วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญต่างประเทศ

ข่าวบุญต่างประเทศ

 

   ข่าวบุญต่างประเทศ,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

งานบุญวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ประเทศออสเตรเลีย

      เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลนิธิ ๖๐ ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษา ร่วมกับ Buddhist Federation of Australia จัดกิจกรรมงานวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เป็นปีที่ ๓ ณ ฟรีดอมพลาซ่า เมือง Cabramatta รัฐ New South Wales โดยมีพระสมุห์สาธิต ฐติ ธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอัลบูรี เป็นประธานสงฆ์ ในงานมีการสวดมนตบทธัมมจักกัปปวัตนสตูร ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนเจดีย์ พิธีถวายภัตตาหาร พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนปิดท้ายด้วยการตักบาตร

 

  การประชุมใหญ่องค์การพุทธโลก ครั้งที่ ๒ ประเทศมาเลเซีย


     เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสงฆ์และผ้นำองค์กรพุทธกว่า ๒๔ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ องค์การพุทธโลก ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยพุทธธรรม ประเทศมาเลเซีย โดยมีพระวิเทศภาวนาจารย์ ประธานองค์กรยุวสงฆ์โลก ฝ่ายเถรวาท นำคณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายไปร่วมประชุมด้วย กิจกรรมในการประชุมมีการสัมมนาผู้ร่วมประชุม พิธีตักบาตรและพิธีถวายสังฆทานนานาชาติ พิธีจุดประทีป การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ฯลฯ

 

 พิธีฉลองพระประธานและพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒    

  วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน   ประเทศสวีเดน

    เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดนจัดพิธีฉลองพระประธานองค์ใหม่และพิธีบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒ โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชน เข้าร่วมกว่า ๒๔๐ รูป คน กิจกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้าด้วยพิธี เวียนประทักษิณ พิธีบรรพชาสามเณร พิธีตักบาตรพระภิกษุและสามเณรใหม่ ในภาคบ่ายมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิ ตามด้วยพิธีฉลองพระประธาน เสร็จพิธีแล้วถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล