วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มใจที่ได้ทอดกฐิน สร้างมหากาลทานแห่งปี

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ. ๙

 

ปลื้มใจที่ได้ทอดกฐิน สร้างมหากาลทานแห่งปี

สมบัติจำนวนมากล่วงเลยคนเหล่าอื่นไปเสีย
ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำบุญไว้ในที่ทั้งปวงเท่านั้น
แม้รัตนะทั้งหลายก็เกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดแห่งรัตนะ

(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/ ๑๐๑/ ๑๔๒)


        จากพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในสิริชาดกข้างต้นนั้น นับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า สมบัติพัสถานใด ๆ ในโลกนี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญที่ได้สั่งสมไว้อย่างดีแล้ว ดังนั้น “บุญ” นี้แหละคืออุปกรณ์ชั้นเลิศ เป็นดั่งแก้วมณีโชติรสที่จะบันดาลสรรพสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จได้ และการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เป็นปกตินิสัย คือ สิ่งที่เราทั้งหลายพึงกระทำ เพราะบุญจะเป็นทั้งที่พึ่งที่ระลึกและเป็นทั้งมิตรสหายตามติดเราทั้งหลายไปในสังสารวัฏอันกำหนดเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายได้ยาก โดยเฉพาะบุญมหากาลทานทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัดที่ผ่านมา


        คำว่า “ผ้ากฐิน” สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความหมายไว้ว่า “ผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวร” ซึ่งด้วยเหตุที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนผ้าจีวรที่เก่าคร่ำคร่าของพระภิกษุสงฆ์ จึงได้มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์สามารถรับผ้ากฐินได้ ซึ่งเหตุที่ “การทอดกฐิน” นับได้ว่าเป็นมหากุศล นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นบุญพิเศษที่เกิดขึ้นได้ยากกว่าบุญเหล่าอื่น อาทิ ยากด้วยกาลเวลา คือ กำหนดภายใน ๑ เดือน นับจากวันมหาปวารณาออกพรรษา เป็นต้น


        ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัดขึ้น เพื่อสืบต่อประเพณีอันดีงามที่พระพุทธองค์ทรงวางรากฐานไว้อย่างดีแล้ว อีกทั้งนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมงานบุญอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ “พิธีตักบาตร การปฏิบัติธรรมภาคสาย-บ่าย พิธีบูชาข้าวพระ พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์” เป็นต้น ซึ่งในพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัดนั้น ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อทัตตชีโว มาเป็นประธานสงฆ์ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เป็นผู้กล่าวเผดียงสงฆ์ พระครูสุคนธ์คุณวิเทศ เป็นผู้กล่าวอปโลกน์กฐิน ส่วนท่านเจ้าภาพประธานกฐินสามัคคีบำรุงวัด ได้แก่ กัลฯ พรสวรรค์-พรรณวดี เต็มดวงจิตต์, กัลฯ ปิยนันท์ บุญสูง โดยบรรยากาศในระหว่างพิธีกรรมเต็มไปด้วยความแช่มชื่นอิ่มเอมใจในการบำเพ็ญบุญกุศล อีกทั้งยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นละมุนใจ ที่ไม่ว่าจะเหลียวมองไปในทิศทางใด ก็ล้วนเจอแต่ผองเพื่อนพี่น้องนักสร้างบารมีด้วยกันทั้งนั้น เปรียบประดุจมวลเมฆหนาห่มฟ้า ที่ขจัดความหนาวเหน็บ ให้ความอบอุ่นแก่ท้องนภา ฉะนั้น


       ในอวสานกาลสมัยนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานขออนุโมทนาบุญกับลูกพระธัมฯ พันธุ์หัวใจไม่เกี่ยงทุกท่าน ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้มีบุญทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้


 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร