วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เทเหล้า-เผาบุหรี่ ความดีสากลที่ทุกคนทำได้ คริสต์ พุทธ มุสลิม ฮินดู ซิกข์ ซาไก ชาวเล โดย : กองบรรณาธิการ

"เราจะต้องพร้อมใจกัน แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข"

              วาทะธรรมจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่ตอกย้ำซ้ำเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า พร้อมกับเชิญชวนลูกๆ ทั่วโลก สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย โดยหันลำโพงมายังภาคใต้ โดยเฉพาะชาวใต้ใน ๓ จังหวัดชายแดน ให้มีสันติสุขโดยเร็วพลัน

              ด้วยความเมตตาอันจะนับประมาณมิได้ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้จุดประกายในดวงใจ ให้ชาวใต้ร่วม แรงร่วมใจกัน "เทเหล้า-เผาบุหรี่ ทำความดีสากล" โดยรวมพลังกันทั้งคริสต์ พุทธ มุสลิม ฮินดู ซิกข์ ซาไก ชาวเล เพื่อแสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

              " ยะลา" ๑ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้รวมพลัง คริสต์ พุทธ มุสลิม ฮินดู ซิกข์ ซาไก ชาวเล มา ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งเป็นต้นแบบของภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลก ที่รวมกันทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ์ ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์


              การรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมมือกันของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ศูนย์กัลยาณมิตรยะลา นราธิวาส ปัตตานี สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ โดยท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานและมอบรางวัลให้กับนักเรียน/ นักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรม ทำให้มีนักเรียน/นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ตัดสินใจเลิกเหล้า-บุหรี่ ได้เป็นจำนวนมาก              ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมณีทิพย์ จังหวัดยะลา และกัลฯ สุภาพ จันทร์ทิพย์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้นำเสนอ โครงการแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คือ นางสิริกาญจน์ สุวรรณรัตน์ ท่านเองก็เห็นดีด้วย ได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ก็อนุมัติโครงการในทันที


              ส่วนเหล้า-บุหรี่ ซึ่งนับว่าเป็นสื่อสำคัญสำหรับการจัดงาน อีก ๓ วันจะถึงวันงานแล้ว คณะทำงานหามาได้เพียงไม่กี่ขวด แต่แทบไม่น่าเชื่อ..ทีมพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายและผู้นำบุญแบ่งสายออกบิณฑบาตตามบ้านหรือร้านค้าในตลาดยะลา ปรากฏว่าก็ทยอยได้มาทีละลัง สองลัง จนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ก็ได้เป็นกอง (เต็มโต๊ะที่เตรียมไว้พอดี)

              ประทับใจมากสำหรับลูกพระราชฯ ที่มา ร่วมงานและมีส่วนในงานครั้งนี้ทุกคน ต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือ กัลฯ กัณฑิมา ฉมามหัทธนา และคณะกัลยาณมิตรจากหาดใหญ่ สงขลา ช่วยประสานงานตัวแทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คณะกัลยาณมิตรจากปัตตานี ประสานงานตัวแทนศาสนาคริสต์ คณะกัลยาณมิตรจากกระบี่ ประสานงานชาวเล จาก จ.นราธิวาส มาช่วยจัดกิจกรรมในวันงาน พร้อมกับดูงานเพื่อจัดงานใหญ่ที่นราธิวาสในโอกาสต่อไป

 

 

              และที่ลืมไม่ลงอีกคณะหนึ่งคือ ท่านประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ พร้อมทั้งทีมงาน ได้จัดหางบประมาณบางส่วนมาช่วย ส่วนนายกสมาคมบัณฑิตรัตน์และทีมงานก็ไม่น้อยหน้า มาช่วยบรรยายตามโรงเรียนต่างๆ และสร้างบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ที่เยี่ยมจริงๆ อีก คณะตามมาติดๆ คือ ทีมสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร ผ่อง เล่งอี้ และคณะอีก ๔ ท่าน ทราบว่าท่านบินตรง จากยุโรปเพื่องานนี้โดยเฉพาะ มาทันทุบ เทน้ำอุบาทว์ ลงท่อพอดีเลยค่ะ

 

 

              เช้าวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียน/นักศึกษาจากทุกสถาบันและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ กว่า ๒๐,๐๐๐ คน บรรยากาศครึกครื้นด้วยเสียงเพลงเทเหล้า-เผาบุหรี่ จากวงกลองยาว

 

 

              เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านบุญยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทำพิธีเปิดและเริ่มโครงการ โรงงานสีขาว โดยทำการมอบธง "พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด" ให้กับสถานประกอบการจำนวน ๕๐ แห่ง จากนั้น นำกล่าวปฏิญาณตน ต่อด้วยเปิดขวดเสนียดจัญไรยักษ์ เทเป็นปฐมฤกษ์ เสียงสวด ชยันโตของคณะพระภิกษุสงฆ์ดังขึ้น ตามด้วยเสียง เพล้งๆ (แหลกแหลวแป๋ว) ของขวดแห่งน้ำเสนียดจัญไร ท่ามกลางสักขีพยานจากทุกศาสนา

 

 

              ต่อมา ประธานอิสลาม ได้ทำการฌาปนกิจบุหรี่ พร้อมเสียงประกอบพิธีดูอาร์

              จากนั้น ประธานในพิธีคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายไทยธรรมและมอบของที่ระลึกจากทีมงานที่ เตรียมไว้ให้ เป็นกรอบป้ายประโยคศักดิ์สิทธิ์ "เราจะต้องพร้อมใจกัน แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข" ให้กับตัวแทนทุกศาสนาในจังหวัดยะลา


              " มาชื่นชมในหัวใจของมนุษย์ ของคนไทยเราทุกคน ที่ได้มาร่วมกันเสียสละ เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ"
              ประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้คือ หลวงตากลับ ชินวํโส วัดนิโรชสังฆาราม อายุ ๑๐๐ ปี กับ ๓ เดือน ๒๔ พรรษา ท่านปีติใจที่มีการจัดโครงการอย่างนี้ ขึ้น ได้กล่าวถึงงานนี้ว่า

 

 

              คุณเรอะแช เจ๊ะแม ประธานสมาคมอิสลามจังหวัดยะลา ผู้นำศาสนาอิสลาม กล่าวว่า
" ดีใจมากที่ได้มาวันนี้ ได้เห็นพวกเราร่วมพลังกัน ไม่ใช่ว่าจะให้คนจังหวัดยะลาอย่างเดียว แต่อยากให้คนทั่วประเทศและทั่วโลกมาร่วมมือกันทำในสิ่งดีๆ และก็เห็นด้วยกับคำว่า เราจะต้องพร้อมใจกัน แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง เพื่อเรา จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยทุกศาสนาต้องร่วมมือกัน ทำงานร่วมกัน บ้านเราจะได้มีความสุข"

 

 

              อาจารย์ศิริโชค ศรีพราหมณ์ กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้นำศาสนาพราหมณ์ ซึ่งจะเข้าไปรายงานตัวเป็นโหรหลวงในอาทิตย์ต้นเดือนนี้ กล่าวว่า

              " มางานครั้งนี้รู้สึกดีใจ จริงๆ แล้วผมเป็นคนสูบบุหรี่ มาแล้วก็เลยตั้งสัจจะหักดิบเลิกสูบบุหรี่ในครั้งนี้ด้วย"

              คุณเกิยนี กุลดิบซิงค์คานธี นายกสมาคมศรีคุรุสิงค์สภาจังหวัดยะลา ผู้นำศาสนาซิกข์ กล่าวว่า

              "งานนี้ดีมากครับ ทุกคนมารวมใจกัน ถ้าทุกคนรวมใจจริงๆ ก็พัฒนาได้ทุกอย่าง"

              ซิสเตอร์นรา นิยมไทย ครูใหญ่โรงเรียนเจริญศึกษา จังหวัดปัตตานี ผู้แทนศาสนาคริสต์ กล่าวถึงการที่ได้เห็นผู้นำศาสนาต่างๆ มารวมตัวกันในครั้งนี้ว่า

              "งานครั้งนี้ยิ่งใหญ่มาก ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เห็นผู้นำศาสนาต่างๆ มารวมกัน ความจริง แล้วเราเป็นพี่น้องกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดในประเทศไทย เราเป็นคนไทยด้วยกัน เราจะต้องช่วยกัน ขจัดให้สิ้น ยาเสพติด เพื่อเยาวชนของเรา เพื่อคุณภาพที่ดีของประเทศไทยในอนาคต"

 


              ผู้แทนซาไก คุณเบญจวรรณ ศรีธารโต กล่าวว่า

 

              " ก็ดีใจมากที่ได้มาในวันนี้ ได้มาร่วมในการต่อต้านยาเสพติด อยากให้ทุกคนไม่ต้องไปมั่วกับยาเสพติดอีก"

              ส่วนผู้แทนชาวเล คุณเกรียงศักดิ์ สุขทอง ผู้ใหญ่หมู่บ้านชาวเล จังหวัดกระบี่ ซึ่งเดินทางไกลมาหลายชั่วโมง ต้องนั่งเรือ นั่งรถตู้ อย่างแน่นขนัดอัดแบบปลากระป๋องเพื่อมาร่วมงานนี้โดยตรง จำนวน ๑๔ คน (ขาดอีก ๒ คน เพราะรถเต็ม) กล่าวชื่นชมว่า

              "กิจกรรมนี้ดีมาก อยากให้มีการจัดเทเหล้า-เผาบุหรี่ ที่เกาะ(จังหวัดกระบี่) จะเป็นการดีที่สุดครับ เพราะว่ากระบี่ บ้านเรายังไม่มีตรงนี้"


              งานนี้ปิดฉากลงท่ามกลางความชื่นใจของผู้นำพ่อเมืองของเรา ท่านกล่าวว่า "ท่านปีติใจมาก ที่งานวันนี้เกิดขึ้นได้ และกล่าวขอบคุณทุกคน"

              ไม่มีใครจะเป็นต้นแบบที่ดีของชาวโลกได้ดีเท่ากับชาวโลก และการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ "ยะลา" คือต้นแบบของการรวมพลังทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ์ ทำในสิ่งที่ดีงามร่วมกัน

              นี่คือ "ภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลก" และเราเชื่อมั่นว่า การรวมพลัง "แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง" จะเบ่งบานจากจุดเล็กๆ จุดนี้สู่หัวใจชาวโลกและแผ่ขยายไปทั่วโลก รวมใจเป็นหนึ่งเดียว อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริง 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล