วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ฉลองหอฉัน สานฝันของคุณยายให้เป็นจริง โดย : นิตยา จรุงจิตต์

 


            วงตะวันไม่เคยหน่ายต่อการให้ แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกฉันใด นักสร้างบารมีก็ไม่เคยหน่ายต่อการสั่งสมบุญบารมี ฉันนั้น

            "หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง" ความปรารถนาของคุณยายที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อการสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรพร้อมกันจำนวนนับพันรูป บัดนี้การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

            ย้อนหลังไปเมื่อวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ คาบเกี่ยวกับ วันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเมตตานำ ลูกหลานคุณยายทุกคน นั่งสมาธิกลั่น กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อประกอบพิธีกลั่น แผ่นดินสร้างหอฉัน

            ถัดจากนั้นมาอีก ๕ วัน คือในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ เราเหล่านักสร้างบารมีได้ร่วมกันปิดทองเสามงคลต้นแรกของหอฉัน เนื้อทองคำเปลวมิได้ติดแน่นลงบนเสาคอนกรีตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ได้ประทับลงในจิตใจของหลานยายทุกคน เป็นสัญญาใจว่าจะสานฝันท่านให้สำเร็จสมบูรณ์โดยเร็ว

            ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๙๔ ปี ของคุณยาย ลูกหลานคุณยายได้มาร่วมตอกเสามงคลต้นแรกของหอฉัน และพร้อมกันบอกความในใจกับคุณยาย ว่าจะร่วมกันสร้างหอฉันให้เสร็จภายใน ๑ ปี การก่อสร้างหอฉันดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นของลูกหลาน คุณยายทุกคน

            จนกระทั่งในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ เราได้ร่วมกันอัญเชิญหลังคาหอฉันคุณยาย ต่อมาในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๕ ปี คือ วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ลูกหลาน คุณยายได้มาร่วมกันฉลองวันพิเศษด้วยการสถาปนาหอฉันและสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย

            เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันตอกเสามงคลต้นแรกจนถึงวันที่หอฉันได้ใช้เป็นสถานที่ ในการสร้างมหาทานบารมีสมดังความฝันของคุณยาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเมตตาให้ลูกหลานคุณยายร่วมกันฉลองหอฉันในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นอีกวันหนึ่งที่ประทับตราตรึงอยู่ในใจของนักสร้างบารมีทุกคน


            พิธีฉลองหอฉัน เริ่มต้นเวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เดินทาง มาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างหอฉันถวายพระภิกษุสงฆ์ เมื่อกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมคณะผู้แทนสาธุชน กดปุ่มเปิด "น้ำตกธารทอง"

            เจดีย์น้อยของคุณยายที่ได้รับการอัญเชิญขึ้นเป็นเรือนยอดของหอฉัน น้ำตกธารทอง หลั่งไหลอาบแต่ละขั้น แต่ละชั้นของเรือนยอดให้เป็นสีทองสุกปลั่ง เหมือนดังดวงใจของลูกหลาน คุณยายทุกคนที่ชื่นฉ่ำ เอิบอาบด้วยกระแสธารแห่งบุญ ความปีติท่วมท้นอยู่ในใจ จากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำสาธุชนอธิษฐานจิตและบูชาพระรัตนตรัย

            ในเวลา ๑๑.๐๐ น. ลูกหลานคุณยายได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลฯวรรณา จิรกิติ ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๑,๒๐๐ รูป ต่อมาเวลา ๑๒.๐๐ น.
เป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน ผู้แทนกัลยาณมิตรนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน คือ กัลฯจารุชา ติระกิจสุนทร


            วันแห่งการรวมใจลูกหลานคุณยายทุกคนมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ฉลองฝันคุณยายด้วยการสร้างมหาทานบารมี บุญใหญ่ครั้งนี้แม้แต่ดวงตะวันยังร่วมอนุโมทนาบุญ ดวงตะวัน ส่องแสงเจิดจ้ายามเที่ยงวัน รายล้อมด้วยรัศมี สีรุ้งทอประกายทรงกลดซ้อนกันถึง ๒ วง ขนาดวงกว้างใหญ่บนผืนฟ้าสีคราม ขับรัศมีทรงกลดให้งดงาม ติดตา ตรึงใจ ดวงตะวันทรงกลดร่วมอนุโมทนาบุญอยู่เช่นนี้นานนับชั่วโมง
 

            ทุกครั้งที่ยกสำรับอาหารหวานคาว ที่ได้รับการปรุงและจัดเตรียมอย่างสะอาด ประณีต น้อมถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ให้ท่านได้ขบฉัน จนเกิดเป็นกำลังแรงกาย ในการศึกษาพระธรรมวินัย สั่งสอนโปรดญาติโยม และสืบอายุพระพุทธศาสนานั้น ใจจะหวนระลึกเสมอว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นบุญที่เนื่องด้วยการถวายภัตตาหาร และแนวทางการสร้างมหาทาน อันประณีตเช่นนี้ ลูกหลานคุณยายได้สืบทอดมรดกล้ำค่านี้มาจาก.. คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร