วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันนี้..เราจะไปกันที่ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เมืองคอร์ก (St. Peter's Cork) ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒...อ่านต่อ
หลวงพี่ต้องขอกล่าวว่า คุณธรรมของคุณครูไม่เล็กมีมากมาย หากให้พูดเพียงไม่กี่นาทีนั้นยากมาก แต่คุณธรรมที่โดดเด่นที่หลวงพี่ได้สัมผัสจากคุณครูไม่เล็กก็คือ ความอดทน...อ่านต่อ
“บุญ” นี้แหละคืออุปกรณ์ชั้นเลิศ เป็นดั่งแก้วมณีโชติรสที่จะบันดาลสรรพสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จได้ และการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เป็นปกตินิสัย คือ สิ่งที่เราทั้งหลายพึงกระทำ...อ่านต่อ
การทำบุญกับคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ในยามคับขันนี้ บุญแรง ไม่ใช่เรื่องธรรมดา จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าผู้ทำบุญจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือ สนับสนุน ศัตรูหมู่ภัยพาลต่าง ๆ จะทำอะไรไม่ได้...อ่านต่อ
ปัจจุบันนี้ มีศูนย์สมาธิเกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้สมาธิของรัฐที่ไม่ไกลจากเมืองเคมบริดจ์นี้มี วัดพระธรรมกายบอสตัน โดยการนำของพระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน...อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพิธีเปิดอาคารเรียนพระปริยัติ พระครูบาไชยบูลย์ ธมฺมชโย และพิธีถวายไทยธรรมร่วมบุญกองทุนการศึกษา ณ วัดชเวปีตาปริยัติซาเต็งไต เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา...อ่านต่อ
ค่ำคืนงานพิธีมุทิตาสักการะประจำปีปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ โดยมีคณะพระภิกษุที่มาประชุมรวมกันถึง ๒,๒๐๐ กว่ารูป ในเย็นวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ต่างก็แสวงหาความสุขที่แท้จริงด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในระดับไหนก็ตาม ต่างก็อยากกินอย่างมีความสุข นอนก็อยากนอนอย่างมีความสุข เที่ยวก็อยากเที่ยวอย่างมีความสุข แม้กระทั่งจะตาย ก็ยังอยากตายอย่างมีความสุข...อ่านต่อ
สวัสดีครับ พบกันในเดือนแห่งการปิดงบบุญของปีนี้ เพื่อเตรียมต้อนรับศักราชใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเล่มนี้ ผมมีข่าวบุญสว่างที่เกิดจากการสั่งสมบุญมหากาลทานประจำปี อันเป็นการรวมพลังแห่งพุทธสามัคคี...อ่านต่อ
ในช่วง ๑ เดือนหลังออกพรรษาของทุกปี กิจกรรมสำคัญประการหนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกก็คือ  การทอดกฐินสามัคคี หรือเทศกาลการผลัดเปลี่ยนผ้าไตรจีวรของพระภิกษุสงฆ์ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียว...อ่านต่อ
เดือนสิบสองเพ็ญจันทร์งามอร่ามเลิศ นภาเจิดจิตปรีดามหาศาล ประกอบคุณหนุนชีวาพาเบิกบาน เพื่อสืบสานสายบุญสู่สุดธรรม์...อ่านต่อ
ในเรื่องนี้หลวงพ่อขอนำคุณธรรมคุณยายอาจารย์ฯ มาเป็นแบบอย่าง ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลวงพ่อเห็นคุณยายท่านทำงานสร้างวัดพระธรรมกายด้วยความกระตือรือร้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีอุปสรรคยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด...อ่านต่อ
เหตุการณ์หลังพุทธกาลราว ๑๐๐ ปี หลังพุทธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ เถรวาท และ มหาสังฆิกะ หลังจากนั้นอีกราว ๑๐๐ ปี ได้ปรากฏว่ามีพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ถึง ๑๘ - ๒๐ นิกาย...อ่านต่อ
บางคนรู้ว่าการนั่งสมาธิดี แต่ไม่นั่ง แล้วบอกว่าไม่อยากนั่ง เพราะนั่งไปก็ไม่ก้าวหน้า นั่งไปก็ไม่เห็นอะไร ชาตินี้นั่งไปก็ยังไม่หมดกิเลสเข้านิพพานหรอก แต่แท้จริงแล้ว ถ้าเรายิ่งไม่นั่ง ก็จะไม่ก้าวหน้า...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล