วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๕ คุณสมบัติของนายจ้างและลูกน้องที่ดี

๕ คุณสมบัติของนายจ้างและลูกน้องที่ดี
 


       เป็นธรรมดาที่ลูกน้องและนายจ้างเมื่อทำงานด้วยกัน ก็มีไม่ถูกใจกันทะเลาะกัน หรืออาจจะชอบกันมากไปเลยก็มี ซึ่งถ้ากรณีทำงานเข้ากันได้ดี ก็แสดงว่า แต่ละคนรู้จักหน้าที่และวางตัวได้เหมาะสม แต่ถ้าทำงานด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหา ไม่มีความสุข เราก็ควรมาดูว่า ปัญหานั้น..เกิดจากการที่เราไม่ได้ทำตามคุณสมบัติของนายจ้างหรือลูกน้องที่ดีหรือเปล่า !

๕ คุณสมบัติของนายจ้างที่ดี

๑. จัดงานให้ลูกน้องตามความเหมาะสม
๒. ให้ค่าจ้าง รางวัล สมควรแก่งานและความสามารถ
๓. ให้สวัสดิการที่ดี
๔. มีอะไรพิเศษมาก็แบ่งปัน
๕. มีวันหยุดให้ลูกน้องพักผ่อนตามสมควร


๕ คุณสมบัติของลูกน้องที่ดี

๑. เริ่มงานก่อน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแต่ของที่นายให้ ไม่ขโมย ไม่ถือวิสาสะในของของนาย
๔. ทำงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
๕. นำความดีของนายไปสรรเสริญ


        ถ้าเราอยากได้ลูกน้องที่ดี เราก็ควรเป็นนายที่ดีก่อน ในทางกลับกันถ้าเราอยากได้นายที่ดี ก็ต้องเป็นลูกน้องที่ดีเช่นกัน เพราะถ้าเราทำไม่ดีกับนายแล้ว จะมาหวังให้นายทำดีต่อเรามันก็ยาก เช่น เอานายไปนินทาว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วพอสิ้นปีก็มาบ่นว่าทำไมขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสแค่นั้นแค่นี้ หรือในทำนองเดียวกัน หากเราไม่เคยมีนํ้าใจกับลูกน้องเลย ใช้แต่งานอย่างเดียว จะมาหวังให้ลูกน้องมีนํ้าใจเล็ก ๆ น้อย ๆ กับเรา ก็คงจะยากเช่นกัน

      ฉะนั้น เราควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่น ถ้าเราอยู่ในฐานะลูกน้อง ก็ต้องลองคิดว่า ถ้าเราเป็นนาย เราอยากได้ลูกน้องแบบไหน หรือ ถ้าเราอยู่ในฐานะนาย ก็ต้องลองคิดว่า ถ้าเราเป็นลูกน้อง อยากให้นายทำแบบไหนกับเรา สรุปคือ ถ้าไม่อยากให้ใครทำแบบไหนกับเรา ก็จงอย่าทำแบบนั้นกับเขาและเมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็จะพบกับความผาสุกในการทำงานมากขึ้นอีกเป็นกอง…

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล