วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
งานบุญวันคุ้มครองโลก ประเทศแคนาดา
 
งานบุญวันคุ้มครองโลกประเทศแคนาดา
 
     เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัด     พระธรรมกายแวนคูเวอร์จัดงานบุญวันคุ้มครองโลกและ    พิธีถวายสังฆทาน ๒๔,๐๐๐ วัด พิธีเริ่มขึ้นในช่วงสายด้วย    การปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารและพิธีตักบาตร ช่วงบ่ายมีพิธี    ทอดผ้าป่าและถวายไทยธรรม ๒๔,๐๐๐ วัด ช่วงค่ำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามด้วยพิธีเปิดกรวยสักการะ รูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ปิดท้ายด้วยพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทย ผ่านช่อง DMC
 
งานบุญวันคุ้มครองโลก ประเทศออสเตรีย
 
งานบุญวันคุ้มครองโลก ประเทศออสเตรีย
 
       เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพุทธ-ออสเตรียจัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วและงานบุญวันคุ้มครองโลก โดยมีกิจกรรมในวันที่ ๒๑ ดังนี้ คือ สวดมนต์ทำวัตรเย็น   นั่งสมาธิ ประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว และฟังพระธรรม-เทศนา ส่วนวันที่ ๒๒ เมษายน คณะกัลยาณมิตรวัด     พุทธออสเตรียปฏิบัติธรรมพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านช่อง DMC แล้วร่วมกันถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุจาก ๒๔,๐๐๐ กว่าวัด และทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 
 
พิธีทอดผ้าป่าสมบัติจักรพรรดิ ประเทศนอร์เวย์
 
พิธีทอดผ้าป่าสมบัติจักรพรรดิ ประเทศนอร์เวย์ 
 
       เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีทอดผ้าป่าสมบัติจักรพรรดิ กิจกรรมในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรและพิธีถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีพิธีเจริญสมาธิภาวนากลั่นกาย วาจา ใจ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมบัติจักรพรรดิ พิธีอธิษฐานจิตดวงแก้วจักรวาลที่เพิ่งอัญเชิญ     ไปประดิษฐาน ณ ประเทศนอร์เวย์ และพิธีโปรยรัตนชาติ   บูชาพระรัตนตรัย งานบุญวันนี้มีสาธุชนจากหลากหลายภูมิภาคของประเทศนอร์เวย์เดินทางไปร่วมงาน
 
งานบุญวันอาทิตย์และวันคุ้มครองโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
งานบุญวันอาทิตย์และวันคุ้มครองโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
      เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัด  พระธรรมกายออเรกอนจัดงานบุญวันอาทิตย์และงาน     วันคุ้มครองโลกขึ้น กิจกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม กลั่นกายวาจาใจให้ใสเพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารและตักบาตร      ภาคบ่ายมีพิธีมุทิตาสักการะพระเทพญาณมหามุนี ตามด้วยพิธีถวายปัจจัยเพื่อบูชาธรรม ภาคค่ำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และร่วมพิธีเนื่องในวันคุ้มครองโลกพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทย
 
พิธีถวายยานพาหนะแก้ว ประเทศญี่ปุ่น
 
พิธีถวายยานพาหนะแก้ว ประเทศญี่ปุ่น
 
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัด  พระธรรมกายโตเกียวจัดพิธีบูชาข้าวพระ ในภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม และพิธีถวายปัจจัยซ่อมแซมกุฏิที่พักสงฆ์ ภาคบ่ายมีพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยคณะสาธุชนผู้ตั้งใจปวารณาบุญยานพาหนะแก้ว เสร็จพิธีแล้วพระมหาดร.ชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ แสดงพระธรรมเทศนา ต่อด้วยพิธีมุทิตาสักการะในวาระที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีนี้ จากนั้นปฏิบัติธรรมพร้อมกับวัดพระธรรม-กายประเทศไทย ผ่านสัญญาณดาวเทียมช่อง DMC
 
พิธีปุพพเปตพลี ประเทศเยอรมนี
 
พิธีปุพพเปตพลี ประเทศเยอรมนี
 
     เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดงานบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และมีพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีเริ่มด้วยการสวดมนต์ อาราธนาศีล ปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศล ตามด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตร ภาคบ่ายมีพิธี   ปิดทอง สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป ปักธงอธิษฐานจิต ณ เจดีย์ทราย นอกจากนี้ยังมีการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแสดงศิลปหัตถกรรม และอาหารไทย เสร็จงานแล้วร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายด้วยการเก็บงาน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร