วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

ชาวพุทธเมียนมา-ภูฏาน-เวียดนาม ศึกษาดูงานพลัง “บวร” วัดเขียนเขต - ถวายโล่เกียรติคุณแด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

         เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสงฆ์ แม่ชี คณาจารย์ และพุทธศาสนิกชนจากประเทศเมียนมา ภูฏาน และเวียดนาม จำนวนร่วม ๓๐๐ รูป/คน เข้าศึกษาดูงานการสร้างความมั่นคงของชุมชนชาวพุทธด้วยพลัง “บวร” อย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเริ่มต้นที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ในหัวข้อ “ตลาดวิถีไทย วิถีธรรม ก้าวสู่สากล” ด้วยความดีสากล ๕ ประการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและจิตใจให้เจริญก้าวหน้าไปควบคู่กันจากนั้นเข้ากราบนมัสการและรับฟังบรรยายพิเศษจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ในหัวข้อโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส), โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู คนอยู่ในบ้านน่ารัก) และโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา (โรงเรียนรักษาศีล ๕) ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต่อด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองไน ประเทศเวียดนาม กราบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธธรรม และการสร้างต้นแบบระดับชาติในการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน” แด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์

 

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมเสวนา “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ มมร

     เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร.๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมเสวนาเรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชารัฐสร้างสุข” ในงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนฝ่ายประชาชนร่วมในการเสวนา และมีคุณอดิศักดิ์ ศรีสม เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ท่ามกลางพระภิกษุ สามเณร คณาจารย์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

 

เดินหน้าชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข - จังหวัดปทุมธานีได้รับการยอมรับให้เป็นจังหวัดต้นแบบการดำเนินงาน

       พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรม และนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ นำเสนอการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) ของจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม (คุณสมเกียรติ ศรลัมพ์) โดยมีคุณอิทธิพลคุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ที่ผ่านมาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานียังได้รับอาราธนาจากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานโครงการ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนต่อไป

 

มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ๒๐๐ ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กร ในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย
          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอาคารปลูกศรัทธา ๓ วัดพระธรรมกาย มี “พิธีมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แก่ ๒๐๐ ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กร” โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้มอบ ซึ่งก่อนรับของขวัญ ผู้ร่วมงานมีโอกาสฟังธรรม สวดธรรมจักร และปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ นอกจากนี้ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติอีกหลายแห่ง

 

ขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและผู้ประสานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกายเข้าพบขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ที่ร่วมออกบูธกิจกรรมสร้างสรรค์ และโรงเรียนสอนตัดผม MAX U-TURN ที่ร่วมออกบูธบริการตัดผมฟรี พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

กราบมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลคลองสี่
          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนางสาวบุญจันทร์ บ่อไทย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นายองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระครูวิวิธกิจจาทร (ประเสริฐ สิทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลคลองสี่” ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

       ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะสื่อมวลชน ที่ให้เกียรติติดตามทำข่าวโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๘ รวมทั้งร่วมทำข่าวคณะพระธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูปกลับสู่สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย (วัดพระธรรมกาย) ซึ่งนับเป็นอนุสรณ์สถานลำดับสุดท้ายในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ในวันสิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล