โอฆะ 4

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

โอฆะ 4

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , โอฆะ 4 , กาโมฆะ , ภโวฆะ , พระอนาคามี  , ทิฏโฐฆะ ,  อวิชโชฆะ

    โอฆะ หมายถึง กิเลสอันเป็นดุจกระแสห้วงน้ำที่ท่วมทับพัดพาสัตว์ให้พลัดตกลงไปในความพินาศ หรือสภาวะอันเป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้

       1. กาโมฆะ โอฆะคือกาม ได้แก่ ความใคร่ที่เกิดขึ้นเพราะดำริถึงวัตถุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ

     2. ภโวฆะ โอฆะคือภพ ได้แก่ ความใคร่ในภพ คือยังมีความพอใจและติดใจลุ่มหลงอยู่ในภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ

      3. ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ ได้แก่ มิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ ที่เป็นตัวการสำคัญในการหน่วงเหนี่ยวสัตว์ไว้ในภพ เป็นสาเหตุให้ห้ามทั้งสวรรค์และนิพพาน

       4. อวิชโชฆะ โอฆะคืออวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต พร้อมทั้งไม่รู้หลักแห่งปัจจยาการ

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0016069332758586 Mins