คำอธิษฐานจิตตอกย้ำการสร้างบารมี

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2559

คำอธิษฐานจิตตอกย้ำการสร้างบารมี

คำอธิษฐานจิตตอกย้ำการสร้างบารมี   

     ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจ  อุทิศตนเป็นอาสาสมัคร  ได้ทุ่มเท  เสียสละ  แรงกายแรงใจ  เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา  ด้วยบุญนี้

    ขอให้ข้าพเจ้า  ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  มีดวงตาเห็นธรรม  เข้าถึงพระธรรมกาย  ให้มีให้เป็นธรรมกาย  ที่ละเอียดสุดละเอียด  ให้รู้แจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    ธรรมใดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้บรรลุถึงแล้ว  ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นด้วย

    ขอให้ข้าพเจ้าเป็นยอดขุนพลกล้า  แห่งกองทัพธรรม  เป็นนักสร้างบารมี  มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง  ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งปวง  ในกามคุณทั้งหลาย  ให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีตลอดไป

    ขอให้มีดวงปัญญาสว่างไสว  มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นเลิศ  มีไหวพริบปฏิภาณว่องไวเป็นเยี่ยม  มีความเคารพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  รักการฝึกฝนตนเอง  ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขในการสร้างสร้างบารมี  ให้ได้ทำหน้าที่  ที่ได้รับมอบ  ให้สำเร็จสมบูรณ์  ไปทุกภพทุกชาติ

    ขอให้ข้าพเจ้า  พึงได้ความเป็นมนุษย์  ได้เพศบริสุทธิ์  ได้ลักษณะมหาบุรุษ  ครบถ้วน  32  ประการ  ที่งดงามสง่า  ให้ได้บวชตลอดชีวิต  ตลอดรอดฝั่ง  ทุกภพทุกชาติ  

    ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จวิชชา 3  วิชชา 8  อภิญญา 6  ปฏิสัมภิทาญาณ 4  จรณะ 15  ตลอดไปทุกภพทุกชาติ 

     ขอความประมาท  อย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า  ให้สามารถตักเตือน  สั่งสอนตนเองได้  ไปทุกภพทุกชาติ  

    ขอให้ข้าพเจ้าเป็นต้นบุญ  ผู้นำบุญใหญ่  ที่จะขยายธรรมกายไปสู่ชาวโลก  บุคคลใด  ที่เคยสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันมา  ขอให้อายตนะบุญ  ดึงดูดท่านเหล่านั้น  ให้มาสร้างบารมีเป็นทีมใหญ่  อย่าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หลุดไปจากวงบุญ  ของการสร้างบารมี

    ขอให้ข้าพเจ้า  ได้สร้างบารมีติดตาม  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ  คุณยาย  พร้อมหมู่คณะ  ไปได้  ตลอดรอดฝั่ง  ทุกภพทุกชาติ  ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.050941133499146 Mins