วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ

พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์และพิธีลอยกระทงวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเพล โดยมีพิธีปุพพเปตพลี พิธีถวายภัตตาหาร ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ช่วงเย็นที่มหารัตนวิหารคดมีพิธีย่ำระฆังธรรมสวดธรรมจักรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครบ ๒๑๐,๒๑๐,๒๑๐ จบ จากนั้นเป็นพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์ ๑,๐๐๐ ต้น เพื่อใช้ในโครงการเดินธุดงค์ พิธีปลูกจัดขึ้นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศเป็นประธานในพิธี จากนั้นมีพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีลอยกระทงธรรม ณ สระมงคลเศรษฐี โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานในพิธี

 

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๓๐ จังหวัดสงขลา

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีพิธีตักบาตรพระในภาคเช้า ตามด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำนวน ๖๙ ทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์

 

พิธีทอดผ้าป่าเมียนมา ประจำปี ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

        เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย มีพิธีทอดผ้าป่าประจำปีของชาวเมียนมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพระผู้ใหญ่ชาวเมียนมาเป็นประธานสงฆ์ และมีชาวเมียนมาในชุดแต่งกายประจำชาติเข้าร่วมพิธีกว่า ๗,๐๐๐ คน พิธีเริ่มด้วยการอาราธนาศีล ปฏิบัติธรรม สวดธรรมจักร ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่า หลังจากเสร็จพิธีมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบาน

 

พิธีทอดกฐินสถาปนาวัดภาวนากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

       เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสถาปนาวัดภาวนากรุงโซล ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยซอจอง เขตหยางจู จังหวัดคยองกี โดยมีพระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดภาวนากรุงโซล เป็นประธานสงฆ์ และได้รับความเมตตาจากหลวงตาปุญญสันโต ประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาทประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาร่วมงาน พิธีทอดกฐินเริ่มขึ้นในภาคบ่าย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐินแล้ว เหล่าสาธุชนผู้ใจบุญร่วมตั้งกองทุนทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๒ กองทุนเป็นปฐมเริ่ม เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสร้างกุฏิที่พักถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดภาวนากรุงโซล เป็นลำดับต่อไป

 

โครงการสัมมนาพระสังฆาธิการ ประเทศบังกลาเทศ

     เมื่อวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับมหาเถรสมาคมบังกลาเทศจัดโครงการสัมมนาพระสังฆาธิการในหัวข้อ “การบริหารวัดให้ประสบความสำเร็จด้วยหลักความดีสากล การปฏิบัติธรรมและแนวทางการปลูกฝังสัมมาทิฐิให้กับคนในสังคม” ณ วัดจันโกน ซาร์บาจานีน ศากยมุนีวิหาร เมืองจิตตะกองโดยมีพระอจิตนันทะ มหาเถโร ประธานมหาเถรสมาคมบังกลาเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด และมีคณะสงฆ์ในเขตจิตตะกองจาก ๔๔ วัด กว่า ๕๐ รูป เข้าร่วมโครงการ

 

โครงการสัมมนาธรรมนำสมาธิและความดีสากลสู่รัฐสภาอังกฤษ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดสัมมนาธรรมพิเศษเนื่องในสัปดาห์การแสดงผลงานของรัฐสภาอังกฤษ ในหัวข้อ “การทำงานของรัฐสภาเพื่อประชาชนกับความรู้ในพระพุทธศาสนาเรื่องสมาธิและความดีสากลมีความเกื้อกูลกันอย่างไร” โดยพระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธมฺโม เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายลอนดอนแสดงธรรม ในโอกาสนี้ พระอาจารย์ได้นำภาพโครงการอบรมต่าง ๆ ของวัดมานำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมสัมมนาอย่างดียิ่ง


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล