คาถาแผ่ส่วนกุศล (Pattidana) - Transference of Merits

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2559

คาถาแผ่ส่วนกุศล (Pattidana)
Transference of Merits

หนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,บทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,คาถาสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,โหลดหนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,โหลดบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,downloadหนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,downloadโหลดบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,downloadคาถาสวดมนต์ภาษาอังกฤษ,หนังสือสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,บทสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,คาถาสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,โหลดหนังสือสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,โหลดบทสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,downloadหนังสือสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,downloadโหลดบทสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,downloadคาถาสวดมนต์ ภาษาอังกฤษ,หนังสือสวดมนภาษาอังกฤษ  

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข)

Idang me mātāpitūnang hotu sukhitā hontu mātāpitaro
May this merit share with my parents, may they be happy

 

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข) 

Idang me nātinang hotu sukhitā hontu nātayo
May this merit share with my relatives, may they be happy

 

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพ เจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข)

Idang me gurū-pajjhāyā cariyānang hotu sukhitā hontu gurū-pajjhāyā cariyā
May this merit share with my teachers and preceptors, may they be happy

 

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)

Idang sabba devānang hotu sukhitā hontu sabbe devā
May this merit share with all divide beings, may they be happy

 

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)

Idang sabba petānang hotu sukhitā hontu sabbe petā
May this merit share with all hungry ghosts, may they be happy

 

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)

Idang sabba verīnang hotu sukhitā hontu sabbe verī
May this merit share with all enemies, may they be happy

 

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ)

Idang sabba sattānang hotu sukhitā hontu sabbe sattā
May this merit share with all beings, may they be happy

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010264674822489 Mins