วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โรงพักติดดาว

              เมื่อมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ผู้คนต่างก็พากันไปที่สถานีตำรวจ เพื่อยุติข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการกฎหมายบ้านเมือง

              สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เล็งเห็นความสำคัญของดาวธรรม ซึ่งเป็นรายการธรรมะตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงติดตั้งจานดาวธรรมนำธรรมะสู่จิตใจประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยการนำของ กัลยาณมิตรวีระพล อุณวิไล ในฐานะ กก.ตร. ซึ่งนำไปติดตั้งให้ในครั้งนี้

              เมื่อติดตั้งจานดาวธรรมแล้ว ผู้ที่มาติดต่อราชการ ได้ชมระหว่างรอติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีทุกข์ ก็คลายทุกข์ลง ส่วนตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่รับฟังปัญหาร้องทุกข์ต่างๆ นานา ก็มีจิตใจเยือกเย็นลง เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำพาให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

              และนี่ก็คือ "สถานีตำรวจอำเภอบ้านแพ้ว" สถานีตำรวจต้นแบบที่ดีของสังคมและชาวโลก

 


พันตำรวจเอก บุญส่ง อัตวรนันทร์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

              คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะในระหว่างรอการติดต่อ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสถานีเอง ก็จะได้รับความรู้ต่างๆ ในด้านธรรมะ ที่เผยแผ่ผ่านจานดาวธรรม

              ก็คิดว่าแต่ละสถานีตำรวจ ติดตั้งจานดาวธรรม ก็น่าจะเป็นการดี และก็คงจะทำให้สังคมในหลายๆ พื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะ ทำให้สังคมส่วนรวมเกิดความสงบสุขได้

นายดาบตำรวจ บุญเอื้อ สว่างศรี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกัน ปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

              ตอนนี้ได้มีจานดาวธรรมติดตั้ง ก็เหมือนได้ไปทำกิจกรรมอยู่ที่วัด ก็อยากเชิญชวนให้สถานที่ราชการ หรือสถานีตำรวจเราได้ติดตั้งจานดาวธรรม ไว้ประจำตามสถานีตำรวจทุกแห่ง


พันตำรวจโท พงศ์นเรศ อินทรนนท์
พนักงานสอบสวน สป.๓ สถานีตำรวจอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

              สถานีตำรวจเป็นสถานีบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ผู้คนที่เข้ามาโรงพัก ไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์ คนที่เข้ามาโรงพักทุกคน ก็มีทุกข์มีปัญหา ถ้านำธรรมะมาแก้ไข ทุกข์นั้นปัญหานั้นจะหมดไป

              ธรรมะช่วยทั้งคนที่มาแจ้งความ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังคำที่ว่า "สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรม"

              ผมคิดว่าถ้าสถานีตำรวจทั่วประเทศไทย นำ จานดาวธรรมมาเผยแผ่ทุกโรงพัก ทุกสภอ. ทั่วประเทศ ผมว่าการทำงานระหว่างตำรวจเรากับประชาชน จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นายศุภกร นามบวช
ผู้มาติดต่อราชการ

              มีรายการธรรมะก็รู้สึกว่าดี ดูแล้วสบายใจ เมื่อก่อนไม่มีนะครับ แต่ตอนนี้มี ก็รู้สึกว่าดีขึ้น 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล