วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปกป้องคนดี

ส่องธรรมล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

ปกป้องคนดี

 

ส่องธรรมล้ำภาษิต

 

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย                 อสพฺภา จ นิวารเย
สตํ หิ โส ปิโย โหติ                 อสตํ โหติ อปฺปิโย.


บุคคลควรเตือนกัน ควรแนะนำกัน ควรห้ามปรามกันไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของบาปอกุศล
คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี

                                                                                                             (ขุ.ธ.๒๕/๒๕)

 

การหวังดีต่อกัน เป็นสิ่งดี การตักเตือนด้วยจิตเมตตา เป็นสิ่งดี
การช่วยกันดูแลคนดี เป็นสิ่งดี การช่วยกันเชิดชูคนดี เป็นสิ่งดี
คนดีย่อมพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
การพัฒนานั้นอาจทำให้คนพาลไม่พอใจ
คนพาลอาจขัดใจ อาจเสียผลประโยชน์
คนพาลอาจจะกลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา
พวกเราต้องหนักแน่น อย่าโอนเอนหลงตามเสียงคนพาลง่าย ๆ
และควรปกป้องภัยไม่ให้เกิดกับคนดี ต้องให้คนพาลท้อ คนดีเข้มแข็ง
ควรเชิดชูคนดีให้มีศักดิ์และเป็นต้นแบบ
คนดีจะยืนยง แข็งแกร่ง และพร้อมทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
คนส่วนใหญ่จะเป็นสุข สังคมจะร่มเย็น
โลกใบนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างอัศจรรย์..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล