วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วันมหาปวารณาของไทย ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา เป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือวันที่ ๒๙ ตุลาคม วันออกพรรษาของไทยจะก่อนฝั่งลาวหนึ่งวัน แต่มีบางปีที่มาพ้องตรงกัน...อ่านต่อ
พรุ่งนี้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้ว ประเพณีการเข้าพรรษานั้น มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยทั่วไปแล้วพวกเรารู้กันแต่ว่า การเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระภิกษุเท่านั้น...อ่านต่อ
ความมหัศจรรย์ "ความดีสากล" ที่ยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นเมื่อ "โรงงานสุราสาโท ยี่ห้อ ฟูจิมิ" เลิกผลิต เลิกค้า เท ทุบ ปิด โรงงานผลิตสุรา ที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งแรกในโลก...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาทำไม ถ้าเราจะตอบเป้าหมายสุดท้ายตามคติของพระพุทธศาสนา คือเกิดมาเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไป ทำพระนิพพานให้แจ้ง ถ้าตอบอย่างนี้ สำหรับคนยังไม่เคยเข้าวัดก็บอกว่า ต่างคนต่างกลับบ้านตัวเองดีกว่า...อ่านต่อ
หลวงพ่อเจ้าคะ ขอความกรุณาช่วยขยายความคำว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะ แล้วคนในปัจจุบันนี้มักจะเข้าใจว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” อะไรที่ทำให้เขามีความเข้าใจผิด ๆ เช่นนั้นเจ้าคะ...อ่านต่อ
โยมอาจารย์ ในเรื่องของเยาวชน ถ้าเรามองให้ซึ้ง ๆ แล้ว ปัญหาของเด็กนักเรียนมีไม่มาก แต่ว่าผู้ใหญ่ทำให้มากเรื่องเอง ธรรมะมี ๘๔,๐๐๐ ข้อก็จริง แต่ว่าทั้ง ๘๔,๐๐๐ ข้อนี้ สรุปแล้วมีเรื่องเดียว คือเรื่อง “กรรม”...อ่านต่อ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกมีข้อสงสัยอยากจะกราบเรียนเรื่องแพทย์กับพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิดกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ทำไมแพทย์และพยาบาลบางท่านจึงไม่มาสนใจ...อ่านต่อ
ประเทศอังกฤษ... ประเทศหนึ่งในสหราชอาณาจักร ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาครั้งในอดีต ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงประวัติตร์สำคัญ ที่ทำให้อังกฤษได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก...อ่านต่อ
"หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง" ความปรารถนาของคุณยายที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อการสร้างมหาทานบารมี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรพร้อมกันจำนวนนับพันรูป บัดนี้การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่หลวงพ่อและ ลูกๆ ทุกคนได้ช่วยกันทำฝันของคุณยายให้เป็นจริง เพราะเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านปรารถนาอยากจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้น มาถึง ณ วันนี้ สิ่งที่ท่านได้ปรารถนาก็สมหวังแล้ว...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อนิยตโพธิสัตว์ และนิยตโพธิสัตว์ ๑. อนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคย ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ...อ่านต่อ
หากเม็ดฝน ๑๐๐ ล้านเม็ดตกลงมาจาก ฟากฟ้า กลายมาเป็นหยดน้ำเพียงหยดเดียว คงเป็นความมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ พอๆ กับเรื่องราว ที่กำลังเกิดขึ้นบนตัวอักษรถัดๆ ไปจากนี้ เพราะ เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้...อ่านต่อ
"ทัณฑสถาน" สถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง ที่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง สถานที่ที่ใครๆ ต่างก็คิดไปต่างๆ นานา ว่ามีแต่คนดุร้าย น่ากลัว แต่แท้ที่จริงแล้ว อาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่ใครๆ คิดก็ได้...อ่านต่อ
วาทธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ปรารถนาที่จะให้ "พุทธบุตร" เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำพาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ตามพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ