วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ รุ่งอรุณสู่สายัณห์ ตลอดวันล้วนแต่บุญ

รุ่งอรุณสู่สายัณห์ ตลอดวันล้วนแต่บุญ

 

ทบทวนบุญ

 

          เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ณ บริเวณที่เคยเป็นบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย มีพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์หลายพันรูป ซึ่งหลายครอบครัวต่างพาสมาชิกลูกหลานและหมู่คณะไปร่วมใส่บาตรด้วยความเบิกบาน พิธีตักบาตรครั้งนี้มีกัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ เป็นผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน หลังจากนั้น ในช่วงเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการทำสมาธิภาวนาและเมื่อถึงเวลาใกล้เพลมีพิธีกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อนำไปหล่อรูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมีกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้นำกล่าวคำถวายด้วยความปีติในบุญอันแสดงออกถึงจิตกตัญญูบูชาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์ จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้แทนของสาธุชน คือ กัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล 

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

“การตักบาตร
เป็นทางมาแห่งมหากุศล
เป็นประเพณีที่ชาวพุทธทั้งหลาย
ปฏิบัติกันมายาวนาน
นับตั้งแต่มีพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึ้นในโลก”

 

ขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน ยิ่งใหญ่...งดงามอร่ามเรือง

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

          พิธีในภาคบ่าย เป็นการอัญเชิญผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ ในขบวนอัญเชิญล้วนมีแต่มหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาที่พากันเดินประคองผ้าไตรด้วยความสงบสำรวม และสง่างาม ตามด้วยขบวนของกัลยาณมิตรกัลยา ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้ประดับกายด้วยชุดมหาลดาปสาธน์ ประดุจนางวิสาขา มหาอุบาสิกาผู้เป็นยอดมหาอุปฏัฐายิกาในสมัยพุทธกาล แต่ที่พิเศษสุดและถือเป็นมิ่งมหามงคลอย่างยิ่งแก่ลูกพระธัมฯก็คือในวันนี้พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีเผดียงสงฆ์และอปโลกน์กฐินหลังจากที่ท่านปลีกวิเวกไปเป็นระยะเวลานานตลอดทั้งพรรษา ทำให้ญาติโยมทั้งในและต่างประเทศมีความปลาบปลื้มยิ่งขึ้น ที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งในวาระนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้ให้พร มอบผังสำเร็จแก่ชีวิตของเหล่านักสร้างบารมี ให้พรั่งพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ และนิพพานสมบัติ ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

อนุโมทนาบุญกับกัลฯไพศาล ทวีชัยถาวร และ
กัลฯเสาวนี หิรัณยศิริ ผู้แทนประธานใหญ่
กฐินธรรมชัย พ.ศ. ๒๕๕๖

 

“ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้ว
จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้
เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตราบสิ้นกาลนานเทอญ”

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ขออนุโมทนา

มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

 

ทบทวนบุญ

         การทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ สำเร็จลงด้วยความปลาบปลื้มปีติและประทับใจใน พลังบุญอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ที่หากหมั่นระลึกถึงแล้ว จะทำให้บุญกุศลบังเกิดขึ้น ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังพระคาถาที่ยกมาข้างต้นว่า

       “บุคคลทั้งหลาย เมื่อมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีปกติเป็นผู้ซื่อตรงคงที่ เมื่อให้ทานในกาลถูกต้องตามสมัยแล้ว ทักษิณาทานของทายกเหล่านั้นย่อมมีผลอันไพบูลย์ และเมื่อให้ทานในที่ใด ๆ มีผลมาก ก็ควรให้ทานในที่นั้น ๆ เพราะเหตุว่า บุญทั้งหลายย่อมเป็น ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบต่อไป”

         หลังจากสร้างบุญกันมาอย่าง เต็มอิ่มเต็มใจและหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่เรียบร้อยแล้วในปีนี้ พวกเรา ทั้งหลายก็จดจ่อรอคอยที่จะไปต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย เพื่อเติมบุญใหญ่ในช่วงเริ่มศักราชใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จะมีการอัญเชิญรูปหล่อทองคำองค์นี้ เคลื่อนนำขบวนพระธุดงค์ไปตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร