วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เท ทุบ ปิด โรงงานสุราสาโท "ฟูจิมิ" อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดย : วรวรรณ ถนอมพงษ์

 

     
 
 
 

            ความมหัศจรรย์ "ความดีสากล" ที่ยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นเมื่อ "โรงงานสุราสาโท ยี่ห้อ ฟูจิมิ" เลิกผลิต เลิกค้า เท ทุบ ปิด โรงงานผลิตสุรา ที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งแรกในโลก

            หลังจากที่ คุณอรรถพร ตั้งนุศาสตร์ ได้เห็นภาพการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก ที่ได้ถ่ายทอดผ่าน "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน" สื่อสีขาวจากดาวธรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธ์ ได้จุดประกายในการเชิญชวนลูกๆ ทั่วโลก "เทเหล้า เผาบุหรี่" ทำความดีสากล จึงได้เกิดกำลังใจอย่าง แรงกล้า อยากที่จะ "เท ทุบ ฝัง โรงงานสุราสาโท ยี่ห้อฟูจิมิ" เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าสุราทั่วโลก โดยตัดสินใจเลิกผลิต เลิกค้าสุรา เลิกมอมเมา อย่างเด็ดขาด ทั้งๆ ที่เพิ่งเข้าวัดพระธรรมกาย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมา

            เมื่อโครงการเทเหล้า "ปิดโรงงานสุราสาโท ฟูจิมิ" รู้ไปถึงนายอำเภอเสิงสาง คุณอนันต์ ขัมภ์วงษ์รัตนโยธิน ท่านจึงได้จัดประชุมหน่วยราชการด่วนในวันรุ่งขึ้น และนำการเทเหล้าปิดโรงงาน ครั้งนี้ขยายผล ด้วยการให้กัลฯณรงค์ อ่อนขาว สาธารณสุขอำเภอ เช็คทุกหมู่บ้านว่ามีใครบ้างที่ติดเหล้าและดื่มเหล้า และไปทำให้ผู้ที่ติดเหล้าและดื่มเหล้าในอำเภอเสิงสาง เลิกเหล้าให้ได้อย่างเด็ดขาด แล้วยังได้ให้ อสม. และผู้ใหญ่บ้านเข้าอบรมผู้นำเลิกเหล้าก่อนวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นต้นแบบเลิกเหล้าประจำหมู่บ้านอีกด้วย

            วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ "มหกรรมรวมพลัง สร้างคนดี เลิกผลิต เลิกค้า เลิกดื่มสุรา เป็นพุทธบูชาถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" บรรยากาศวันงาน เมื่อย่างเท้าเข้าสู่บริเวณพิธี ภาพที่ทุกคนได้เห็น ก็คือ ภูเขาลังเหล้าร่วมร้อยลูก ที่ถูกจัดวางไว้สองฝั่งของร่องเทเหล้า ถังหัวเชื้อที่จัดเรียงไว้ข้างๆ ร่องทั้งสองข้างอีกสองร้อยกว่าถัง และอีกสองร้อยกว่าถังอยู่ในโรงงานเพราะที่วางไม่พอ จำกัดด้วยพื้นที่จัดงาน

            เช้าวันงาน ท้องฟ้าโปร่งมากไม่มีเมฆให้เห็นแม้แต่น้อย ชาวอำเภอเสิงสางและอำเภอใกล้เคียง ต่างก็ทยอยมานั่งต่อๆ กันจนเต็มพื้นที่ซาแลน ๖,๐๐๐ ตารางเมตร มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนานมากกว่าครึ่งหมื่นคนเลยทีเดียว

            เมื่อประธานในพิธีมาถึง คือ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พลตรีวีระวุธ ส่งสาย พิธีก็ดำเนินเรื่อยๆ จนมาถึงจุดไคลแมกซ์ของงาน ก่อนปฏิญาณตน ทุกคนชูขวดเหล้าขึ้นทั้ง ๒ มือ มือละขวด ภาพ ขวดเหล้านับหมื่นขวด ที่ลอยอยู่เหนือศีรษะ เหมือนทะเลขวดเหล้า

            ต่อมาจึงกล่าวปฏิญาณตนเลิกดื่มเหล้า ทั้งนี้มีผู้ที่ดื่มเหล้าในอำเภอเสิงสาง และอำเภอใกล้เคียง มาร่วมปฏิญาณเลิกเหล้าเป็นจำนวนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน

            จากนั้นทุกคนต่างก็เริ่มเทเหล้าอย่างสนุกสนาน จนทำให้ลืมเรื่องแสงแดดยามใกล้เพล และลืมสนใจกับกลิ่นฟุ้งที่ตลบอบอวลไปทั่วบริเวณ ส่วนผู้มีเกียรติบนเวทีได้เห็นน้ำตกเหล้า ๒ สาย ไหลลงสู่บ่อเหล้าแหล่งเดียวกัน นั่นคือขวดนับพันนับหมื่นขวดอยู่ในมือผู้เทเหล้า ที่ยืนเรียงกันตามแนวยาวของร่องเทเหล้าต่อๆ กันกว่า ๑๐๐ เมตร และยิ่งกว่านั้น เมื่อเทเหล้าหัวเชื้อหลายร้อยถัง ไหลมาตามร่องนำเหล้า พัดพาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกค้างอยู่ในร่อง แม้แต่ผ้าพลาสติกยาว ๑๐๐ เมตร ที่ปูพื้นร่องยึดด้วยตะปูอย่างแน่นหนา ก็ยังถูกพัดพามาลงบ่อทิ้งเหล้าด้วย

            หลังจากประทับใจภาพการเทเหล้าแล้ว ขวดเหล้าร่วมแสนขวดถูกลำเลียงมาที่บ่อทิ้งขวด โดยผู้มาร่วมงานช่วยกันขน ช่วยกันยก ช่วยกันลากกระสอบบรรจุเหล้า จนมาถึงปากบ่อทิ้งขวด ขวดเหล้าจากถุงกระสอบ ถูกเทลงหลุมถุงแล้วถุงเล่า หลุมขวดเหล้านี้เหมือนสุสานของต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้าย

            เมื่อได้เวลาทุบขวด รถแมคโครที่ตกแต่งสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณส้อมที่ใช้ตักดิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นค้อนทุบขวด ประดับตกแต่งด้วยผ้าแดง ดูแล้วเหมือนลูกไฟนรกที่เคยเห็นในรายการอนุบาลฝันในฝัน ที่พร้อมจะทำลายสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในหลุม

            พลตรีวีระวุธ ส่งสาย รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ประธานในพิธี ก็ขึ้นควบคุมจับคันโยกบังคับรถแมคโครด้วยตัวท่านเอง เมื่อส้อมแมคโครกระทบ ขวดก็ส่งเสียงดังประดุจปีศาจร้ายแสดงความเจ็บปวด ขณะเดียวกันบรรดาผู้อยู่รอบๆ บ่อทุบขวดต่างก็แสดงความยินดีด้วยการปรบมือ ที่ขวด ทุกใบแหลกละเอียดอยู่ในหลุม

            เสร็จพิธี ท่านรองสาธารณสุขจังหวัด นายหาญชัย พันธุ์งาม ซึ่งมาร่วมงาน ก็บอกแก่ กัลฯณรงค์ อ่อนขาว สาธารณสุขอำเภอเสิงสาง ว่าจัดงานได้ดีมาก ดูยิ่งใหญ่มาก และขอให้ส่งภาพของงานนี้ ภายในวันสองวันนี้จะได้นำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป

          

   ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าคณะอำเภอเสิงสางท่านพระครูโอภาสกิตติคุณ ให้โอวาสกล่าวชมโครงการนี้ว่า

            "หลวงพ่อเองก็ยินดีเป็นอย่างมาก เพราะว่าการเลิกเหล้าเผาบุหรี่นั้นเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งหลาย ได้มีความสุขกายสบายใจ บ้านเมืองไทยของเราจะมีความสงบสุขตลอดไปจนทั่วกาลนาน"

 

พระครูนนทญาณวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลในเมือง วัดโคกบัวราย ให้โอวาท กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า

           "ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันดีนี้ อาตมารู้สึกภูมิใจและดีใจ ที่กัลยาณมิตรทั้งหลายได้มองเห็นความสำคัญของชาติบ้านเมือง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในโลกนี้ให้มีสันติสุขและมีการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ถือเป็นต้นบุญต้นแบบอันสูงสุดของโลก"

 

พลตรีวีระวุธ ส่งสาย
รองแม่ทัพภาคที่ ๒

            "เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับพื้นที่อื่นๆ ด้วย ที่จะปฏิบัติอย่างนี้ เพื่อจะให้อบายมุขทั้งปวงของบ้านเมืองลดลงไป"

 

พลตรีสมาน เกษรอินทร์
ที่ปรึกษาพัฒนาที่ดิน

            "ทึ่ง ภูมิใจ และน่าสรรเสริญ คุณอรรถพร ตั้งนุศาสตร์ ที่สามารถ ปิดโรงงาน และเทเหล้าเป็นแสนๆ ขวดทิ้ง โดยนึกถึงบุญบาปที่จะเกิดแก่ประชาชนทั่วไป สิ่งใดที่ควรลดละได้ ควรเลิกได้ ก็ควรจะลดเลิก ซึ่งสมควรยกย่อง และยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งปี และแห่งโลกด้วยครับ เพราะไม่มีใครเคยทำมา"

คุณลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงค์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินายกรัฐมนตรี

            "ดีใจมากค่ะ เป็นงานแรกของโลกของชีวิตด้วยค่ะ ที่ได้มาปิดโรงงานเหล้าสาโท ถ้ามีเจ้าของโรงงานที่คิดแบบคุณอรรถพร เป็นสุภาพบุรุษของโลกแบบนี้เยอะๆ ผู้หญิงทั้งโลกจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นดิฉันขอชื่นชม ขออนุโมทนาบุญค่ะ"

 

คุณอรรถพร ตั้งนุศาสตร
เจ้าของโรงงาน
กล่าวอย่างปลื้มปีติว่า

            "ผู้ที่ผลิต ที่ทำกิจการอยู่ ผมอยากให้ท่านเลิกเถอะครับ ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่ทำแล้วก็รวยนะครับ เพราะที่จริงแล้วชีวิตคนเรา รู้แต่วันเกิด เราไม่รู้วันตาย แล้วหลายๆ ท่านก็ร่ำรวยมากแล้วนะครับ อย่ามอมเมาประชาชนอีกต่อไปเลย ผมขอให้ท่าน กลับมาช่วยเหลือคนในชาติเถิดครับ เพราะจะได้ลดต้นทุนเขา ทำให้ครอบครัวเขามีความสุขครับ"

คุณวัชระ ถนัดค้า
หุ้นส่วนโรงงาน

            "ผมเห็นการทำงานแล้วผมดีใจมากที่ได้มาพบเหตุการณ์นี้ ผมว่าเมืองไทยไม่สิ้นไร้ไม้ตอก คิดว่าคงไม่มีการล่มสลาย เพราะหลายๆ คนค่อนข้างใฝ่เรื่องบุญ"

 

คุณกังวาล ลีชัยสิทธิ์
กัลยาณมิตรที่ชักชวนให้ ปิดโรงงาน

            "รู้สึกดีใจ และปลื้มใจมากครับ เป็นครั้งแรกในโลกที่มีการเทเหล้าครั้งใหญ่ที่สุด"

 


คุณสุนันท์ วรรธนรียชาต
กัลยาณมิตรที่ชักชวนให้ปิดโรงงาน

            "วันนี้รู้สึกดีใจที่สุด และก็ปลื้มปีติมากเลยค่ะ เพราะว่าโรงงานฟูจิมิ สามารถปิดโรงงาน ทั้งเลิก ผลิต เลิกขาย และเลิกเสพหมดเลยนะคะ"

 

คุณธงชัย ต.ศิลาชัย
แชมป์มวยมหาชนแห่งประเทศไทย

            "อยากจะฝากน้องๆ เยาวชน ยังไงกีฬาก็ดีกว่ายาเสพติดแน่นอนครับ หันมาเล่นกีฬากันดีกว่าครับ"

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร