วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ตอนนี้เราต้องช่วยกันขยายจานดาวธรรมไปให้มากๆ ขยายไปให้ทั่ว เพราะมีเรื่องราวดีๆ ที่มีในพระไตรปิฎกในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาเล่าสู่กันฟัง ถ้าจานดาวธรรมขยายไปตามวัด...อ่านต่อ
ปู่ย่าตาทวดของเรา เมื่อเวลารับเอาพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียเข้ามาปักหลักในประเทศไทย ท่านต้องใช้ทั้งสติ ทั้งปัญญา เพื่อเอาหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์เป็นลำดับๆ...อ่านต่อ
ครั้งแรกที่เจอคุณยายตอนนั้น อาตมายังเป็นสามเณรตัวเล็กๆ เข้าวัดมาเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๒๘ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่า คุณยายเป็นใคร ยังไม่รู้จัก หลังจากนั้นพอเริ่มเรียน ก็มาถามพระอาจารย์ใหญ่ ซึ่งท่านเล่าคุณธรรมประวัติคุณยายให้ฟัง...อ่านต่อ
วาทะธรรมจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่ตอกย้ำซ้ำเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า พร้อมกับเชิญชวนลูกๆ ทั่วโลก สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย โดยหันลำโพงมายังภาคใต้...อ่านต่อ
ไม้สนประดิพัทธ์ต้นเล็กๆ ที่ลำต้นเรียวบาง ส่วนรากของแต่ละต้นถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก วางเรียงรายเป็นทิวแถว พร้อมที่จะหยั่งรากลงสู่ผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์รอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี...อ่านต่อ
วันนี้ เป็นบุญพิเศษอีกวาระหนึ่ง ที่เราจะมาปลูกต้นสนมหามงคลรายรอบวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ที่ทำให้โลกใบนี้สว่างไสวอีกครั้งหนึ่ง...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิใช่มีเพียงพระองค์เดียว แต่มีจำนวนมากมายนับพระองค์ไม่ถ้วน มีมากกว่าเม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง ๔ คือ อุปมาว่า มากกว่ามาก ยากที่ใครๆ...อ่านต่อ
ลูกมีข้อสงสัยจะกราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เจ้าค่ะ ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มสูญเสีย ความทรงจำ จนกระทั่งท้ายสุดอาจจะเหลือความทรงจำเพียง ๑๐-๒๐...อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ เมื่อพูดถึงศีลข้อ ๔ ไม่พูดโกหก ทุกคนจะบอกกันว่ารักษายาก โดยเฉพาะพวกพ่อค้าอย่างผมครับ อยากถามหลวงพ่อ ว่า มีทางใดบ้างที่จะรักษาศีลข้อนี้ ให้บริสุทธิ์ได้ครับ...อ่านต่อ
นมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่ง ในฐานะที่ลูกเป็นชาวต่างชาติ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ลูกอยากให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงการสร้างมหาทานบารมีเช่นเดียวกับลูก แต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่า...อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ คนเราชอบดื่มสุรา ทั้งๆ ที่รู้ว่าสุราเป็นของไม่ดี โดยมักจะอ้างว่า สุราเป็นน้ำกระชับมิตร เป็นน้ำประสานใจ บางคนคบหากันแล้วนำสุรามาดื่ม เปรียบเสมือน สุรานั้นเป็นน้ำสาบาน มิตรภาพที่เกิดจากการ...อ่านต่อ
เมื่อมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ผู้คนต่างก็พากันไปที่สถานีตำรวจ เพื่อยุติข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการกฎหมายบ้านเมือง...อ่านต่อ
ในวันนี้ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เป็นหนึ่งในหลายๆ โรงเรียน ที่มีการติดตั้งจานดาวธรรม ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของโรงเรียนต่างเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน...อ่านต่อ
ด้วยมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวจึงได้บังเกิดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย...อ่านต่อ
ความกดดันบางอย่างทำให้แม่กลายเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุด แต่ก็มีความสุขที่สุด ในการให้ทุกสิ่งแก่ลูก ชีวิตเธอคนนี้ก็เช่นกัน อาจารย์กชกร อัศวโยธากุล เธอเป็นครู และเป็นแม่ของลูกในเวลาเดียวกัน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล