยจรรโลงให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งแก่ทุกชีวิต เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้แห่งนี้ต่อไป...

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมรถ บัวเพชร นักข่าวหัวเพชรลูกพระธัมฯ
(๐๘๑) ๔๘๑-๗๗๗๘ หรือ e-mail : [email protected]

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล