วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เด็กดี V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตอกย้ำมโนปธานที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง"สร้างสันติภาพโลก"

เด็กดี V-Star
เรื่อง : วรรณสิริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "เยาวชน คืออนาคตของโลก สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาสร้าง ปัญหาให้โลกเสียเอง"

   ด้วยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเยาวชนผู้เป็นต้นกล้า แห่งสันติภาพ สู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม หรือ V-Star (The Virtuous Star) ด้วยการปลูกฝังนิสัยดีๆ บนพื้นฐาน ๓ ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน ผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ โดยร่วมมือกับ ๓ สถาบันหลักของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน จึงเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟู ศีลธรรมโลก

       โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๑ โดย ความทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณของคุณครูผู้ร่วมบุกเบิกโครงการฯ ทุกๆ ท่าน ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการปั้นเด็กดี V-Star หลายแสนคนขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนความดีให้ขยายสู่ครอบครัว และชุมชน อันนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีของพ่อแม่ ชุมชน และแม้แต่คุณครูผู้ดูแลโครงการฯ เอง

     "วันนี้...เราได้ลูกที่ดีของพ่อแม่ ได้ลูกศิษย์ที่ดี ของครูบาอาจารย์ ได้ลูกบ้านที่ดีของชุมชน และได้ พุทธศาสนิกที่ดีของพระพุทธศาสนา" (คุณครูวรรษมน เฉลิมรัตน์มงคล โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) 

      แต่คนสำคัญที่เราจะมองข้ามความรู้สึกของเขา ไปไม่ได้เลย ก็คือเหล่าเด็กดี V-Star ซึ่งมีทั้งเด็กที่ดี อยู่แล้วจนถึง เด็กที่ดีแตกแล้ว พวกเขาได้เข้าร่วม โครงการฯ ด้วยหวังเพียงว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นคนดียิ่งขึ้น

    "เมื่อก่อนผมเป็นคนหัวดื้อมากครับ แต่พอได้เข้าโครงการฯ นี้แล้ว รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนดีขึ้น จึงได้รู้ว่าทำดีทำได้ไม่ยากเลย" (นายวรวุธ กองเงิน โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์)

      "แต่ก่อนผมเป็นหัวโจก พาเพื่อนก่อการเลวสารพัด วันนี้ผมก็ยังเป็นหัวโจกเหมือนเดิม แต่วันนี้ ผมชวนเพื่อนๆ มา ก่อการดีเท่านั้นครับ" (น้องกล่อง โรงเรียนบ้านเขาชะโงก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์)

       แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ของ พวกเขานั้นยิ่งใหญ่เกินความคาดหมาย เพราะความดี ของพวกเขา ได้นำมาซึ่ง ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้นของคนใกล้ชิด คือ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เพื่อนฝูง รุ่นน้อง และยังขยาย ออกไปสู่ชุมชนของเขา อีกด้วย

 

 

     "แต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลา กลับมาก็ไม่ค่อยได้คุยกัน สมุดบันทึกความดีเล่มนี้ทำให้ คุณพ่อคุณแม่หันมาเอาใจใส่กุ้งมากขึ้น เหมือน กับว่าครอบครัวของเราได้สิ่งที่หายไปกลับคืนมา" (ด.ญ.ชฎาพร ดีแพง โรงเรียนชลกันยานุกูล)

       "น้องอนุบาลอยากติดเข็ม V-Star บ้าง คุณครู ให้ยืมและบอกว่า เข็มนี้ติดแล้วต้องทำความดีนะคะ วันต่อมาผู้ปกครอง มาเล่าให้ครูฟังว่า ลูกช่วยงาน ไม่หยุดเลย จนต้องบอกให้ลูกเอาเข็มออกก่อน กลัวลูกจะเหนื่อย" (โรงเรียนสนิทวิทยา วิเศษชัยชาญ)

      "ท่านเจ้าอาวาสปลื้มใจมากที่เห็นเด็กๆ ชวนผู้ปกครองเข้าวัดมาทำบุญ และช่วยกันพัฒนาวัด ให้สะอาดเรียบร้อย ท่านยังเมตตานำน้ำหวานมาเลี้ยง เด็กๆ ด้วยครับ" (สพท.ตากเขต ๑)

      โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๑ ไม่เพียงแต่ นำมาซึ่งเด็กดี V-Star เยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม เท่านั้น แต่ยัง ขยายผลไปถึงกิจกรรมต้นแบบมากมาย สื่อสีขาวต้นแบบที่หลากหลาย รวมถึงละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกต้นแบบอีกหลายเรื่องอีกด้วย เพียงเสร็จสิ้นโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ในวันประเมิน มาตรฐานศีลธรรมเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาได้ไม่นาน พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ก็ได้เมตตาให้เดินเครื่องโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๒ ต่อเนื่องทันที

      ด้วยกำลังใจอันมหาศาลจากความสำเร็จของโครงการฯ ๑ ทุกฝ่ายจึงทุ่มกันสุดชีวิต เพื่อดำเนินโครงการฯ ๒ ให้รุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งโครงการฯ ๒ นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมมากขึ้นเป็น ๗,๐๐๐ โรงเรียน ทั่วประเทศ มีเด็กดี V-Star เพิ่มขึ้นทวีคูณ

      แม้ปริมาณจะทับทวีขึ้น แต่คุณภาพหาได้ลดน้อยถอยลงไม่ หากแต่กลับเข้มข้นยิ่งขึ้น นับตั้งแต่... พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) ได้เมตตาติดตามความคืบหน้าและ ผลการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และเมตตาให้กำลังใจ พร้อมทั้งกำลังสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่ 

    พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อ ทัตตชีโว) ได้เมตตานำสุดยอดธรรมะมาอบรม คณะผู้บริหารและ ครูอาจารย์ทุกรุ่นด้วยองค์ท่านเอง สร้างความประทับใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร และคุณครูทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่จะกลับไประดมความคิดและพัฒนาเยาวชนภายใต้โครงการฯ ๒ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

       ส่วนเด็กดี V-Star ทุกคน ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ต่างรู้สึกภาคภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม และภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา ความภาคภูมิใจ ของพวกเขาสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความหวงแหน ในเข็ม V-Star ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตามอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่าอัศวินเก่งและดีของท่าน เข็ม V-Star นี้จึงเป็นเสมือน เกียรติประวัติล้ำค่าในชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว

       วันนี้ V-Star รุ่นแรก ผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็น V-Star รุ่นพี่ที่คอยดูแล แนะนำ และเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้แก่ V-Star รุ่นน้องอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ภายใต้ชมรมที่พวกเขาจัดตั้งขึ้น คือ V-Star Club ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ในการสร้างเยาวชนต้นแบบจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

      ภาพความทรงจำ ความปลื้มปีติ และความประทับใจ ในวันประเมินมาตรฐานศีลธรรมครั้งที่ ๑ ซึ่งเด็กดี V-Star รุ่นแรกกว่า สองแสนคนได้มารวมพลังทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันวิสาขบูชา ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เหมือนเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี้เอง...

      แต่ในอีกไม่กี่วันนี้พวกเขาจะกลับมา รวมตัวกันอีกครั้งในงานประเมินมาตรฐานศีลธรรมครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ที่จะถึงนี้ และครั้งนี้พวกเขามาเพื่อตอกย้ำปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง...นั่นก็คือ "สร้างสันติภาพโลก"

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 73 พฤศจิกายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร