วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดติดดาว

 

 


             "พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"

             วาทธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ปรารถนาที่จะให้ "พุทธบุตร" เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำพาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ตามพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

             ณ บัดนี้ ไม่ว่าวัดนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใด เมื่อมี "สื่อสีขาว" ที่นำพาพระธรรมคำสอนของพระศาสดา โดยผ่าน "ดาวธรรม" ที่มีอยู่ในวัดแล้ว วัดนั้นก็จะไม่โดดเดี่ยวเพียงลำพัง เฉกเช่นที่ผ่านมา เพราะ "พุทธบุตร" ในวันนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมพลังทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ทิศทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายคนดีสู่ชุมชน สู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศและพัฒนาโลกให้สว่างไสวให้เจริญรุ่งเรืองด้วยพระ-ธรรมคำสอนของพระศาสดา ให้ชนทั้งหลายปราศ-จากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ปราศจากการรบราฆ่าฟัน ปราศจากสงคราม นำพาชาวโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริง

             พระครูสุวรรณวชิรธรรม เจ้าอาวาสวัดสกุลปักษี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เห็นความสำคัญ และเห็นว่ามีประโยชน์มหาศาล เมื่อนำไปเปิดให้พระเณรดู เปิดให้ประชาชนดู เท่ากับให้ธรรมทาน พระเณรก็ยังได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แล้วก็แผนกบาลีที่หาครูสอนยาก ก็ยังมีสอนใน "ดาวธรรม" อีกด้วย

             นอกจากนี้ ท่านยังได้กล่าวชื่นชมสื่อสีขาวจาก "ดาวธรรม" ว่า

             "คนที่ทำดี พอฟังธรรมะพระพุทธเจ้า จะขยันทำดีเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าประเทศไทย คนอยากทำดีเพิ่มนี่ ประเทศชาติเจริญ เพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าดับร้อน ดับความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน จะเกิดสันติสุข

             อย่างเมืองไทยเราที่ไหนวุ่นวาย ถ้าหากว่าดู "ดาวธรรม" นี่ติดต่อกัน และปฏิบัติตามข้อแนะนำ ก็จะสงบ ก็จะเย็น และก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็จะหายเครียด ไม่เป็นโรคประสาท เป็นรายการที่ดูแล้วนำสิ่งที่ดีมาให้แก่ประชาชน ให้แก่พระเณร...

             หลวงพ่อธัมมชโยนี้ ท่านปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาต" การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง แม้กระทั่งคนไหนบริจาคทานให้ "ดาวธรรม" นี่ อาตมาคิดว่า ให้สิ่งที่เลิศ ให้สิ่งที่ประเสริฐกว่าอะไรทั้งหมด ทำให้พระเณรเห็นหลวงพ่อทำได้ พระท่านก็อยากทำมั่ง ตามหลวงพ่อ แพร่ธรรมะตามหลวงพ่อธัมมชโย...

             อยากจะฝากให้หลวงพ่ออย่าได้ลดละ ขอให้ตั้งใจทำกันต่อไป อยากให้หลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และให้พ้นจากเหตุร้ายภัยพิบัติจากมารร้ายทั้งปวง"             สามเณรปราโมทย์ กุลบุตร
             "คุณครูไม่ใหญ่บอกว่า สามเณรคือผู้ได้โอกาส สามเณรดีใจ เณรจะบวชต่อไป ทั้งชีวิตเลยนะครับ"

 

              สามเณรไชยวัฒน์ อุปฐาก
             "ดูทุกๆ รายการครับ เพราะว่าคุณครไม่ใหญ่จัดรายการมาให้เราดูแล้ว พอสามเณรดูแล้ว ไปเจอขวดเหล้าขวดเบียร์ที่ไหน สามเณรจะเก็บเอามาทุบทิ้ง เหมือนรายการที่คุณครูไม่ใหญ่ทำ
สามเณรฟังรายการที่คุณครูไม่ใหญ่พูดว่า มันก็เทศน์ได้ นกก็เทศน์ได้ มะขามก็เทศน์ได้ นับประสาอะไรกับสามเณรละครับ ที่จะเทศน์ไม่ได้"

 

 

             คุณทวีชัย ชัยสุวรรณ
             "ลูกๆ ดีใจมากเลยครับ ที่ได้ดูรายการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทำให้สามเณรอยากปฏิบัติธรรมให้มากๆ ยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะบรรยากาศทั่วไป การดูจานดาวธรรมนี่ ทำให้มีระบบระเบียบดีขึ้นภายในวัด"

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร