วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ฝึกตนเองให้รักการสร้างบารมี

พระธรรมเทศนา

 

 


       พวกเราเป็นนักสร้างบารมี ที่ร่วมสร้างบารมีกับหลวงพ่อมานาน วันนี้หลวงพ่อก็ขอย้ำเตือน โอวาทที่เคยให้ไว้เกี่ยวกับภารกิจหลักของการเข้า มาสู่เส้นทางการสร้างบารมีของพวกเราอีกครั้งว่า ตลอดชีวิตนักสร้างบารมี มีงานใหญ่อยู่ ๓ งบ ด้วยกัน ที่ต้องทำอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน คือ


                 ๑) ต้องฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้มีศีลมีธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป

                 ๒) ต้องช่วยกันรักษาองค์กร รักษาหมู่คณะ ให้ดำรงคงอยู่คู่ฟ้ายิ่งๆ ขึ้นไป

                 ๓) ต้องกลั่นจิตกลั่นใจตนเองให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป
 

งานงบที่ ๑ ฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้มีศีลมีธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

                 นิสัยใจคอมากมายหลายอย่างที่เรามีติดตัวกันมานั้น มีด้วยกันอยู่ ๔ กลุ่มด้วยกัน คือ

                 ๑) นิสัยใจคอที่ไม่ดี ไม่เรียบร้อย ที่มีอยู่แต่เดิม นิสัยแบบนี้ เรามีแต่ต้องกำจัดทิ้งละเลิก นิสัยเหล่านี้ให้ได้

            ๒) นิสัยไม่ดีที่เรายังไม่เคยประพฤติ นิสัยแบบนี้ถ้าอารมณ์ไม่ดี ก็เกือบไปทำเข้าเหมือนกัน ซึ่งถ้าเผลอ ไปทำเข้าจริงๆ ก็ คงจะไม่งามแน่ๆ เพราะฉะนั้น ต้องหา ทางป้องกัน

                 ๓) นิสัยดีๆ ที่รู้อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ประพฤติ ต้องขวนขวายประพฤติขึ้นมา ต้อง เพาะ ให้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราให้ได้

                 ๔) นิสัยดีๆ ที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว แม้จะมีอยู่แล้ว ก็อย่าคิดว่ามีมากพอ ต้องขวนขวาย ประพฤติให้มีมากยิ่งๆ ขึ้นไป จนกระทั่ง สมบูรณ์แบบ
 

     พระพุทธองค์ทรงแสดงพยัคฆปัชชะ ธรรม ๔ ประการ ซึ่งเป็นหัวข้อธรรม ที่จะเป็นเหตุให้มีความสุข ในชาตินี้ เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชย์ งานงบที่ ๒ รักษาองค์กรและหมู่คณะ

 

 

    ในขณะที่ช่วยกันทำงานสร้างบารมีในแต่ละบทบาทหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย เช่น ปัดกวาดเช็ดถู ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รวมทั้งงานใหญ่ คือสร้างโบสถ์ วิหาร งานเผยแผ่วิชชาธรรมกายข้ามทวีปไปทั่วโลก

      ถ้าใครทำงานให้ลุล่วงไปอย่างดี แต่ไม่แก้ไขสันดานที่เสียหาย ทั้งไม่เพาะนิสัยที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นใหม่พร้อมๆ กันไปด้วย เขาก็ได้แต่งาน แต่ไม่ได้บุญบารมีใดๆ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าทำงานไปด้วย กวดขันแก้ไขนิสัยใจคอไปด้วย รักษาศีลไปด้วย งานก็ได้ นิสัยก็ดี บุญบารมีก็เกิด


งานงบที่ ๓ ภาวนากลั่นจิตใจให้เข้าถึงพระธรรมกาย

      แม้ว่าลูกหลวงพ่อจะทุ่มเทปรับปรุงแก้ไขนิสัยตัวเองมากมายอย่างไรก็ตาม พยายามทำงานรักษาองค์กร ที่หมู่คณะมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างสุดชีวิตแล้วก็ตาม แต่ถ้าไม่ระวัง โอกาสตกนรกยังมีอยู่นะลูก

          ทำไมขยันทำงาน ขยันแก้ไขนิสัยตัวเอง อย่างนี้ ยังมีโอกาสตกนรก ก็ต้องถามกลับว่า ขณะที่ทำงานยังเคยขัดใจกันบ้างไหม เคยขุ่นข้องหมองใจกันอยู่ไหม เคยหน้าเขียวหน้าเหลืองใส่กันบ้างไหม ถ้ามี นั่นแหละคือคำตอบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "เมื่อใจขุ่นมัวเศร้าหมอง ทุคติย่อมเป็นที่ไป"

            เพราะฉะนั้น ถ้าใครแม้พยายามอบรมบ่มนิสัยตัวเอง พยายามทุ่มชีวิตช่วยงานองค์กร อย่าว่าแต่ร้อยปีเลย ต่อให้ร้อยชาติด้วย ถ้าเขาไม่ฝึกสมาธิ ใจของเขาก็ยากจะสงบ ยากจะหยุดนิ่งและเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อไร ก็เป็นอันว่าปิดนรกได้สนิท เปิดสวรรค์ได้แน่นอน ไปถึง พระนิพพานได้ครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้น หลวงพ่อขอฝากพวกเราไว้ว่า รักจะอยู่ด้วยกันและอยากสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง ต้องทำหน้าที่การงานทั้ง ๓ งบนี้ให้สม่ำเสมอเป็นนิสัยติดอยู่ในใจของเราข้ามภพ ข้ามชาติไปให้ได้ คือ

                 ๑) นิสัยรักการฝึกหัดขัดเกลาตนเองข้ามชาติ

                 ๒) นิสัยช่วยกันรักษาและรับผิดชอบหมู่คณะ ข้ามชาติ

                 ๓) นิสัยรักการเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายข้ามชาติ

          เมื่อตราบใดที่ลูกของหลวงพ่อทุกคนยังคงทำหน้าที่ของนักสร้างบารมีทั้ง ๓ งบนี้อย่างสม่ำเสมอ หลวงพ่อมั่นใจว่า พวกเราจะได้สร้างบารมีร่วมกันไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติ ตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแน่นอน..
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล