พระของขวัญ

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2560

พระของขวัญ

 

 

                 โดยทั่วไปแล้วเวลาสร้างพระผง ผู้สร้างจะพิมพ์พระขึ้นมาด้วยวัสดุต่างๆ กัน แล้วปลุกเสกตามหลักวิชาที่เคยร่ําเรียนมา ไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมหรือการทําพุทธาภิเษก เรียกได้ว่าเป็น “ของขลัง” ส่วนการสร้างพระของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเรียกว่าเป็น “พระของขวัญ” เพราะเป็นของขวัญที่มอบให้กับผู้ที่ได้สร้างบุญเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นของที่ระลึกสําหรับสาธุชนที่มาร่วมบริจาคทรัพย์สร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายในวัดปากน้ํา

                  ในช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีการสร้างพระของขวัญสามรุ่นด้วยกันคือ พระผงวัดปากน้ํารุ่น 1 รุ่น 2 และรุ่น 3 นอกเหนือจากนี้ยังมีเหรียญโลหะและล็อกเก็ตรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่อีกด้วย

                  สําหรับพระผงนั้น ก่อนที่จะนํามามอบเป็นของขวัญให้กับญาติโยม ทางวัดจะต้องนําพระที่พิมพ์แล้วมาเก็บไว้ที่โรงงานทําวิชชาก่อน คุณยายเล่าว่าผู้ทําวิชชาจะต้องซ้อนวิชชาเข้าไปตลอดหนึ่งพรรษา โดยไม่มีการเสก ไม่มีการสวด มีแต่ซ้อนอย่างเดียวโดยอาราธนาพระธรรมกายในพระนิพพานลงซ้อน ถ่ายทอดกันลงมาไม่ซ้ําธาตุธรรม กราบอาราธนาพระพุทธเจ้าที่เข้านิพพานไปตั้งแต่ดึกดําบรรพ์นับพระองค์ไม่ถ้วนไม่ซ้ําพระองค์ยิ่งเข้านิพพานไปก่อน เท่าไรบารมียิ่งแก่รอบมากขึ้น กราบทูลให้ถ่ายทอดอานุภาพลงมาผลิตพระของขวัญ เพื่อให้พระของขวัญ มีความศักดิ์สิทธิ์ แปลงธาตุตายให้กลายเป็นธาตุเป็นมีชีวิตจิตใจ ไปได้มาได้ส่องสว่างได้พูดได้เปล่งแสงได้ อธิษฐานขออะไรต่างๆ ได้ อานุภาพจะเกิดขึ้นตามความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของผู้มีบุญที่เป็นเจ้าของ พระของขวัญที่วัดปากน้ําผลิตขึ้นจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มาก แม้สาธุชนจะรับพระของขวัญไปแล้วท่านก็ยังซ้อนความศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าของขวัญชิ้นนี้จะสลายไป

                ถ้าหากผู้เป็นเจ้าของเกิดหลงลืมไม่เคารพกราบไหว้บูชา พระของขวัญก็อาจหายไปได้แต่หาก องค์พระหายไปแล้วผู้เป็นเจ้าของกราบไหว้ระลึกนึกถึงท่านมากเข้า โดยนึกภาพพระของขวัญไว้ณ กลางกายจนกระทั่งเห็นชัด ใส แจ่ม พระของขวัญนี้ก็จะเสด็จกลับมาได้เช่นเดียวกัน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011182506879171 Mins