วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การได้เห็นสมณะ เป็นมงคลอย่างยิ่ง

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว
 
สมณานญฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 
การได้เห็นสมณะ เป็นมงคลอย่างยิ่ง
 
       การได้เห็นสมณะถือเป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ และหากได้เห็นสมณะจำนวนมาก ก็จะทำให้จิตใจปีติ เบิกบาน ร่าเริง แจ่มใสมากขึ้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น และอยากจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้จะก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป ..
 
       การไปร่วมโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จะทำให้ทุกท่านมีโอกาสเห็นภาพอันเป็นมงคล คือภาพของพระภิกษุสงฆ์จำนวนพันจำนวนหมื่น ที่ไปรวมตัวกันเพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยม นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง และได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นมงคล คือ ได้ฟังพระให้ศีลให้พร ได้ฟังสัมโมทนียกถา และได้ถวายทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นบุญของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้รู้ว่าอะไรคือมงคลที่แท้จริง และมีโอกาสสร้างมงคลให้แก่ตนเอง โดยไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาว่าอะไรคือมงคลเหมือนคนในสมัยก่อนพุทธกาล
 
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดชลบุรี (พัทยา)
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดชลบุรี (พัทยา)
 
      เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ร่วมกับเมืองพัทยาพร้อมด้วยหน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นเป็นปีที่ ๕ ณ บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๕๖ ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งกำลังใจถวายพระภิกษุสามเณรใน ๔ จังหวัดภาคใต้
 
พระครูวิจิตรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดชลบุรี (พัทยา)
 
      พิธีในครั้งนี้มีพระครูวิจิตรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดเพชรบูรณ์
 
          เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป ที่ถนนสระบุรี - หล่มสัก หน้าพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีพุทธศาสนิกชน
 
พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดเพชรบูรณ์
 
       จำนวนมากไปร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลสะเดียง ชมรมสร้างสรรค์ศีลธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
 
ตักบาตรพระ ๑,๑๑๒ รูป จังหวัดเชียงใหม่
 
ตักบาตรพระ ๑,๑๑๒ รูป จังหวัดเชียงใหม่
 
        เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์อำเภอหางดงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอหางดง จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๒ รูป ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหางดง โดยมีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดง นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมีคณะสงฆ์จากอำเภอเมือง อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอสันทรายเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญด้วย
 
พระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดง นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ตักบาตรพระ ๑,๑๑๒ รูป จังหวัดเชียงใหม่
 
       การจัดงานบุญครั้งนี้ นอกจากเป็นการรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังเป็นการฉลองครบ ๑๑๒ ปี ของอำเภอหางดงอีกด้วย
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร