วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สุดยอดธรรมทาน คือการขยายจานดาวธรรม

 


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง เพราะ ธรรมทานเปรียบประดุจการให้แสงสว่าง ที่เข้าไปทำลายความมืดบอด ภายในจิตใจของมวลมนุษย์ชาติ และเป็นแรงบันดาลใจ ให้หันกลับมาศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุด

              ปัจจุบัน โลกของเรากำลังรุ่มร้อนด้วยอำนาจกิเลส ที่ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวี ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้เองมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการศึกษาธรรมะผ่านดาวเทียม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ "ดาวธรรม" ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาธรรมะให้กับผู้สนใจทั่วๆ ไป และเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรค ๘ ที่สำคัญที่สุดให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า

              การบังเกิดขึ้นของดาวธรรม จึงเป็นนิมิตหมายที่สำคัญยิ่งของการพลิกกระแสโลก ให้กลับมาสงบร่มเย็น ด้วยการนำศีลธรรมกลับคืนมาสู่ใจของชาวโลกทุกคน เหมือนเมื่อครั้งอดีตกาลอันยาวนานอีกวาระหนึ่ง

              ดาวธรรม เปรียบประดุจประทีปธรรมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ที่จะช่วยสลายม่านหมอก ที่คอยบดบังดวงตาเห็นธรรมของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ให้หมดสิ้นไป การขยายจานดาวธรรม จึงเท่ากับเป็นการขยายโอกาสในการศึกษา เรื่องราวความจริงของชีวิต ให้แก่เพื่อนมนุษย์ อันจะเป็นการช่วยเปิดสวรรค์ และหนทางพระนิพพานแก่ทุกๆ คนได้อย่างแท้จริง
การทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรม จึงเป็นสุดยอดของการให้ธรรมทานในยุคนี้ เพราะผู้ใดก็ตามที่ได้มีโอกาสชมดาวธรรม เขาก็จะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้ง แต่ทว่าง่ายต่อการทำความเข้าใจจากคุณครูไม่ใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เขาเหล่านั้น เกิดแรงบันดาลใจอยากจะหันมาประพฤติปฏิบัติธรรม ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และมีกำลังใจที่อยากจะไปชักชวนหมู่ญาติ และบุคคลอันเป็นที่รัก ให้ติดตั้งจานดาวธรรมต่อๆ กันไปอีกด้วย

              ดาวธรรม เป็นสื่อที่จะสร้างความสุข ให้กับทุกคนในครอบครัว เพราะหากครอบครัว ใดก็ตามที่สมาชิกทุกคนมีศีล และมีทิฏฐิเสมอกัน บรรยากาศภายในบ้านก็ย่อมจะอบอวลไปด้วยความรัก และความเข้าใจ ความเมตตาต่อกัน ซึ่งสามารถที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นครอบครัวตัวอย่างให้แก่ชาวโลกได้อีกด้วย

              ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้มาช่วยกันขยายจานดาวธรรม ให้ไปสู่ทุกหลังคาเรือนในประเทศไทย และขยายต่อไปให้ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น โลกในอุดมคติที่มีแต่ความสงบร่มเย็น ก็จะพลันบังเกิดขึ้น พร้อมๆ กับบุญกุศลอันมหาศาลจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตร จะส่งผลให้เราทุกคน สามารถสร้างบารมี ตามติดคุณครูไม่ใหญ่ไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย ไม่ตกไม่หล่นไป ทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม...

 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น
อาราธนาศีล ๕ และนั่งสมาธิ

 

รายการธรรมะเพื่อประชาชน

 

รายการหลวงพ่อตอบปัญหา

 

รายการโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยา

 

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์
...

 

           

ศึกษาความจริงของชีวิต
รายการจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

 

รายการ Relax & Alert

 

รายการธรรมะสำหรับเด็ก

 

รายการพลังมด

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล