วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๐๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ปีหน้านี้ เป็นปี หนูหนุ่มสาว หมดเรื่องราว เฮงฮวย รวยเหลือหลาย เรื่องเฮงดี มีทั้งปี สุขใจกาย ไม่เลวร้าย ดั่งใคร เขาว่ากัน...อ่านต่อ
ชาวอิสปานิก (Hispanic) คือ กลุ่มคนผิวสีที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาต้นกำเนิด ซึ่งคนกลุ่มนี้กระจายอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ประมาณ ๒๑ ประเทศด้วยกัน...อ่านต่อ
ธรรมยาตราแต่ละครั้งเกิดสิ่งดีงามขึ้นบนโลกใบนี้มากมาย เพราะการเห็นพระจำนวนมาก ๆ มาสร้างกุศลกรรม ถือเป็น ทัสนานุตริยะ ซึ่งหมายถึง การเห็นที่ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย...อ่านต่อ
การตักบาตรพระ ๓๐,๐๐๐ รูป ที่สนามบิน Chanmyathazi ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคมนี้ เป็นการจัดตักบาตรใหญ่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมัณฑะเลย์และมูลนิธิธรรมกาย...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๘ นั้น ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยได้มอบถวายกองทุนต้นสมบัติเหล่านี้แด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์...อ่านต่อ
เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๗๙ ปีของท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ธันวาคม เพื่อเป็นการน้อมมุทิตาสักการะกตัญญูบูชาธรรมเเด่หลวงพ่อ ผู้นำบุญลูกหลวงพ่อจึงลงพื้นที่ไปชวนชายแมน ๆ เข้ามาบวช...อ่านต่อ
อาตมาชื่อ พระอะคัสห์ อคฺคปญฺโญ (Aakash Shahi) อายุ ๓๐ ปี เป็นชาวเนปาล ก่อนมาบวชมีอาชีพเป็นครู และนับถือศาสนาอื่นอยู่ก่อน ถึงแม้จะเคยรู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ประเทศเนปาลนี้เช่นกัน...อ่านต่อ
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ปีแห่งการสร้างบารมีให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา เพราะว่าเราเกิดมาสร้างบารมีร่วมกันนะครับ ฉบับนี้ผมมีข่าวบุญสว่างมารายงานให้ทุกท่านปลื้มใจและร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคย...อ่านต่อ
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดนิมิตหมายอันดีในการประสานความร่วมมือ โดยนำองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาของทั้ง ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน...อ่านต่อ
ในการทำงานร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปหรือทำงานกับคนหมู่มาก เราได้ยินกันมาตลอดว่า หัวใจของความสำเร็จในการทำงาน คือ การทำงานเป็นทีม (Teamwork)...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเรามีพระภิกษุสงฆ์สืบสายกันมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ คุณสมบัติของพระภิกษุสงฆ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏใน ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร...อ่านต่อ
ถ้าเราอยากได้ลูกน้องที่ดี เราก็ควรเป็นนายที่ดีก่อน ในทางกลับกันถ้าเราอยากได้นายที่ดี ก็ต้องเป็นลูกน้องที่ดีเช่นกัน เพราะถ้าเราทำไม่ดีกับนายแล้ว จะมาหวังให้นายทำดีต่อเรามันก็ยาก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล