วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นึกถึงครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 

นึกถึงครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง

 

            ฤดูหนาวปีนี้ ประเทศไทยกำลังคึกคักเบิกบานในบุญกันทุกพื้นที่ ต้อนรับเทศกาลวันออกพรรษาเหมือนเช่นทุกปี  โดยทุกวัดเตรียมเทศกาลงานบุญใหญ่ คือพิธีทอดกฐิน ที่หนึ่งปีทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และยังจำกัดด้วยเวลาว่าต้องทำภายใน ๑ เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว ดังนั้นตลอด ทั้งเดือนที่ผ่านมา ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น ชาวลาว ชาวพม่า ชาวจีน ชาวมาเลเซีย ฯลฯ จึงเดินทาง ไปทำบุญทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ กันอย่างสนุกสนาน นับ เป็นบุญพุทธประเพณีที่หลอมรวมชาวพุทธเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด
ประเพณีอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมากในช่วงออกพรรษา คือ พิธีตักบาตรเทโว รำลึกถึงวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ หลังจากโปรดพุทธมารดา ซึ่งหลายภูมิภาคล้วนมีพิธี ตักบาตรเทโวแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่แสดงออกถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างสูงยิ่ง เช่นเดียวกับ โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วโทย ที่มีความคึกคักเป็นพิเศษ ..นึกถึง ครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๒๖๐ รูป

จังหวัดหนองคาย

          เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สมาคมศาสนธรรมนำชีวิตร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๖๐ รูป ณ ลานน้ำพุพญานาค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุฒิมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัด หนองคาย เป็นประธานสงฆ์

 

 

          ได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ซึ่งในโอกาสนี้ ยังมีพิธีรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งไปเป็นกำลังใจแก่พุทธบุตรและพี่น้องประชาชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

 

 

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

จังหวัดร้อยเอ็ด

          เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตร ๕ จังหวัดอีสานกลางร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ ถนนสุริยเดชบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานสงฆ์

 

 

         และได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพี่น้องประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 122 เดือนธันวาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล