วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๙๘  ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว

 

 

๙๘  ปี
แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

    กาลสมัยล่วงพ้นมาแล้ว  ๙๘ ปี นับจากวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุ จะยอมตายภายในอุโบสถ    วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี 

 


    คืนนั้น ท่านเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในกลางดึก ทำให้คำว่า “ธรรมกาย” ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหายไปกว่า ๒,๐๐๐ ปี นับจากบัดนั้นเป็นต้นมา         วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ กลายเป็นหนึ่งในวันสำคัญของศิษยานุศิษย์ทั่วโลก เพราะถ้าหากไม่มีการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็ไม่มีเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ลูกหลานได้ก้าวตามรอยเท้าของท่าน “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” จึงเป็นวันสำคัญและเป็นวันสุดแสนพิเศษในดวงใจศิษย์ทุกคน

 


วันสุดแสนพิเศษ
ของลูกหลานหลวงปู่


    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อถึงวัน   ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นการแสดงกตัญญูบูชาด้วยความเคารพเทิดทูน ซึ่งปีนี้วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 


    พิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคบ่ายของวันสำคัญ ณ ศูนย์กลางพิธีภายในห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อ  ทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  จากนั้นความสงบได้ขยายครอบคลุมธรรมสภา เมื่อศิษยานุศิษย์ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนา “สัมมาอะระหัง” ตามตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยจิตที่เลื่อมใส พร้อมหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

 


นอบน้อมบูชาครู
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


    พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายดำเนินมาถึงช่วงเวลาสำคัญ เมื่อศิษยานุศิษย์ร่วมกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้ร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาด้วยการน้อมนำพวงมาลัยดอกไม้ถวายสักการะแด่ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยความเคารพบูชาเหนือเศียรเกล้า

 


กลั่นคำกล่าวจากใจบริสุทธิ์ สวดมนต์  
 บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร


    การปฏิบัติบูชาสร้างช่วงเวลาสุดแสนพิเศษและสร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีให้บังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี และในปีนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้ร่วมสวดมนต์บท  ธัมมจักกัปปวัตนสูตรอันเป็นเทศนากัณฑ์แรกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ นี่คือพระธรรมเทศนาที่นำไปสู่การบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก ดังนั้นในวันสำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่  เอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าจนค้นพบธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุให้หวนกลับคืนมาใหม่อีกครั้ง ศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

 


บุญทบทวี
ยามตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่


    ถ้าหากไม่มีการบรรลุธรรมของพระเดช-พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)       ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เมื่อ ๙๘ ปีที่แล้ว คงไม่มีเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมี  ให้ลูกหลานได้ก้าวตามรอยเท้าของท่าน วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายจึงเป็นหนึ่งในวันสำคัญ และเป็นวันสุดแสนพิเศษในดวงใจศิษย์ทุกคน ซึ่งในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งวันที่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชา-ธรรมกาย และได้ตามระลึกนึกถึงหลวงปู่    ในวันที่สว่างที่สุดของท่านด้วยจิตที่เลื่อมใส ถึงแม้วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายปีนี้จะ  ผ่านพ้นไปแล้ว แต่การตามระลึกนึกถึงหลวงปู่สามารถปฏิบัติได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอให้ครบหนึ่งปี ยิ่งเมื่อเราระลึกนึกถึงท่านมากเท่าไร ท่านก็จะนึกถึงเรามากขึ้นเท่านั้น และการนึก   น้อมบูชาท่านย่อมเป็นการขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ เป็นทางมาแห่งการสั่งสมบุญกุศลในทุก ๆ วัน 
 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล