วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555
เราสละกัณหาชาลีและพระนางมัทรีเป็นทาน บุตรทั้งสองของเรา เราไม่ได้เกลียด พระนางมัทรี เราก็ไม่เกลียด แต่สัพพัญญุตญานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้บุตรและภรรยาอันเป็นที่รักของเราไป ......อ่านต่อ
แท้จริงในการปลูกฝังคุณธรรมนั้น การพูด การบรรยายธรรมนั้น ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่จะต้องมีการฝึกฝนด้านการปฏิบัติควบคู่กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะก่อให้เกิด สัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชน ......อ่านต่อ
ลูกทุกคนกำลังสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันยิ่งใหญ่ โดยเป็นต้นบุญต้นแบบของเยาวชนที่ดีของโลก ในการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลคนเปลี่ยนโลก Change the World ครั้งที่ ๖ ซึ่งที่ผ่านมา ลูกทุกคนก็ได้ตั้งใจร่วมกันทำกิจกรรมแห่งความดี ......อ่านต่อ
การเดินธุดงค์ตลอด ๒๔ วันที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของความอัศจรรย์จริง ๆ เพราะภารกิจครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่พระธรรมทายาททั้ง ๑,๑๒๗ รูป จะได้สานความฝันของหลวงพ่อให้เป็นจริง และสำเร็จลงได้อย่างเป็นอัศจรรย์แล้ว ......อ่านต่อ
นิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นแล้ว ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เมื่อเหล่าธรรมทายาทโครงการ บรรพชาสามเณร ๒๙๔ รูป บูชาธรรมท่านบานะ ภันเต ได้กล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกันว่า "สุขา สังฆัสสะ สามัคคีŽ" ๓ ครั้ง ......อ่านต่อ
ไม่คิดไม่แปลกที่ต้นโพธิ์ต้นใหญ่ แท้จริงแล้วก็เกิดมาจากเมล็ดโพธิ์เม็ดเล็ก ๆ ที่งอกงามจนเติบโต กลายเป็นไม้ใหญ่ขึ้นมา และในทำนองเดียวกัน บุคคลสำคัญหรือผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ล้วนเริ่มต้นเกิดจากคนธรรมดาที่เริ่มจากการเพาะเชื้อ แห่งความดีในตัว ......อ่านต่อ
การทำบุญตักบาตรพระทุกยามเช้า ที่หล่อหลอมดวงใจที่รักการให้ อันเกิดจากแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการบ่มเพาะจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาวพุทธ ......อ่านต่อ
ชีวิตที่มีคุณภาพ คือ ชีวิตที่ได้รับการ พัฒนา และการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพสูงส่ง ในระดับที่สามารถพาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หรือนำพาสุขให้กับตัวเอง ได้อย่างถาวรนั้น ต้องเป็นการพัฒนาในระดับจิตใจ ......อ่านต่อ
โอกาสทองแห่งการสร้างมหากุศลและ การแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำกำลังมาถึงอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ......อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชา ธรรมกาย มีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อ วันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๒๗ ณ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจ มีแก้วน้อย ......อ่านต่อ
บนหนทางชีวิต ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดิน และการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตบนเส้นทางธรรม ตั้งแต่เยาว์วัยนับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง ต้องเป็นบุคคลผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว อันเกิดจากการสั่งสมบุญบารมี มานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงมองเห็นคุณประโยชน์จากการฝึกฝนอบรมตนตามพระธรรมวินัย ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบดีว่า ปัญหาทุกข์ทั้ง ๓ ประเภทนั้น ตัวการใหญ่ก็คือ กิเลส แต่การที่จะปราบกิเลสให้สิ้นฤทธิ์เด็ดขาดได้นั้น จำเป็นต้องอาศัย "ความสงบภายในŽ" และ "ความสงบภายนอก"Ž ควบคู่กันไป ......อ่านต่อ
ในการทำงานตั้งแต่สองคนขึ้นไป จนกระทั่งทำงานกับคนหมู่มาก เราได้ยินกันมาตลอดว่า หัวใจ ของความสำเร็จคือการทำงานเป็นทีม แต่แม้ว่าทั้งที่เราก็เข้าใจตรงกันอย่างนี้ เมื่อเวลาทำงาน เราก็ตั้งใจทำให้เป็นทีม ......อ่านต่อ
ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ด้วยทองคำ เรื่องนี้ขอตอบเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ประเด็นที่ ๒ ทำไมต้องหล่อด้วยทองคำ ......อ่านต่อ
"สัมมา"Ž เป็นศัพท์ที่มีความหมายสูงส่ง แปลว่า "ชอบ หรือ ถูกต้อง"Ž ในพระพุทธคุณ ๙ บท ท่านเอาศัพท์นี้เข้าคู่กับ "สัมพุทโธ"Ž เป็นสัมมาสัมพุทโธ เป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ