วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สรุปข่าวในประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 

สรุปข่าวในประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
สรุปข่าว
 
พิธีมอบพัดรองแก่พระธรรมทูตในสังกัดวัดพระธรรมกาย
 
        เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีมอบพัดรองแก่พระธรรมทูตในสังกัดวัดพระธรรมกาย จำนวน ๑๙ รูป จาก ๑๙ ศูนย์สาขา     ต่างประเทศ ณ อาศรมบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการอุทิศตนเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไปสู่ชาวโลก พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ    ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
สรุปข่าว
 
ยพสล.จัดสัมมนาผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ 
 
    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การยุวพุทธ-ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดสัมมนาผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ “การรวมตัวของชาวพุทธทั่วโลกเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา” ณ ห้อง SPD11 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีคณะสงฆ์และผู้นำองค์กรจากประเทศอินเดีย มาเลเซีย เกาหลี เนปาล บังกลาเทศ ไต้หวัน จีน ศรีลังกา ออสเตรเลีย และประเทศไทย     เดินทางมาร่วมงาน ในการสัมมนาครั้งนี้พระภาวนาวิริยคุณเมตตาบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา”
 
สรุปข่าว
 
พิธีปุพพเปตพลี
 
      เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีปุพพเปตพลีเนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในบทสวดที่นิยมใช้ในงานบำเพ็ญกุศล พิธีกรรมในวันนี้มีสาธุชนมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติเป็นจำนวนมาก วัดพระธรรมกายขอเรียนเชิญ    ผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีปุพพเปตพลีทุกวันพระใหญ่ข้างขึ้นและข้างแรม
 
สรุปข่าว
 
พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
 
       เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายชมรมพุทธ-ศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์    จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “พุทธอุบล” ณ ตึกกิจกรรม เพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี       (สด จนฺทสโร) เนื่องในวาระครบ ๑๒๙ ปี พิธีในครั้งนี้     มีข้าราชการบำนาญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งทุกท่านต่างรู้สึกปลื้มปีติที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับนักศึกษาที่นับวัน จะมาสั่งสมบุญเพิ่มขึ้น 
 
สรุปข่าว
 
มูลนิธิธรรมกายเข้าเฝ้าถวายพระพร
 
      เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งในโอกาสนี้ มีคณะบุคคลต่าง ๆ ไป  เข้าเฝ้าถวายพระพรเป็นจำนวนมาก
 
สรุปข่าว
 
โครงการอบรมเนกขัมมนารี ครั้งที่ ๑ 
 
       เมื่อวันที่ ๒ - ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรมพุทธ-ศาสตร์สากลฯ ร่วมกับครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรม จัดโครงการเนกขัมมนารีให้แก่เด็กดี V-Star และเด็กดีศรีตำบลจาก ๑๙ โรงเรียน จำนวน ๗๕ คน ที่โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมและโทษของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กิจกรรมในค่ายมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม เข้ากิจกรรมฐาน ๕ ห้องชีวิต ฯลฯ
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร