วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปฐมเริ่มฉลองหอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีกดปุ่มเปิด "น้ำตกธารทอง" เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

            วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่หลวงพ่อและ ลูกๆ ทุกคนได้ช่วยกันทำฝันของคุณยายให้เป็นจริง เพราะเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านปรารถนาอยากจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้น มาถึง ณ วันนี้ สิ่งที่ท่านได้ปรารถนาก็สมหวังแล้ว และจะเป็นวันแรกที่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม ท่านจะได้มาขบฉันภัตตาหารกันที่นี่

            การเริ่มต้นใช้อาคารหอฉันหลังนี้ ก็จะเป็นสัญญาณให้นักสร้างบารมีได้มาสั่งสมบารมีกัน เพราะการให้ทานเป็นพื้นฐานของมวลมนุษยชาติ ทุกๆ ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ก็ด้วยการให้ โดยเฉพาะการให้ทานกับพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมเป็นทางมาแห่งบุญกุศล จะเป็นเสบียงใหญ่ในการสร้างบารมีของเราในสังสารวัฏ จะทำให้เราเป็นผู้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

            การมีอายุยืน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ถือว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐ การมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส ใครเห็นก็เป็นที่เจริญตาเจริญใจ การเป็นผู้มีความสุขก็เป็นสุดยอดปรารถนาของทุกๆ ชีวิต การมีพละกำลังแข็งแรง มีปฏิภาณไหวพริบก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

            ดังเช่นพระนางโรหิณี ผู้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ในสมัยพุทธกาล ที่ท่านได้สร้างหอฉันถวาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ท่านก็ลงมือปัดกวาดเช็ดถูหอฉันด้วยตัวของ ท่านเอง ทั้งๆ ที่ท่านเป็นวรรณะกษัตริย์ แต่ท่านก็ยังลดมานะทิฏฐิ ลงมือกระทำด้วยตัวเอง เพราะว่าท่านอยากจะได้บุญใหญ่ จึงจัดเตรียมสถานที่ ปูลาดอาสนะทำทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่อง และก็ได้จัดแจงภัตตาหารหวานคาวถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข ท่านสร้างมหาทานบารมีด้วยใจที่เบิกบานผ่องใส ด้วยกำลังบุญที่ได้ทำ ด้วยกุศลจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า บุญก็ได้ส่งผลเป็นอัศจรรย์ ทันตาเห็นทีเดียว คือทำให้ท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันนั้น และโรคผิวหนังที่ท่านได้เคยเป็นอยู่ก็หายเป็นปลิดทิ้ง มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องประดุจทองคำ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์

            เพราะฉะนั้น บุญจากการสร้างหอฉันนี้มีอานิสงส์ใหญ่ ยิ่งทำด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า และทำถูกเนื้อนาบุญ มหรคตกุศล ก็จะบังเกิดขึ้น และให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็น ทีเดียว

            ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระศาสนาจำนวนนับพันรูป และพระเณรท่านก็ต้องฉันกันทุกวัน นั่นก็หมายความว่า เราจะได้ถวายภัตตาหาร เป็นมหาสังฆทานวันละเป็นพันรูปทีเดียว ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่หาทำไม่ใช่ง่าย

            เพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกคนดีใจเถิดว่า เป็นบุญลาภของเราแล้วที่เราจะได้สร้างมหาทาน บารมีกันอย่างเต็มอิ่ม สิ่งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ ชีวิตอันงดงามของเรา ดังนั้นให้ลูกทุกคนให้ใจชุ่มอยู่ในบุญ ให้ใจเบิกบานแช่มชื่น ปลื้มปีติในบุญนี้นะลูกนะ


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร