วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์ พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

                         หลวงพ่อปลื้มใจสามเณรหลายวัด โดยเฉพาะที่วัดบ้านขุน ที่มีความอุตสาหะเดินทางข้ามภูเขาหลายลูก เพื่อไปโปรดโยมพ่อ โยมแม่ ให้เลิกผลิต เลิกดื่ม เลิกขายเหล้า แล้วโยมพ่อโยมแม่เกิดกุศลศรัทธา ทำตามคำแนะนำของลูกเณรนั้น นี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนา

                ถ้าหากว่าพระภิกษุสามเณรทุกวัดทั่วประเทศทั่วโลก ชวนโยมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ในไม่ช้าสุราเมรัย บุหรี่ ยาเสพติดทั้งหลายก็จะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เพราะมีตัวอย่างดีๆ ให้โลกได้ดู

                 ความจริงสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร ที่จะต้องให้คำแนะนำแก่โยมพ่อ โยมแม่ หมู่ญาติและญาติโยมทั้งหลาย ให้เลิกดื่มสุราเมรัย เพราะว่าเราจะต้องให้ศีล ๕ แก่ญาติโยม ไม่ใช่ให้ศีล ๔ ให้ศีลอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องบอกอานิสงส์ของศีล แล้วยังต้องบอกเขาให้เลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเพื่อตัวเขาเอง ญาติโยมจะได้รู้เรื่องและปฏิบัติได้ถูก เมื่อปฏิบัติได้ถูกก็จะได้ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องทำ

                  อย่าไปกลัวหรือเกรงใจว่า ถ้าบอกให้โยมเลิกเหล้าที่นำมาดื่มในวัดหรือดื่มที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม เดี๋ยวโยมจะโกรธแล้วไม่มาทำบุญที่วัด จะทำให้พระเณรอดตายก็ให้มันรู้ไป ถ้าพระเณรวัดไหนอดตาย เพราะไปบอกโยมให้เลิกเหล้าแล้วโยมไม่มาเลี้ยงพระ โยมไม่มาทำบุญ โลกจะสรรเสริญ ดูอย่างวัดพระธรรมกายยิ่งชวน ให้ญาติโยมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ทุกวัน ญาติโยมกลับยิ่งมาวัดเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นทุกวัด ลองดูนะ ที่จริงทุกวัดต้องรักกัน ไม่ควรแบ่งเป็นนิกายต่างๆ มาเป็นพุทธนิกายดีกว่า เพราะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม จะได้บุญบารมีติดตัวกันไป

                    เพราะฉะนั้น อย่าไปกลัว อย่าไปเกรงใจ กลับตรงกันข้ามนะ ญาติโยมจะมีความรู้สึกว่า พระเณรท่านรักและห่วงใยเราและครอบครัว ห่วงเราทั้งปัจจุบัน ห่วงเราทั้งในอนาคต เขาจะยิ่งมีความรู้สึกซาบซึ้ง ชื่นอกชื่นใจเทิดทูน เพราะสิ่งที่ให้เขาเลิกกันนั้นคือบุหรี่ สุราเมรัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อโลก ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดโทษด้วยซ้ำไป และสิ่งที่จะได้กลับคืนมาเมื่อเขามีความเลื่อมใส เข้าใจความรักและปรารถนาดีของพระภิกษุสามเณรแล้ว จะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา

                     หลวงพ่อก็ขอฝันๆ อย่างนี้ไปก่อนว่า สัก วันหนึ่งพระภิกษุสามเณรทุกวัดทั่วประเทศทั่วโลก จะทำหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรได้สมบูรณ์ คือนอกจากสอนตัวเองแล้วก็สอนญาติโยมด้วย คือได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ควบคู่กันไป เมื่อญาติโยมได้ประโยชน์ โลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริง ก็ขอฝากความฝันนี้ให้ลอยไปตามลมทุกฤดู ไม่ใช่ลมแล้ง แต่เป็นลมทุกฤดูกาล

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล