วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ซาน เอนริเก  เมืองแห่งสันติสุขภายในแห่งแรกของโลก San Enrique : The First Inner Peace Town in the World

แสงแห่งสันติภาพ
เรื่อง : MMI Team

 

 

ซาน เอนริเก 
เมืองแห่งสันติสุขภายในแห่งแรกของโลก

San Enrique : The First Inner Peace Town in the World

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมืองซาน เอนริเก (San Enrique) ได้ประกาศตัว อย่างเป็นทางการ ขณะจัดงาน “แสงแห่งสันติภาพโลก”  (Light of Peace in San    Enrique 2015) ว่าเป็นเมืองแห่งสันติสุขภายในแห่งแรกของโลก หรือ The First Inner Peace Town in the World ภายใต้การนำของท่านนายกเทศมนตรีหญิงราโมนา พาลาบริกา โก (Mayor Ramona Palabrica Go) ซึ่งท่าน   ได้ร่วมมือกับสถาบันสมาธิทางสายกลาง หรือ The Middle Way Meditation Institute (MMI) เป็นเจ้าภาพจัดงานประวัติศาสตร์ดังกล่าว 

 


     การจัดงาน Light of Peace in San Enrique 2015 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ ๓ โดยการจัดงานครั้งแรก คือ “The Light of Peace in the Philippines 2013” เกิดขึ้นเมื่อวันที่   ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เมืองเมียเกา (Miagao) โดยมีการลอยโคมเพื่อสันติภาพ  ขึ้นสู่ท้องฟ้ามากที่สุดในโลกจำนวนกว่า ๑๕,๐๐๐ โคม (The Most Sky Lanterns Flown Simultaneously) และครั้งที่ ๒  คือ งาน “The Light of Peace in the Philippines 2014”    จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗      ที่หมู่บ้านซาวานา (Savannah City) เมือง     โอตอน (Oton) มีการจุดประทีปสันติภาพเป็นภาพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า ๕๖,๐๐๐ โคม (The Largest Flaming Images Using           Candles) สถานที่จัดงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดอิโลอิโล 

 


    เมืองซาน เอนริเก มีสถานะเป็นเทศบาล และมีประชากรประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน ตั้งอยู่ในจังหวัดอิโลอิโล ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเมืองที่สวยงามและสงบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีน้ำตก น้ำพุร้อน แม่น้ำ นาข้าว และไร่อ้อย ซึ่งมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง   ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ชาวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ภูมิภาค ๖ หรือเขตพื้นที่ Western Visayas (The Department of Tourism Region 6) รวมทั้งการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอิโลอิโลเข้ามา ร่วมเป็นผู้จัดงาน “แสงแห่งสันติภาพโลก” ในครั้งนี้ โดยงานนี้มีคำขวัญว่า “Progress through Inner Peace” หรือ “ความเจริญก้าวหน้าเกิดจากสันติสุขภายใน” ซึ่งเป็นผลของสมาธิ โดยสันติสุขภายในถือเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นการท่องเที่ยว 


    ในช่วงเวลาประมาณ ๒ เดือน ก่อนการจัดงานวันที่ ๒๙ สิงหาคม ทางสถาบันสมาธิทางสายกลางพร้อมกับพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย ประมาณ ๔๐ รูป เดินทางจากประเทศไทยเพื่อลงพื้นที่สอนเรื่องความดีสากล ๕ ประการ แก่ชาวบ้านใน ๒๘ บารังไก (ตำบล) ในเมืองซาน เอนริเก

 


    ความดีสากล ๕ ประการ หรือ “The 5 Universal Goodness” (UG5) คือ


    ข้อปฏิบัติ ๕ ประการ เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองของแต่ละบุคคลในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย Cleanliness (ความสะอาด), Orderliness (ความเป็นระเบียบ), Politeness (ความสุภาพ), Punctuality (ความตรงต่อ เวลา) and Meditation (สมาธิ)  

         
     ท่านนายกเทศมนตรีราโมนากล่าวว่า ท่านส่งเสริมให้ชาวเมืองซาน เอนริเก ทุกๆครอบครัวได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามแบบ  ความดีสากล ๕ ประการทุกวัน เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาซาน เอนริเก ทั้งเมืองให้เป็น “เมืองแห่งสันติสุขภายในแห่งแรกของโลก” โดยก่อนที่ท่านจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองซาน เอนริเก เมืองนี้มีปัญหาหลายประการ เช่น อาชญากรรม      แต่เมื่อท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง สถานการณ์ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ 

 


    และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง คือ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันจัดงาน “Light of Peace in San Enrique 2015”       ในวันนี้มีผู้นำทางด้านศาสนาไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ) ที่ปรึกษาภาคพื้นอเมริกาและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีนักการเมืองและประชาชนชาวเมืองซาน เอนริเก กว่า ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งทุกท่านต่างพร้อมใจกันทำสมาธิ จุดประทีป และอธิษฐานจิตให้ผู้คนที่กำลังประสบภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม และภัยก่อการร้ายทั่วโลกพ้นจากภัยเหล่านั้น พร้อมทั้งขอให้สันติภาพเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 


    ในโอกาสนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ ผู้ที่ ไปร่วมงานมีโอกาส “จุดประทีปแปรอักษร” เป็นแผนที่เมืองซาน เอนริเก จังหวัดอิโลอิโล และคำขวัญ Progress through Inner Peace (ความเจริญก้าวหน้าเกิดจากสันติสุขภายใน)

 

ความประทับใจของผู้ร่วมงาน

 

บาทหลวงแฟรงคลิน ปิลาสปิลาส


    ผมเป็นบาทหลวงประจำเมืองซาน เอนริเก ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแสงแห่งสันติภาพโลก ที่จัดขึ้นในเมือง   ซาน เอนริเก งานนี้ทำให้ผมได้เข้าถึงสันติสุขภายในที่ลึกซึ้งมากขึ้น เพราะการนั่งสมาธิทำให้เกิดสันติสุขภายใน และผมคิดว่าเป็นสิ่ง     ที่น่าท้าทายที่ผมจะนำสันติสุขไปสู่คนอื่น ไปสู่ผู้คนรอบ ๆ ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสู่ชุมชนที่ผมดูแลอยู่ และนี่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในชีวิตของผม ผมจะนำสันติสุขไปยังทุกที่ที่ผมไป ขอบคุณมากครับ

 

นายกเทศมนตรีราโมนา พาลาบริกา โก        


    ด้วยการนั่งสมาธิ เราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ และเมื่อใจเรานิ่ง สติปัญญาจะเกิดขึ้นภายใน และเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้น      จะทำให้เรามีการตัดสินใจที่ดี กระบวนการตัดสินใจที่หลักแหลม    จะเกิดขึ้น เพื่อประชาชนของเราและเพื่อประเทศของเรา ดังนั้นดิฉันจึงเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็ตาม คุณควรนั่งสมาธิ เพราะว่าการทำสมาธิจะนำเราไปสู่สันติสุขภายใน และสันติภาพโลกที่เราใฝ่ฝันถึงจะเกิดขึ้นได้จริงก็ด้วยการนั่งสมาธิและการเข้าถึงสันติสุขภายใน

 

คุณกิออน กูเน ทูตสันถวไมตรีจากสหประชาชาติ (UN Ambassador of Goodwill)


    นี้คืองานแสงแห่งสันติภาพโลก เป็นงานประวัติศาสตร์ที่จะ          ส่งเสริมให้เกิดสันติสุขภายใน และสิ่งนี้จะถูกส่งต่อไปถึงคนทุกรุ่น  โดยเริ่มจากที่นี่ ดังนั้นเรามาสร้างสันติภาพจากตัวเราและขยายออกไปทั่วโลกกันนะครับ งานแสงแห่งสันติภาพโลกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่า มีสันติภาพที่ต้องช่วยกันขยายไปทั่วโลก อย่างที่คุณเห็นจากผู้เข้าร่วมงานที่นี่ พวกเขามีความสุขมากที่ได้ช่วยกันขยายสันติภาพออกไป   

 


คุณคริสทีน จอย พาเลค อาสาสมัครงานแสงแห่งสันติภาพโลก 


    แต่ก่อนฉันไม่มีความรู้เรื่องการฝึกสมาธิเลย แต่เมื่อฉันได้ฝึกสมาธิและได้สัมผัสความสงบภายใน ฉันรู้สึกดี การฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันทำให้ฉันมีความสุข ฉันอยากที่จะเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยทำให้สันติสุขภายในที่เมืองซาน เอนริเก ประสบความสำเร็จ เพราะว่า ที่นี่คือบ้านเกิดของฉัน สำหรับหน้าที่ของอาสาสมัคร นอกจากความสุขที่เกิดขึ้นแล้ว ฉันยังมีโอกาสได้พบกับเพื่อนมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองซาน เอนริเก เป็นเมืองแห่งสันติสุขภายใน (Inner Peace Town)  
 

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร