คำใส่บาตร

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2559

คำใส่บาตร

คำใส่บาตร


สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ

ขอผลแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
ออกไปจากใจ ของข้าพเจ้าด้วยเถิด ฯ

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011684048175812 Mins