วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ยินดีในความไม่ประมาท

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

ยินดีในความไม่ประมาท

 

 

   อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ    ปมาเท ภยทสฺสิ วา

 

      อภพฺโพ ปริหานาย    นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก


    ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท     หรือเห็นภัยในความประมาท   


             เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม      ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว 


          

 (ขุ.ธ.๒๕/๑๙)

 

ความประมาทเป็นมหันตภัยร้าย


ที่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คนเรามักมองข้าม


อย่าคิดว่าเล็กน้อย อย่าคิดว่าไม่เป็นไร


รูรั่วเล็ก ๆ เชื้อไฟเพียงนิด ยาพิษเพียงหน่อย คร่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วน


ความประมาทแม้นิดเดียว อาจเพียงวินาทีเดียว

 
ก็สามารถทำลายสิ่งต่าง ๆ มานักต่อนักแล้ว


ความประมาทจึงเป็นทางเสื่อม เป็นสิ่งที่พึงหลีกหนี


ความไม่ประมาทเป็นเกราะคุ้มครองภัย


ความไม่ประมาทเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ


ความไม่ประมาทเป็นยาครอบจักรวาลขนานแท้


ความไม่ประมาทเป็นทางไม่เสื่อม ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อม


ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ไกลจากความเจริญ

 
ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ใกล้พระนิพพานอันเป็นบรมสุข


ดังนั้นเราจึงควรเห็นภัยในความประมาท 


และยินดีในความไม่ประมาทเถิด

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล